Sağlık çalışanları ülke genelinde iş bıraktı: #YüzbinHekimİşBırakiyor!

15 Haziran 2022   |    23 Haziran 2022    |   Kategori: Sağlık Gündemi Print

Hekimler ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın vaat ettiği, çalışma koşullarını iyileştirecek yasal düzenlemeler geçen yıldan beri yapılmadığını gerekçe göstererek bugün ülke genelinde iş bıraktı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin yasa teklifi”nin yetersiz olduğunu dile getiren sağlık meslek örgütleri, yasa teklifi kabul edilirse eylül ayında tekrar bir haftalık iş bırakma eylemine gidileceği uyarısında bulundu. Özlük hakları için beyaz greve giden 11 sağlık örgütü Meclis’te taleplerini dile getirdi. İş bırakma eylemi gün boyunca Twitter’da topictrent olarak ilk sırada yer aldı. Meclis’te sağlık çalışanları adına konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak ödemek oldu” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarına ilişkin yasa teklifine karşı bugün Türkiye genelinde ‘G(Ö)REV’ eylemi yaparak iş bıraktı. Sağlık çalışanları bugün saat 12:00 itibarıyla eylem alanlarına pankart ve dövizler ile gelerek yürüyüşe geçti.

Türk Tabipleri Birliği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İşçileri Sendikası, Hekimler Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanların Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Kamu Diş Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Aile Hekimleri Federasyonu olmak üzere 11 sağlık emek-meslek örgütü, TBMM’de CHP ve HDP milletvekilleriyle basın toplantısı düzenleyerek taleplerini dile getirdi.

‘Beyaz itirazımızı dile getiriyoruz’

Meslek örgütleri adına açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 15-16 Haziran’ın işçi direnişinin yıl dönümünü olduğunu anımsatarak, “Bugün de beyaz bir 15 Haziran’dır. Beyaz itirazımızı hep birlikte dile getiriyoruz. Emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir gelecek için tüm hekimler, sağlığı üreten tüm emek verenler olarak bugün görevdeyiz” dedi.

‘Biz sistemin başarısızlığının altında bırakılanlarız’

Fincancı, dün Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförünün yaptığı eylemi hatırlatarak, “Biz dün ambulansın içinde hastası için çığlık atanlarız. Biz hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayan, bu gördüğünüz devasa binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlarız. Aylardır oyalama taktikleriyle yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilen hekimleriz” şeklinde konuştu.

‘Sağlıkçının bütçesi şehir hastanesine gitti’

Şebnem Korur Fincancı, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni yasa tasarısı ile bir kez daha farkına vardığınız gibi Meclis’te ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamaların ardından gasp yasa tasarısı ile hekimlerin emeği ile yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, emekliler arasında farklı çalışma rejimleri ile ayrımcılık yapılmasın derken, nitelikli hekimlik yapmak isterken, nitelikli sağlık hizmetini sunmaya çalışırken, yeterli süre ayırmak istiyoruz hastalarımıza derken, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmesi isterken, sizlerin yaptığı biz hekimlere performansa dayalı ödeme sistemi dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak ödemek oldu. Sizin biz hekimlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlik olduk. Biz sağlık ve sosyal hizmet emek alanında üretenler olarak birlik olduk, bu bir ilk. Bugünkü görev eylemimiz bir itiraz. Bu itirazın genel kurulda ses bulmasını istiyoruz. Meclis’te yürütülen bu senaryoyu reddediyoruz.”

Cerrahpaşa’daki eyleme hastalarda destek verdi

İstanbul’da genelinde iş bırakma eylemine binlerce sağlık çalışanının katıldı. Bunlardan biri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesiydi. İş bırakma eylemine katılımın yüzde 65-70 dolaylarında olduğu belirtilirken, hastanede aciller ile çocuk, onkoloji bölümleri dışında hizmet verilmedi. Ameliyathaneler çalışmadı, polikliniklerde hizmet durdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir araya gelen sağlık çalışanları, “Sağlığa ayrılan bütçe artırılsın”, “Aile hekimliği ceza yönetmeliği geri çekilsin”, “Performansa hayır”, “Herkes bilsin şiddet varsa hizmet yok”, “5 dakikada hekimlik yapılmaz”, “Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” dövizleri taşıdı. Yürüyüş boyunca eyleme katılmayan sağlık emekçileri poliklinik önlerinden ve pencerelerden yürüyen sağlık emekçilerine alkışlarla destek verdi.

İzmir’de binlerce hekim eylemdeydi

“Müjde” diye sunulan yasa tasarısına tepki gösteren sağlık çalışanları İzmir’de de iş bıraktı. 11 sağlık ve meslek örgütü adına açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, “Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken; nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu” dedi.

Ankara: Haklar iyileştirilmezse eylem devam edecek

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde eylem yapan sağlık emekçileri, bugün Meclis’te görüşülen özlük haklarına ilişkin kanun teklifinde hakları iyileştirilmediği takdirde eylemlerinin devam edeceğini açıkladı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, “Özlük haklarıyla ilgili hekimler ve emekli hekimler yoksulluk sınırının altında ve açlık sınırının altında ücretlerle geçinmek zorunda bırakılıyor” dedi.

G(ö)REV eylemi kapsamında il sağlık müdürlüklerinin, hastanelerin ve işyerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi. Basın açıklamalarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının “Giderlerse gitsinler” sözlerine karşı boyun eğmeyi reddettiği ve hakları için mücadele ettiği hatırlatıldı. Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamanın tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:

Emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir gelecek için G(ö)REV’deyiz!

 • Biz, “Başka Kamil Furtunlar Ersin Arslanlar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz”
  diyenler…
 • Biz, gecesi gündüzü olmayanlar… Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar…
 • Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar…
 • Biz, aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği
  değersizleştirilenler…
 • Biz, KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla, ceza ve infaz yönetmelikleriyle baskı altına alınmaya çalışanlar…
 • Tüm bu olumsuzluklara rağmen; biz hekimler olarak “Giderlerse gitsinler”e boyun
  eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz.
 • Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar BİZLER, milyonlar…
 • Yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz.
 • Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.
 • Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itiraz! Meclis’te yürütülen senaryoyu
  reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek
  gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Birlikte başaracağız!
 • Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!
 • Sağlıkta Performans Ölüm Demektir!
 • Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz!
 • Emek Bizim Söz Bizim!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla