Bilimsel Makaleler


Bilimsel bir araştırmada bulunan sonuçlar; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Nedenleri; En önemi neden, Beyindeki denge /dikkat kontrol bölgesinin farklı sebeplerden dolayı normal beyin yapısına göre farklı olması durumu. Beyin Nörönlarının farklılığı. Beyindeki dikkat/kontrol merkezinin…


Serabral Palsi (Cerebral Palsy)

Doğum anında yada bebeğin beyninin anne karnında tam olarak gelişememesi veya beynin hasar görmesi sonucu oluşan doğuştan meydana gelen biyolojik beyin hasarıdır. Dünyaya gelen bu bireylere spastik engelli, spastik felçli yada özürlü de denmektedir.


Çocuklarda bilişsel gelişim problemleri ve dijital oyunlar

Dijital oyunlar, yararlı oldukları kadar pek çok zarara da neden olabilmektedir. Çocuklar özellikle okul öncesi 0-5 yaş arası dönemde dijital dünya ile karşılaşmaktadır. Özellikle 0-3 yaş arası dönemde dijital aletlerin çocuklar ile etkileşime girmesine izin verilmemelidir.


Çocuk gelişimi ve psikolojisi: Gelişimini etkileyen faktörler

Psikolojinin bir dalı olan gelişim psikolojisi, ana rahminden başlayarak ölüme kadar olan süreci inceler. Bireyin gelişimi, çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir ve kişi gelişim süreçlerinin etkisini ömrü boyunca taşır. Bireyin döllenmeden ölümüne kadar olan süreçte her türlü…


Yaşam boyu büyüme ve gelişme

Gelişim, biyofizyolojik ve psikososyal süreçlerin karşılıklı olarak etkileşiminin bir ürünüdür. Genetik etkenler gelişimin sınırlarını belirlerken, çevresel etkenler de bu sınırlar içinde gelişime katkıda bulunurlar. Gelişim, bazen hızlı bazen yavaş olmasına rağmen ileriye yönelik ve tek yönlü bir sürecin anlatımıdır.


Çocuk gelişim dönemlerinin incelenmesi

Bu araştırmadaki bilgiler ilgili literatürün taranması ve Röportaj tekniğinden kullanılması ile  elde edilmiş olup özgün olarak hazırlanmıştır.


Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi

MAKALENİN YAZARLARI: DELDAL Y. Bayezit1,  AYDOĞDU Yusuf2,  YILMAZ Serap3,  DELDAL Nuray4 1- Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği 2- Bahçelievler Yunus Emre İmam-Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı, 3- Memorial…


SGLT-2 inhibitörleri kalp yetmezliğine bağlı ölüm oranlarını %50 oranında azaltıyor

Sonuçları Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin 66. Bilimsel Toplantısı’nda sunulan CVD-REAL çalışmasına göre, SGLT-2 inhibitörlerinin kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranlarını diğer tip 2 diyabet ilaçlarına kıyasla anlamlı düzeyde düşürüyor.


Medyadaki şiddet içerikli haberlerin eğitim çağındaki öğrencilerin hayatına etkileri

Eğitim Çağındaki Öğrencilerin Yazılı ve Görsel medyada karşılaştıkları şiddet içerikli her türlü haberin öğrencinin sosyal, kültürel, psikolojik açıdan eğitim başarısı olumsuz etkileyip etkilemediği üniversite mezunu ebeveynler tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


Engellire yapılan istismarın başlıca nedenleri

Engellilerin maruz kaldığı istismarın başlıca nedenlerinin akademisyenler ve eğitimcilerin bakış açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, 500 üniversite mezunu akademisyen, sınıf ve branş öğretmeni eğitimciye 10 mülakat sorusu sorulmuştur.


Zihinsel engellilik ve başlıca nedenleri

Sağlık hizmetlerinin temel amaçlarından biride sağlığı tehdit eden etkenlerle etkin mücadeledir. İnsan vücudunda yaşanan sağlık sorunlarının tedavi edilmesi çok önemlidir. Zihinsel engellilik, her toplumda çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sağlık sorunudur.


Rate of spreading of antibiotic-resistant s. aureus virus strains secured from the nasopharynx mucosa of apparantly healthy people

Due to the pollution of the environment the outspread of different forms of people dysbiosis has been observed. One of the forms of abnormality in qualitative and quantitative composition of normal microflora is Staphylococcus carrying.


Erken çocukluk eğitiminin çocuğun gelişimine etkileri

Erken çocukluk eğitiminin çocukların gelişimine yönelik çok önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ülkemizde erken çocukluk eğitimi için yeterince önem verilmekle beraber bu eğitimin yeterli olmadığına inanan kişi sayısı da az değildir.


Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin başlıca nedenleri

Sağlık personeline yapılan şiddetin temelinde yatan bazı faktörler şöyledir: Sosyo-Ekonomik nedenler, Sağlık çalışanın, hastalara karşı olumsuz davranışları karşısında hasta ve hasta yakınlarının tepkisi, hastanın aldığı hizmetten memnun kalmaması.


Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Dünyada birçok kurumsal şirket ve büyük kuruluşlar, bünyelerinde insan kaynakları birimi bulundurur ve çok önem verir. İnsan Kaynakları yönetimi şirketlerin omurgasını oluşturmaktadır.


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla