Prof. Dr. Pignata: ‘Hastanın tercihini tedavi sürecine katmalıyız’

Kategori: Onkoloji Print

Over kanseri tedavisinde hasta ve hekim ilişkisinin çok önemli bir işleve sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sandro Pignata, “Tedavinin yan etkilerinin tedaviye başlamadan hasta ile paylaşılması ve hastanın tercihlerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu tedavinin başarısı ve hasta uyumu açısından çok önemlidir” dedi.

Başarılı bir tedavi sürecinin ancak sağlıklı bir hasta hekim ilişkisiyle mümkün olabileceğini söyleyen Napoli Ulusal Kanser Enstitüsü Medikal Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sandro Pignata, “Kadın hastalarımızı yan etkiden korumak, yaşam kalitelerini ve görünümlerini iyi tutmak giderek daha çok önem kazanıyor. Hastalarımız tedavi süreçlerinin olumsuzluklarını bildikleri için hekimleriyle daha interaktif bir tedavi süreci yaratmaya çalışıyorlar. İtalya’da her geçen gün daha fazla hasta tedavi sürecine katılmak için talepte bulunuyor. Kişisel olarak ilk kez onkolojide çalışmaya başladığımda, kemoterapi çok agresif ve çok toksik olan bir tedaviydi. O zaman bu süreçler hakkında hastalara pek fazla bilgi vermek gibi bir alışkanlığımız da yoktu.

“Artık hastanın ne tür yan etkilerle karşılaşabileceğine dikkat ediyoruz. Hasta hangi yan etkileri tolere edip edemeyeceği konusunda mutlaka hastayla önceden konuşuyoruz. Tabi artık hasta da önceden neyle karşılaşacağını bilmek istiyor. Hekimler eskiye göre hastalarını tedavi sürecine dahil ediyor. Hastaya tedaviyi anlatmak, açıklamak ve yan etkilerinin neler olduğunu belirtmek zorundayız. Mesela altı aylık bir karboplatin paklitaksel tedavisinden sonra hastanın çok fazla saçı döküldüyse, hasta ve saçı yeniden çıktığında tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyor. Birinci basamak tedavinin bu şekilde fazla yan etkisinin görüldüğü durumlarda, hastalığın tekrarlaması durumunda diğer alternatifi değerlendirmek durumunda kalıyoruz” diye konuştu.

Tedavide yan etki görülme sıklığı hastanın uyumunu etkiler
Over kanseri tedavisinde yan etki sorunun çok önemli bir konu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Pignata, şu bilgileri verdi: “Bazı yan etkiler kemoterapi sırasında ortaya çıkar ancak tedavinin ardından biter. Ama bazı yan etkiler kemoterapi sonrasında da kalıcı olabiliyor ve hastada maluliyete yol açabiliyor. Mesela nöropati bunlardan birisidir ve tedavinin ardından hastanın hayatını sekteye uğratır. Bizim acımızdan önemli bir yan etki de alerjilerdir. Bazı hastalarda karboplatin ikinci basamak tedavide çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Ciddi alerjik reaksiyon geliştiği için kaybettiğim hastalarım oldu. Alerjik reaksiyon azaltılması açısından da ikinci basamakta lipozomal doksorubisin kullanılması bu nedenle önem kazanan bir konu. Bu sorunlar artık tüm dünyada giderek daha fazla önemsenip tartışılıyor. Bana pek çok ülkelerde sorulan bir soru var. ‘Yan etkinin daha az görülmesi için daha pahalı bir tedavinin uygulanması haklı gösterilebilir mi?’ Ancak reküren görülen hastalarda karboplatin artı lipozomal doksorubisinin standart tedaviye göre daha etkili olduğunu ve daha iyi tolere edilebildiğini biliyoruz.”

Yan etkiler ve tedavi başarısı
Over kanserinde hastaların yaklaşık %15’nin toksisite nedeniyle kemoterapiyi planlanan sürede ve gereken dozda alamadığını belirten Prof. Dr. Pignata, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu hastalarda dozu düşürmek zorunda kalabiliyoruz. Kadın hastalarımızda anemi çok sık görülen bir yan etkidir. Ama genelde kemoterapiye uyumun son 10 yıl içinde arttığını görüyoruz. Yan etkilerin ortadan kalkması için bir takım destekleyici tedaviler uygulayabiliyoruz. Fakat yine de hastayı zorlayan yan etkiler söz konusu olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de tabiî ki yeni tedavi seçenekleri üzerinde giderek daha fazla durmak zorunda kalıyoruz.”

Over kanserlerinde tedavi başarısı açısından ilk etapta cerrahi müdahale çok önemlidir.

Operasyon sonrasında tedaviye kemoterapiyle devam ediliyor.

Standart tedavi olarak karboplatin ve paklitaksel uygulanmakta; fakat relaps durumunda karboplatin artı lipozomal doksorubisin tedavisine geçiliyor.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla