PURE araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye’nin neredeyse %50’si obez

17 Kasım 2012   |    23 Mayıs 2018   |   Kategori: Arşiv, Sağlık Gündemi Print

Uluslararası PURE Projesi’nin 2012 takip sonuçları açıklandı. Buna göre, Türkiye’de beden ketle indeksi 30 ve üzerinde olanların oranı %54,4. Bu, her 2 kişiden 1’nin obez olduğu anlamına geliyor. Prof. Dr. Salim Yusuf liderliğinde gerçekleştirilen ve Metabolik Sendrom Derneği tarafından Türkiye kolu yürütülen uluslararası PURE (Prospective Urban and Rural Epidemiological Study) Projesi’nin 2012 takip sonuçları belli oldu.  Kentsel ve kırsal yaşam tarzının, kalp damar sağlığını ve metabolizma üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmada, yaşam tarzı ve kronik hastalık risk faktörleri arasındaki ilişkinin haritası çıkartıldı. Buna göre, Türk toplumunda 38-73 yaş grubunda son üç yılda obezitede ciddi artış saptandı.

Beden kitle indeksi 30 ve üzerinde olanların oranı %54,4 çıktı. Bu orana göre her iki kişiden biri obez. İnme geçiren her 10 kişiden 9’unda halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon sorunu olduğu belirlendi. 60 yaşın üzerinde her üç kişiden birinde diyabet görüldüğü, diyabetlilerin yüzde 80’inden fazlasında kan şekeri kontrolünün yeterli derecede takip edilmediği saptandı.

Obez gencin yaşam beklentisi 12 yıl kısalıyor

PURE – PURE Nedir ?
PURE halen dünyanın değişik bölgelerinden 15 ülkede yürütülmekte olan prospektif epidemiyolojik bir çalışma. PURE çalışması gelişmiş toplumlardaki kardiyovasküler hastalık epidemisinin yakın gelecekte orta ve düşük gelir grubu ülkelere de yayılacağı öngörüsünden kaynaklanıyor.

“100 yıl önce seyrek olarak görülen kardiyovasküler hastalıklar bugün neden epidemik?” Bu soruya cevap aradığımızda tek tek bireylerden çok toplumun geneline bakmak gerekiyor. Bundan yola çıkarak toplumsal bir hastalık haline gelmiş olan kardiyovasküler hastalıklar ve buna yol açan diyabet ve obezitenin nedenlerinin gerisinde biyo-genetik etkenler yanında yine toplumsal faktörlerin yattığını düşünmek çok zor değil.

Zaman içinde insanların hızlı şehirleşmeye ve sanayileşmeye ayak uydurmaya zorlanması, bu uyum sürecinin zorluklarıyla başa çıkmak için geliştirdikleri davranış kalıpları ve yaşam tarzları PURE çalışmasının araştırma konusu. İşte PURE çalışmasını farklı ve değerli kılan bu bakış açısı, çünkü buradan elde edilen sonuçlar politika üretenler ve uluslararası sağlık organizasyonlarının daha sağlıklı bir yaşam hedefli tüm çalışmalarına bilimsel kanıt oluşturacak nitelikte.

TÜİK araştırmasına göre, Türkiye’de Obez bireylerin oranı %20’ye ulaştı

PURE sağlık sorunlarının nedeninin kaynağına inerek, çözümler açısından yeni bir boyut açıyor. Çalışmanın pek çok ülkede, değişik gelir gruplarından, değişik yaşam tarzları olan (kır – kent), 35 – 70 yaş arası yaklaşık 135.500 kişi üzerinde 12 yıl boyunca izleyerek yapılacak olması, bu devasa çalışmanın sonuçlarını küresel ölçekte geçerli ve anlamlı kılıyor.

On binlerce insanın antropometrik ölçümler, kan basıncı, kalp hızı, EKG, kas gücü, solunum fonksiyonu, kan ve idrar örnekleri değerlendirilecek, yine bu insanlar yaşadıkları toplum ve çevrenin özellikleri (kır-kent, gelişmişlik düzeyi, toplumsal refah göstergeleri, güvenlik, dayanışma vb), temel demografik özellikleri, hastalık prevalansları, fiziksel aktiviteleri, nasıl beslendikleri, stres, sigara ve alkol kullanımları ve benzeri pek çok parametre yanında genetik özellikleri açısından da değerlendirilecek ve izlenecek. On iki yıl boyunca meydana gelen sağlık olayları kaydedilecek.

Ülkemizde PURE kapsamında 5000 kişinin ülkeyi temsil edecek şekilde çalışmaya alınması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın sonuçları sağlık politikalarımıza yol gösterecek önemli bir bilgi birikimi sağlayacaktır.

Dünyanın obezite haritası açıklandı: Obez sayısı %100 artarak 2 milyara ulaştı


Obezitenin sağlık sistemine zararı sigaradan fazla!

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, obezite sağlık sistemine sigaradan daha fazla yük bindiriyor. 30 bin kişiyi kapsayan araştırmaya göre sigara içenlerin ortalama sağlık harcaması 1275 ABD dolarıydı. Obez olan hastaların sağlık harcaması ise 1850 ABD dolar olarak saptandı.  Devamı

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla