Sağlık çalışanları, Türk Tabipler Birliği’nin çağrısı ile bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

8 Şubat 2022   |    9 Şubat 2022    |   Kategori: Sağlık Gündemi Print

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün Türkiye genelinde bir günlük grev eylemi gerçekleştirdi. “Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam” sloganı ile başlayan greve yoğun katılım olduğu belirtiliyor. Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamadan, yoğun bakım ve yatan hastalara verilenler dışındaki tüm hizmetler büyük çapta durdu.

Sosyal medyada da yoğun ilgi gören iş bırakma eylemi için açılan #BugünGöREVdeyiz etiketi uzun süre Twitter’da topictrend oldu. Türk Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre; bir günlük grev ile hekimler ve sağlık çalışanları, hak ettikleri ücretler ve çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak sorunlarının çözümüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İş bırakma eylemi ile ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, bugün saat: 20:00’de Medikal Akademi’de Sağlık Habercisi Ayşegül Aydoğan Atakan’ün sorularını yanıtlayacak. Yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Beyaz G(ö)rev Eylemi

Özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesine tepki gösteren TTB’nin eylem kararına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş), Şubesi, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası, tabip odaları ve diğer hekim sendikaları da destek verdi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, yaptığı açıklamada “Bugün tüm sağlık çalışanları olarak görevdeyiz. Tüm sağlık çalışanlarına insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan, yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi, eğitim durumu, risk durumuyla ilgili ücret skalasının belirlenmesi, ek göstergelerin yükseltilmesi için buradayız.

Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası’na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli greve hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz” diye konuştu.

TTB Başkanı Prof. Dr. Fincancı: Mesleğimiz için mücadele ediyoruz

İş bırakma eylemi ile ilgili bir açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, şu açıklamalarda bulundu: “Meslektaşlarımız için; daha iyi bir sağlık sistemi, daha güvenli çalışma koşulları, insanca yaşayabilecekleri bir ücret için mücadele ediyoruz. Biz, sağlığı olanaksız kılan bu sağlıkta dönüşüm programına karşı, sağlığı çökerten bu adımlara karşı; koruyucu sağlık hizmetlerinden yana, insanca, herkesin eşit erişebildiği bir sağlık hizmetine, ücretiz bir sağlık hizmetine ulaşabilmesi için de mücadele ediyoruz.”

Sağlık Çalışanlarının Talepleri neler:

“Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı g(ö)rev’indeyiz” diyen sağlık çalışanları, hastanelerin önünde okunan ortak basın açıklamasında taleplerini şu şekilde sıraladı:

 • Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi.

 • Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması.
 • 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması.
 • Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması.
 • Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.
 • Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin iptal edilmesi.
 • Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması.
 • Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi.
 • Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi.
 • Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.
 • Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması.
 • Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla