SGLT-2 inhibitörleri kalp yetmezliğine bağlı ölüm oranlarını %50 oranında azaltıyor

3 Nisan 2017   |    18 Haziran 2018    |   Kategori: Bilimsel Makaleler, Farmasötik / İlaçlar, Kardiyoloji Print

Sonuçları Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin (ACC) 66. Yıllık Bilimsel Toplantısı’nda sunulan CVD-REAL çalışmasının verilerine göre, SGLT-2 inhibitörlerinin kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranlarını diğer tip 2 diyabet ilaçlarına kıyasla anlamlı düzeyde düşürüyor. 300 binden fazla tip 2 diyabet hastasının katıldığı uluslararası bir çalışmadan elde edilen dönüm noktası niteliğindeki gerçek yaşam verileri, SGLT-2 inhibitörleriyle tedavinin kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış riskini %39, tüm nedenlere bağlı mortaliteyi ise %51 oranında düşürdüğünü ortaya koydu. CVD-REAL verileri, Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin (ACC) 66. Yıllık Bilimsel Toplantısı’nda sunuldu.

Diyabet tüm dünyada yaklaşık 415 milyon yetişkini etkilemektedir ve bu rakamın 2040 yılında 642 milyona (10 yetişkinde 1 kişi) yükselmesi öngörülmektedir.[i] Kalp yetmezliği riskini 2-3 kat daha çok taşıyan tip 2 diyabet (T2D) hastaları, daha fazla kalp krizi veya inme geçirme riski altındadır. Bununla beraber, T2D hastalarında ölüm nedeninin yaklaşık %50’si kardiyovasküler hastalıklardır.[ii] [iii] [iv]

AstraZeneca, diyabet ilaçlarında yeni bir sınıf olan SGLT-2 inhibitörleri (SGLT-2i) ile tedavi edilen tip 2 diyabet (T2D) hastalarında kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış riskini ve tüm nedenlere bağlı ölümü değerlendiren ve türünün ilk örneği olan geniş kapsamlı gerçek yaşam verisi çalışması CVD-REAL’in sonuçlarını duyurdu.[v] CVD-REAL çalışmasında, toplam altı ülkede %87’sinin kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan 300.000’den fazla hastayla elde edilen verileri değerlendirildi.

Veriler, T2D hastalarından oluşan bu geniş popülasyonda SGLT-2i ilaçları (Forziga (dapagliflozin), kanagliflozin, empagliflozin) ile tedavinin diğer T2D ilaçlarına kıyasla kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış oranını %39 (p<0,001) ve tüm nedenlere bağlı ölümü %51 (p<0,001) oranında düşürdüğünü gösterdi. Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve tüm nedenlere bağlı ölümün kompozit sonlanım noktaları açısından risk azalması %46 oranında gerçekleşti (p<0,001). [vi]

AstraZeneca’nın Global Tıbbi İlişkiler Direktörü ve Başkan Yardımcısı Dr. Bruce Cooper konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Hastaneye yatış maliyeti ve hatta ölüm riskinin artışına sebep olan eşzamanlı hastalıklarla ilişkilendirilen diyabet, dünya genelinde gittikçe artan bir salgın hastalık gibidir.[vii] [viii] Bu çalışmadan elde edilen gerçek yaşam verisi, yeni SGLT-2i ilaç sınıfının kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranını neredeyse yarıya indirdiğinin kayda değer kanıtıdır. CVD-REAL, SGLT-2i tedavisinin etkilerini, klinik çalışmalarda daha önce değerlendirilen tip 2 diyabet hastalarından oluşan daha kapsamlı ve düşük riskli bir grupta gözlemleyen ilk çalışmadır.”

Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış analizi Danimarka, Almanya, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD’den anonim hasta verileri kullanılarak yürütüldü. İncelenen verilere göre hastaların %41,8’i Forziga (dapagliflozin), %52,7’si kanagliflozin ve %5,5’i empagliflozin kullandı. Tüm nedenlere bağlı ölüm analizi ise Danimarka, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD’den anonim hasta verileri kullanılarak yürütüldü. İncelenen verilere göre hastaların %51,0’ı Forziga (dapagliflozin), %42,3’ü kanagliflozin ve %6,7’si empagliflozin kullandı.

Çok sayıda karşılaştırmalı analizden ilki olan CVD-REAL çalışması kapsamında gerçek yaşam kanıtlarının toplanması devam etmektedir ve gelecekteki analizler, ilave ülkelerden alınan verilerin yanı sıra bu veri seti de kullanılarak yürütülecektir. Çalışmanın tüm verileri; tıbbi kayıtlar, şikâyet veritabanları ve ulusal kayıtlar dâhil anonim gerçek yaşam kaynaklarından elde edilmiştir. Analizler, St. Luke’s Mid America Heart Institute, Kansas City, ABD’deki bağımsız istatistik grupları tarafından doğrulanmıştır.


[1] Uluslararası Diyabet Federasyonu. Kesin Veriler. Erişim tarihi: 15 Mart 2017 http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html[2] Nwaneri C, Cooper H, Bowen-Jones D. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207
[3] Morrish NJ, ve ark. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.
[4] Dünya Kalp Federasyonu. Kardiyovasküler hastalıklarda bir risk faktörü olarak diyabet. Erişim adresi: http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/[5] The CVD-REAL Study: Lower Rates of Hospitalization for Heart Failure in New Users of SGLT-2 Inhibitors Versus Other Glucose Lowering Drugs — Real-World Data From Four Countries and More Than 360,000 Patients; 19 Mart'ta ACC 2017'de sunulmuştur.
[6] The CVD-REAL Study: Lower Rates of Hospitalization for Heart Failure in New Users of SGLT-2 Inhibitors Versus Other Glucose Lowering Drugs — Real-World Data From Four Countries and More Than 360,000 Patients; 19 Mart'ta ACC 2017'de sunulmuştur.
[7] Dünya Sağlık Örgütü. Medya Merkezi: Diyabet Bilgi Formu. İnceleme tarihi: Kasım 2016 Erişim tarihi: 9 Mart 2017. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/[8] Amerikan Diyabet Derneği. Diyabetin Maliyeti. Erişim tarihi: 9 Mart 2017 http://www.diabetes.org/advocacy/news-events/cost-of-diabetes.html?referrer=https://www.google.com/

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla