Saç ekiminde fiyat anlaşmazlığı ve Yargıtay’ın çözümü

Yazan Dr. Erkin Göçmen
14 Ocak 2019   |    21 Ocak 2019   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

Yüksek Mahkeme uygulamasında saç ekimi işlemlerinde hekim ile hasta arasında eser sözleşmesi kurulduğu kabul edilmekte ve bu işlemle ilgili hukuki uyuşmazlıklar da eser sözleşmesinin tabi olduğu kurallara göre çözümlenmektedir. Eser sözleşmesinde amaç vekalet sözleşmesinden farklı olarak bir sonuç meydana getirmektir. Bu iş karşılığında işsahibi eseri meydana getirene, yani yükleniciye, bir bedel ödeyecektir.

Tıbbi uygulamalar arasında estetik ameliyatlar, vücuttan dövmeninin silinmesi, diş protezi gibi tıbbi hizmetler için de eser sözleşmesinin mevcut olduğu kabul edilmektedir. Eser sözleşmesinde de taraflar meydana getirilecek eserin bedelini serbestçe belirleyebilir. Bu konuda herhangi bir yasal sınırlama bulunmamaktadır. Sanılanın aksine Türk Tabipleri Birliği tarifesi de asgari bir tarife değil fakat rehber tarifedir.

Ancak taraflar bir bedel üzerinde anlaşamazlarsa ve bu konuda taraflar arasında uyuşmazlık çıkarsa bedel nasıl belirlenmelidir? Bu husus da Kanunda çözümlenmiştir.

Yargıtay’dan laparoskopik safra taşı ameliyatına ilişkin malpraktis kararı

Türk Borçlar Kanununa göre eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir. Bir diğer anlatımla bedel mahalli piyasa rayicine göre belirlenir. Mahalli rayiç ise Mahkeme tarafından bir bilirkişi marifetiyle araştırılmalıdır.

Eser sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıklara bakan Yargıtay 15. Hukuk Dairesi de bu yönde karar vermektedir. Nitekim bu hususta saç ekimi yapılan kişiye karşı hekim tarafından yapılan iş bedelinin tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâline ilişkin davada verilen karar da bu yönde olmuştur.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla