Statinler, inflamatuar meme kanserinde sağkalımı iyileştiriyor

Kategori: Güncel / Literatür, Onkoloji Print

statin-meme-kan-genTeksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nden araştırmacılar, kolesterolü düşürmek için yaygın olarak kullanılan statinlerin, inflamatuar meme kanseri (IBC) olan hastalarda progresyonsuz sağkalımı iyileştirdiğini saptadılar. San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu’nda sunulan bu retrospektif çalışmada, statinlerin anti-inflamatuar özelliklerinin meme kanseri rekürrensi riskini azaltabileceğine dair kanıtların olduğu belirtildi. Statinlerin IBC ile ilişkisi bu güne kadar tam olarak incelenmemişti.

naoto-ueno-kanser-statinIBC, meme kanserinin nadir görülen tiplerindendir. Malin hücreler ciltteki ve yumuşak dokulardaki lenf damarlarını bloke ettiğinden hızla gelişir. Amerikan Kanser Derneğine göre tüm invazif meme kanserleri içinde sadece yüzde 1-5 arası görülmektedir. Yürüttükleri çalışma ile ilgili bilgi veren MD Anderson Meme Medikal Onkoloji Bölümü uzmanlarından Prof. Dr. Naoto T. Ueno, “Statin kullanımının bu popülasyonda önemli bir etkisinin olup olmadığını görmek için inflamatuar meme kanseri olan küçük bir popülasyonla farklı bir yaklaşım sergilemeye karar verdik” dedi.

Prof. Dr. Ueno ve meslektaşları, 1995- 2011 yılları arasında MD Anderson’da evre III inflamatuar meme kanseri için tanı alan ve tedavi edilen 724 hastayı gözden geçirdi. Tanı anında statin kullanımıyla ilgili kayıtları olan hastalar, statin almayan hastalarla karşılaştırıldı. Çalışma toplamda, evre III grup statin kullanan 74 ve kullanmayan 650 kişiyi kapsamaktaydı. Primer sonlanım noktası progresyonsuz sağkalımken (PFS), sekonder sonlanım noktaları genel sağkalım (OS) ve hastalığa özgü sağkalımdı (DSS). Ek olarak, araştırmacılar klinik sonlanımı statin grubunda lipofilik (yağda çözünen) veya hidrofilik (suda çözünen) statin tipine dayanarak da karşılaştırdılar, çalışma boyunca sağkalımda önemli bir ayırım ortaya çıktı. Yazarlar, her iki kategoride ilaç kullanan veya spesifik statin tipi hakkında eksik bilgisi olan hastaların sağkalım hesaplamalarından dışlandıklarını belirttiler.

Sonlanım iyileşme gösterdi
Bottle with falling out pillsStatin kullanımı hakkında kaydı olmayan hastalar 1.76 yıllık DFS’ye sahipken, lipofilik statin alan hastalarda sağkalım oranları 2.47 yıldı. Sağkalımda en fazla iyileşme 4.88 yıl ile hidrofilik statin kullanan hastalarda kaydedildi. Artan sağkalım oranları ayrıca DSS sonlanım noktasını da uzattı. Statin kullanmayan hastalarda DSS 4.52 yılken, bu süre hidrofilik hastalarda 5.10 yıl olarak ölçüldü. Yazarlar, genel sağkalımda bir eğilim olduğunu, buna rağmen OS sonlanım noktasının istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşmadığını belirtti. Daha önceki statinleri araştıran Danimarka çalışmasında yaklaşık 10 binin üzerinde katılımcının incelendiğini söyleyen Prof. Dr. Ueno, “Dolayısıyla, daha küçük bir inflamatuar meme kanseri hastasından oluşan bir grubu konuşuyoruz ve sağkalımda anlamlı iyileşmeyi görmek bize statin kullanımıyla ilgili yeni bir bakış açısı sağladı. Elde ettiğimiz bulgular umut verici” dedi.

Ek Araştırma Gerekli
MD Anderson araştırmacıları, statinlerin potansiyel sağkalım faydalarını değerlendirmek için IBC hastalarında prospektif randomize çalışmalar planlıyor. Daha ileri çalışmalarla hangi popülasyon alt-grubunun statin kullanımı için en uygun olduğunun tanımlanması umut ediliyor. UProf. Dr. Ueno, katılımcıların statinleri herhangi bir yerden alabileceği ve sadece düzenli takip gerektiğine dair önemli bir kolaylık faktörünün bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Bu çalışma, National Institute of Health, MD Anderson Cancer Center Morgan Welch Inflammatory Breast Cancer Research Program ve State of Texas Rare and Aggressive Breast Cancer Research Program tarafından desteklenmiştir

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla