2015’te memur, sağlık personeli ve hemşirelerin alacağı maaşlar belli oldu!

Kategori: Arşiv Print

maas-para-bankaMemur maaş katsayıları yüzde 0,27’lik enflasyon farkı ve brüt 175 liralık ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi. Yeni düzenleme sonrasında en düşük memur maaşı bin 887 liradan 2 bin 25 liraya yükseldi. Yapılan hesaplamada 2015 yılında en yüksek Uzman Doktor maaşı:  4.187 TL , En yüksek Doktor maaşı: 3.456 TL, 2015 yılı En yüksek Hemşire ve Ebe maaşı ise (Lise)  2.375 TL olarak belirlendi.

%4,7’lik Temmuz zammına göre doktor ve hemşire maaşları

9’uncu derecenin 1’inci kademesindeki öğretmen maaşı 2 bin 345 lira, 8’inci derecenin 1’inci kademesindeki polis memuru maaşı da 2 bin 929 lira oldu. KİT’lerdeki sözleşmeli ücret tavanı 4 bin 214,74 liraya, müsteşar maaşı da 7 bin 838 liraya çıktı. Memur maaş katsayıları, yüzde 0,27’lik enflasyon farkı ve brüt 175, net 123,62 liralık ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi.

Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, memur maaş katsayısı, ocak itibarıyla 0,076998’e, taban aylık katsayısı 1,205274’e, yan ödeme katsayısı da 0,024416’ya çıkarıldı. Söz konusu düzenlemenin ardından en düşük memur maaşı bin 887 liradan 2 bin 25 liraya yükseldi.

Aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı 7 bin 694 liradan 7 bin 838 liraya, genel müdür maaşı ise 6 bin 736 liradan 6 bin 877 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 2 civarında artış meydana geldi.

Derecelerine göre 2015’te memur maaşları

12’nci derecenin 1’inci kademesinden maaş almakta olan bir hizmetlinin bin 904 lira olan maaşı 2 bin 45 liraya, 13’üncü derecenin 3’üncü kademesinden maaş almakta olan bir devlet memurunun 2 bin 36 lira olan aylık maaşı 2 bin 179 liraya, 8’inci derecenin 1’inci kademesindeki maaş alan bir polis memurunun 2 bin 784 lira olan maaşı da 145 lira artışla 2 bin 929 liraya yükseldi. Buna göre, hizmetli maaşındaki artış %7,40, 13’üncü derecenin 3’üncü kademesinden maaş alan memurun maaşındaki artış da yüzde 7, 8’inci derecenin 1’inci kademesindeki maaş alan polisin maaşındaki artış ise %5,2 oldu.
Memurların 2014 yılı mevcut maaşları ile 2015 Ocak’ta alacakları maaşlar şöyle:

Memurların mevcut maaşı ile 2015 Ocak’ta alacakları maaşlar:
Unvanlar Derecesi Mevcut Maaşı (TL) Ocak 2015 Maaşı (TL)
Müsteşar 1/4 7.694 7.838
Genel Müdür 1/4 6.736 6.877
Şube Müdürü (Ünv) 1/4 3.446 3.590
Memur 9/1 2.041 2.183
Memur 13/3 2.036 2.179
Hizmetli 12/1 1.904 2.045
Öğretmen 1/4 2.469 2.684
Öğretmen 9/1 2.137 2.345
Kaymakam 7/1 3.615 3.762
Başkomiser 3/1 3.164 3.306
Polis Memuru 8/1 2.784 2.929
Uzman Doktor 1/4 4.043 4.187
Doktor 7/1 3.310 3.456
Hemşire (Lise) 11/3 2.233 2.375
Mühendis (Büro) 1/4 3.522 3.665
Teknisyen (Büro) 11/1 2.132 2.274
Profesör 1/4 5.047 5.194
Araştırma Görevlisi 7/1 2.484 2.627
Vaiz 1/4 2.655 2.796
Avukat 1/4 4.001 4.340

Bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler hariç, aile ve çocuk yardımı ödeneği ile vekalet ücreti dahildir. Yukarıda yer alan rakamların içine aile yardımı ödeneği ile aile yardımı ödeneğine bağlı olarak maaşlara yansıyan asgari geçim indirimi dahildir. Bu çerçevede söz konusu rakamlar içerisinde;

  • Halen eş için 163,87 lira tutarında ödenmekte olan aile yardımı ödeneği yeni artış sonrası 164,31 liraya çıkmaktadır
  • Halen 0-6 yaş grubu çocuklar için 38,40 lira tutarında ödenmekte olan aile yardımı ödeneği yeni artış sonrası 38,50 liraya, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 19,20 lira olarak ödenmekte olan söz konusu ödeme yeni artış sonrası 19,25 liraya çıkmaktadır.
  • Aile yardımı ödeneğine bağlı olarak mevcut maaşlar içindeki asgari geçim indirim tutarı 36,70 lira iken 2014 yılı ocak ayındaki maaş içindeki tutar ise 40,16 liradır.
  • Mevcut avukat maaşlar içinde 647 lira tutarında, 2014 yılı ocak ayında maaş içinde ise 841 lira tutarında vekalet ücreti bulunmaktadır.

2015 yılı birinci dönemi için aile yardımı ödemeleri

Eş için: Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi için 2.134 x 0,079095 = 168,79 TL aile yardımı ödenecektir.

72″nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için; 500 x 0,079095 = 39,55 TL, ödeneğe müstehak diğer çocuklar için; 250 x 0,079095= 19,77 TL, çocuk yardımı ödenecektir.

Maaş katsayısındaki artış doğum ve ölüm yardımı tutarını arttırır

2014 yılında memurlardan: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere 9.500 x 0, 079095 = 751,4 TL, memurun ölümü halinde ise 751,4 x 2 = 1502,8 TL ölüm yardımı ödeneği verilecektir.

Çocuğu dünyaya gelen memurlara 2.500 x 0,079095= 197,74 TL doğum yardımı ödeneği verilecektir.

Maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanını arttırır

2015 Ocak ayından itibaren maaş katsayıları artacağı için kıdem tazminatı tavanı da artacaktır. Kıdem tazminatı tavanının hesabında Başbakanlık Müsteşarı”na yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Buna göre, 2015 yılında Başbakanlık Müsteşarı”nda ödenecek bir hizmet yılı için ikramiye tutarı 3.532,34 TL”ye yükselmiş olduğundan kıdem tazminatı tavanı 3.532,34 TL olarak uygulanacaktır.

2015 yılında öğretmen maaşlarına ekstra 150 lira zam

TÖğretmenlerin maaşlarında 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme uyarınca, söz konusu artışlara ilave olarak ocak ayında 75 lira daha artış sağlandı. Buna göre, 9’uncu derecenin 1’inci kademesinden maaş alan bir öğretmenin mevcut 2 bin 137 lira olan maaşı 2 bin 345 liraya yükseldi. Öğretmenler, bu yılın temmuz ayında 75 liralık bir zam daha alacak.

Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 4 bin 214,74 liraya yükseldi. Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak’ta zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek.

Ebe ve Hemşire kadrosunda görev yapanların 2015 net maaşları

Smiling Physician near New FamilyHemşire ve ebeler 2015 yılında ne kadar maaş alacak: 2015 yılı için memur maaşlarında yapılması öngörülen artışlara ilişkin belirlemelere göre, alacakları aylık net ücretlerin, ilgililerin derece ve kademeleri ile hizmet yıllarına göre gösterdiği değişime, aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tabloda belirtilen rakamlar, söz konusu personelin 2014 yılında alacağı en yüksek aylık ücretler olup, Gelir Vergisi kesinti dilimindeki değişmeye bağlı olarak, ilerleyen aylarda alınacak ücret miktarında da azalma olacaktır.

Yasa geçerse hemşire maaşı 5 Bin TL olacak

Çalışmamızda, hizmet yılları itibariyle ulaşabilecek derece ve kademelerin tamamı yer almadığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde personele göre farklılıklar görülebilecektir. Hemşire Maaşları 2015 Ocak Ayında %3 Zam ile Birlikte 2.375 TL. Döner Sermaye ve Nöbet Ücretleri Hariç.

2015 Net Uzman Çavuş Maaşları

uzman cavuş maaş 2015Uzman Çavuş Maaşları 2015 Ocak Ayında Alacağı Zam %3 2.200 TL Uzman Çavuşlar Maaşlarına ilave olarak Ohal Bölge Maaşıda Almaktadır.

2015 Net Astsubay Maaşları

astsubay maaşları 2015Astsubay Maaşları 2015 Ocak Ayında %3 Zam ile Birlikte 2.300 TL Alacaklardır. Alınan Maaş Miktarları Rütbelere Göre Değişim Göstermektedir.

2015 Net Askeri Personel Maaşları

askeri personel maaşı 2015Askeri Personel Maaşları 2015 Ocak Ayında %3 Zam ile Birlikte 2.100 TL Alacaklardır. Alınan Maaş Miktarları Rütbelere Göre Değişim Göstermektedir.

2015 Net Zabıta Maaşları

zabıta maaş 2015Zabıta Maaşları 2015 Ocak Ayında %3 Zam ile Birlikte 2.450 TL Alacaklardır. Alınan Maaş Miktarları Derecelere Göre Değişim Göstermektedir.

2015 Yılında  Diğer Tüm Memur Maaşları

memur maaşları 2015 zamn2015 yılında tüm memurlar maaşlarında net %3 zam ile birlikte artış olacaktır. Avukat maaşları 2015 yılında  4.340 TL,  Mühendis maaşları (Büro) 3.665 TL, Başkomiser maaşları 3.306 TL, Polis Memuru maaşları 2.929 TL, Teknisyen maaşları (Büro) 2.274TL, Araştırma Görevlisi maaşları, 2.627TL, Vaiz maaşları 2.796 TL, Uzman Doktor maaşları 4.187 TL, Profesör maaşları  5.194 TL, Kaymakam maaşları 3.762 TL

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla