Şehir Hastanelerinde çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçme sorunu

Yazan Dr. Erkin Göçmen
3 Ocak 2018 |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları Print

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler (taşeronlar) tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine karar verilmişti. Her ne kadar sürekli kadroya alınacak işçilere getirilen, açtıkları davalardan feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunma ve en son çalıştığı kurumdan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını beyan etme, şartı adil olmasa da düzenleme önemli bir sosyal sorunun çözümü bakımından isabetli olmuştur.

Yeni yılın ilk gününde ise Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma Bakanlığı Tebliği ile bu geçiş işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bazı ilkeler yayımlandı. Yayımlanan Tebliğde Sağlık Bakanlığı’ndaki kamu özel işbirliği kapsamındaki tesislere ilişkin olarak da bazı özel kurallar getirildi. Bu özel düzenlemeler yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde şehir hastanelerinin kurulması süreci başlamıştır.

Danıştay’dan Eş Durumu Atamasında Yürütmenin Durdurulması Kararı

Şehir Hastanelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte bazı kamu hastaneleri de Şehir Hastanelerine taşındı ve faaliyetleri sonlandırıldı. Faaliyetleri sona erdirilen hastanelerde kapatılma tarihinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılmakta olan işçiler bulunmaktaydı. Bu işçilerin  bir kısmı kamu özel iş birliği modeli ile işletilen tesislerde yani şehir hastanelerinde çalıştırılmaya başlanmıştı.

Getirilen yeni düzenleme ile 4/12/2017 tarihi itibari ile kapatılan hastanelerde çalışmakta iken  daha sonra Şehir Hastanelerinde  çalıştırılanlar da Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinde sürekli işçi kadrolarına geçirilebilecek. Çalışma Bakanlığı yayımladığı Tebliğde bunun nasıl uygulanacağına açıklık getirdi.

Bu işçiler, öncelikle Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarının aynı il içerisinde ihtiyaç duyulan birimlerinde kadroya alınacak. Ancak aynı ilde ihtiyaç bulunmaması halinde işçinin  talebi doğrultusunda Bakanlığın uygun gördüğü başka bir ilin ihtiyacı olan birime de  kadrosuyla birlikte geçirilebilecek. Örneğin Mersin Şehir Hastanesinde, kapatılan hastaneden gelen bir taşeron işçisi Mersin ilinde ihtiyaç bulunmuyorsa talebi halinde başka bir ilde yine Sağlık Bakanlığı birimlerinde görevlendirilebilecek.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden 2/1/2018 tarihinden sonra Şehir Hastanelerine katılacağı için faaliyetleri sona erdirilen hastanelerde  kapatılma tarihi itibarıyla çalışanlar; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarının aynı il içerisinde ihtiyaç olan birimlerine, aynı ilde ihtiyaç bulunmaması halinde ise ilgilinin talebi doğrultusunda Bakanlığın uygun gördüğü başka bir ilin ihtiyacı olan birimlerine kadrosuyla birlikte geçirilebilecek.

Taşeronlaşmada son nokta: Taşeron doktor, taşeron hemşire mi geliyor?

İşçilerden bir kısmının ya da tamamının Sağlık Bakanlığınca ihtiyaç fazlası personel olarak belirlenmesi halinde ise bu işçiler Devlet Personel Başkanlığı tarafından ihtiyaç talebinde bulunan idarelerde sürekli işçi kadrolarına yerleştirilecek.

Sağlık Bakanlığınca, sürekli işçi ihtiyacı bulunan idarelere nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ihtiyaç fazlası işçilerin belirlenmesinde, sigortalı hizmet süresi az olana  hizmet süresinin eşitliği halinde ise yaşı küçük olan işçiye öncelik verilecek. Bu işçiler, yerleştirilme işleminin kendilerine tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görev yerlerinde işe başlamak zorunda. Yoksa haklarını kaybedecek.
İletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

click-iconAv. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla