Otizm tedavisinde çok önemli gelişme: Tarihte ilk kez bir ilaç başarılı oldu

Yazan Hüseyin Kandemir
Kategori: Güncel / Literatür, Otizm, Üye Yazıları Print

100 yıldır kullanılan Suramin, Otizm tedavisinde heyecan yarattı!
ABD’de yapılan küçük ancak umut verici bir klinik araştırma, Suramin adlı ilacın çocuklarda otistik spektrum bozukluğunun tedavisinde ölçülebilir düzeyde başarılı sonuçlar verdiğini gösterdi. Annals of Clinical and Translational Neurology dergisinde yeni yayımlanan çalışmanın sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, elde edilen bu sonuçların çok heyecan verici olduğunu ve ilk kez otizmi tedavi eden bir ilaca sahip olma imkanının oluştuğunu belirtiyorlar. Çok küçük bir grubu kapsamasına rağmen kullanılan ilacın güvenlik sorunu olmaması ve çalışmanın çift kör, plasebo kontrollü bir araştırma olması elde edilen sonuçların tıp dünyasında heyecan yaratmasına neden oldu.

Çalışmanın yazarlarından UC San Diego Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Patoloji uzmanı Prof. Dr. Robert K. Naviaux, 5- 14 yaş arasındaki otizm tanısı almış 10 erkek çocuktan beşinde, suraminin tek bir intravenöz enfüzyonu uyguladıklarını (diğer 5 çocuğa plasebo verildi) ve oldukça iyi sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Çalışmada dört konuşamayan çocuk olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naviaux, “Suramin tedavisi uygulanan 6 ve 14 yaşındaki çocuklar, hayatlarının ilk cümlelerini tek bir suramin infüzyonundan bir hafta sonra söyledi. Bu plasebo grubundaki çocuklardan hiçbirinde olmadı” dedi.

Suramin nedir?

Afrika uyku hastalığını tedavi etmek için 1916’da geliştirilen ve 100 yıldır kullanılan Suramin, uyku hastalığı için tercih edilen bir tedavi yöntemidir. DSÖ Temel İlaç Listesinde en etkili ve güvenli ilaçlar arasında yer almaktadır. Yeni araştırmalar, Suraminin, çocuklarda otistik spektrum bozukluğunun semptomlarını ölçülebilir düzeyde iyileştirdiğini gösteriyor. Bkz: >>>

Otistik spektrum bozukluğu, (OSB) genellikle iletişim ve dil zorlukları, tekrarlayan davranışlar ve sosyalleşmede yetersiz olma özelliği taşıyan bir grup gelişimsel bozukluğu kapsar. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri OSB’nin 68 çocuğun 1’inde gerçekleştiğini ve erkek çocuklarda kızlardan dört kat daha yaygın görüldüğünü belirtiyor. OSB’nin bilinen tek nedeni yok, ancak genetik problemleri ve gebelik sırasında viral enfeksiyonlar, kirleticiler veya komplikasyonlar gibi çevresel faktörler nedeniyle oluştuğu sanılıyor. 

Otizm nedir? Neden olur? Otizmin tipik belirtileri nelerdir?

Çalışmasının amaçlarından biri, hücre tehlike hipotezini, OSB’nin patogenezine katkıda bulunan olası birleştirici bir teori olarak test etmekti. Surin infüzyonunu alan beş erkek çocukta dil ve sosyal davranış, kısıtlı veya tekrarlayan davranışlar ve başa çıkma becerilerinin geliştiği görüldü. Sonuçların ölçümünde ADOS-2, ATEC, CGI ve EOWPWT gibi standart test ve anketler kullanıldı; ayrıca sonuçlar sınandı. Elde edilen bulgularda tartışma olmaması için ebeveynlerden bir davranışın, ancak semptomun en az bir hafta sürmesi durumunda, 6 haftalık CGI’da değiştirilmiş olarak işaretlenmesi istendi.

Araştırmacılar ADOS-2 skorlarının altı hafta sonra suramin tedavisi grubunda düzeldiğini, ancak plasebo grubunda düzelmediğini net şekilde gösterdiler. Spesifik olarak, ADOS-2 skorları, suramin grubunda -1.6 puan artmıştır, ancak plaseboda değişiklik olmamıştı. ADOS-2’de 6 veya daha az puana sahip çocuklar hafif semptomlara sahip olabilir ancak ASD’nin resmi teşhis kriterlerini karşılamayabilir. 7 ile 8 arasındaki skor çocuğun otizm spektrumunda olduğunu gösterir. Dokuz ve üstü çocuk ise otistik olarak sınıflandırılır.

Ayrıca, Suramin tedavisi ABC, ATEC ve CGI ölçümlerinde de iyileşme sağladı. Araştırmacılar, sosyal iletişim ve oyun, konuşma ve dil, sakin ve odaklanma, tekrarlayan davranışlar ve başa çıkma becerilerinde olumlu gelime olduğunu belirtti. Katılımcı aileler de suramin alan çocukların tedaviden belirgin şekilde fayda gördüklerini bildirdiler.

12 yıldır çocuklarıyla çok zor bir hayat yaşadıklarını söyleyen 14 yaşındaki bir çocuğun ebeveyni duyguları ile ilgili şu ifadeyi kayda geçirdi: “Surin tedavisinden sonra oğlumuzda daha önce hiç görmediğimiz oldukça olumlu gelişmeler gördük. İnfüzyondan bir saat sonra odada bulunan doktor ve hemşirelerle daha fazla göz teması kurmaya başladı. 16 yaşındaki kardeşiyle oyun oynamaya başladı.

Bebeğinizde otizm olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Yeni sesler çıkarmaya ve babası ile daha çok ilgilenmeye başladı. Son 10 yıldır her türlü yöntemi ve tedaviyi denedik ancak bunların hiç biri suramin ile elde ettiğimiz sonuçlara yaklaşmadı. Oğlumuzda sadece altı hafta içinde neredeyse üç yılda elde ettiğimizden daha fazla gelişme kaydettik.”

OSB’nin metabolik işlev bozukluğu ya da hücreler arasındaki iletişimi bozduğuna inandıklarını söyleyen Prof. Dr. Naviaux, şu bilgileri verdi: ”Spesifik olarak, bu işlev bozukluğuna yaralanma veya strese karşı doğal ve evrensel bir hücresel reaksiyon olan hücre tehlike tepkisinin (CDR) anormal kalıcılığı neden olur. CDR’nin amacı, hücrenin korunmasına ve iyileşme sürecini atlamasına yardımcı olmaktır.

Hücrenin zarlarını sertleştirmesine, komşularla etkileşime son vermesine ve tehlikenin gelene kadar kendi içinde çekilmesine neden olur. Fakat bazen CDR sıkışmış oluyor. Bu doğal şifa döngüsünün tamamlanmasını engeller ve hücrenin dünyaya cevap verme biçimini kalıcı olarak değiştirebilir. Bu gerçekleştiğinde, hücreler, yaralanma ya da tehdidin orijinal nedeni geçmesine rağmen, hala yakın tehlike altında gibi davranıyor.

Moleküler düzeyde, hücresel homeostaz veya denge değişerek kronik hastalığa yol açan anormal bir hücresel tepki yaratır. Erken çocuk gelişiminde bu gerçekleştiğinde, otizm ve birçok başka çocukluk dönemi rahatsızlığına neden olur. Suramin, mitokondriyumdan üretilen ve hücreden bir tehlike sinyali olarak salınan bir nükleotid veya küçük molekül olan adenosin trifosfatın (ATP) sinyal verme işlevini inhibe ederek çalışır. CDR etkinleştirildiğinde, hücre dışı ATP’nin etkisi asla durmayan bir uyarı sirenine benzer. Suramin, ana purinergik reseptörlere ATP ve benzer moleküllerin bağlanmasını engeller.”

Elde ettikleri sonuçların çok heyecan verici olduğunu belirten Prof. Dr. Naviaux, şu saptamaları kayda geçiriyor: ”Çalışmada Suramin alan altı yaşındaki ve 14 yaşındaki çocuk, hayatlarının ilk cümlelerini tek bir suramin infüzyonundan yaklaşık bir hafta sonra söyledi. Bu plasebo verilen çocuklardan hiçbirinde olmamıştı.

Otizm tedavisinde heyecan yaratan gelişme: İlk kez geriletildi

Ayrıca, çocuklar suramin tedavisi aldıkları süre boyunca, her zamanki terapilerinden ve zenginleştirme programlarından elde edilen kazanımlar da dramatik şekilde arttı. Suramin tedavisinden sonra, çocuklar konuşma terapisinden, mesleki terapiden, uygulamalı davranış analizinden ve hatta okuldaki diğer çocuklarla oyun oynamaktan fayda sağladı.”

Araştırmanın bulgularının olumlu olduğunu ancak sonuçların daha geniş kapsamlı çalışmalarla teyid edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Naviaux, ”Suramin daha geniş, daha çeşitli insan kohortlarında test edilmelidir. Bu çalışma yeni ve bu tür klinik araştırmalar pahalı. Daha büyük bir çalışma yapmak için yeterli kaynağımız yoktu. Ve finanse edebildiğimiz fonlarla bile, araştırmayı tamamlamak için 500.000 dolar borç bulmak zorunda kaldık. Daha uzun süreli çalışmalar, bu tedavi seçeneğinin detaylandırılması ve kullanımı ile ilgili daha kapsamlı bilgiler sağlayacaktır.”

UYARI! Suramin, otizmin tedavisinde henüz onaylanmış değil! 
Dolayısı ile bu alanın uzmanı doktorlar dışında kişilerce, yanlış doz ve şekilde toksisite için izlenmeden kullanılmamalı. Otizmde düşük doz suraminin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı ve yan etkileri belirlemek için birkaç yıla ve dikkatli klinik araştırmalara ihtiyaç olabilir.”

Kaynak: Low-dose suramin in autism spectrum disorder: a small, phase I/II, randomized clinical trial. Robert K. Naviaux, Brooke Curtis, Kefeng Li, Jane C. Naviaux, A. Taylor Bright, Feng He, Alan Lincoln, Jeanne Townsend. Annals of Clinical and Translational Neurology. May 2017. DOI: 10.1002/acn3.424.

Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.424/abstract%3bjsessionid

Low-dose suramin in autism spectrum disorder: a small, phase I/II, randomized clinical trial.

Abstract
Objective: No drug is yet approved to treat the core symptoms of autism spectrum disorder (ASD). Low-dose suramin was effective in the maternal immune activation and Fragile X mouse models of ASD. The Suramin Autism Treatment-1 (SAT-1) trial was a double-blind, placebo-controlled, translational pilot study to examine the safety and activity of low-dose suramin in children with ASD.

Methods: Ten male subjects with ASD, ages 5–14 years, were matched by age, IQ, and autism severity into five pairs, then randomized to receive a single, intravenous infusion of suramin (20 mg/kg) or saline. The primary outcomes were ADOS-2 comparison scores and Expressive One-Word Picture Vocabulary Test (EOWPVT). Secondary outcomes were the aberrant behavior checklist, autism treatment evaluation checklist, repetitive behavior questionnaire, and clinical global impression questionnaire.

Results: Blood levels of suramin were 12 ± 1.5 μmol/L (mean ± SD) at 2 days and 1.5 ± 0.5 μmol/L after 6 weeks. The terminal half-life was 14.7 ± 0.7 days. A self-limited, asymptomatic rash was seen, but there were no serious adverse events. ADOS-2 comparison scores improved by −1.6 ± 0.55 points (n = 5; 95% CI = −2.3 to −0.9; Cohen’s d = 2.9; P = 0.0028) in the suramin group and did not change in the placebo group. EOWPVT scores did not change. Secondary outcomes also showed improvements in language, social interaction, and decreased restricted or repetitive behaviors.
Interpretation: The safety and activity of low-dose suramin showed promise as a novel approach to treatment of ASD in this small study.

YAZIYI PAYLAŞ

Araç çubuğuna atla