İşyeri hekimlerinin işten çıkarılması davalarında uygulama birliği yok

Yazan Dr. Erkin Göçmen
8 Mart 2019   |    8 Aralık 2020    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Medyada Sağlık Haberleri, Üye Yazıları Print

Yazılı hukukun ülkenin her tarafında aynı şekilde uygulanması hukuk güvenliğinin ve hukuka olan inancın en önemli teminatıdır. Böylece hukukun toplumsal meşruiyeti yaygınlaşır ve toplumdaki adalet duygusu güçlenir. Buna karşılık hukukun uygulanması Ankara’da, İstanbul’da, Erzurum’da farklılık gösterirse bundan sadece yargılamanın tarafı olan yurttaşlar zarar görmez aynı zamanda hukuk devletine duyulan toplumsal güven de zedelenir. Bu nedenle aynı türden hukuksal uyuşmazlıklar için hukuk düzeninin getirdiği çözüm bölgeler arasında farklılık göstermemelidir.

İSTİNAF SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ SORUNLAR

Bilindiği üzere 2016 yılında yargılama sistemimizde istinaf kanun yolu uygulamasına geçildi. Buna göre ilk derece mahkemelerinin kararları önce istinaf mahkemelerine gidiyor. İstinaf mahkemeleri de bu kararların bazılarını kesin olarak bazılarını da temyiz yolu açık olmak üzere karara bağlıyor. Temyiz yolu açık olan kararlar bu sefer Yargıtay tarafından denetleniyor.

Ülkemizde halihazırda 11 farklı istinaf mahkemesi bulunuyor. Her mahkeme kendi yargı çevresindeki uyuşmazlıklara bakıyor ve bunlardan bazılarını nihai olarak karara bağlıyor. Buna göre sözgelimi Eskişehir’de görülen bir uyuşmazlık Ankara İstinaf Mahkemesi’nde, Çorum’da görülen ise Samsun İstinaf Mahkemesi’nde kesin olarak sonuçlandırılabiliyor.

Bu sebeple sözgelimi Ankara ve Samsun İstinaf Mahkemeleri arasında içtihat farklılığı ortaya çıkabiliyor. Şüphesiz bu durum adalete olan inancı sarsıyor. Bununla birlikte hukuk sistemimizin bu soruna getirdiği bir pratik çözüm bulunmuyor.

ANKARA İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI

Geçtiğimiz günlerde Ankara İstinaf Mahkemesi işyeri hekimliği uygulaması ile ilgili çok önemli bir karar verdi. Bu olayda firma, işyeri hekimiyle yaptığı bireysel hizmet sözleşmesini feshetmiş ve OSGB firmasından hizmet almaya başlamıştı. Yerel Mahkeme ise bunu fesih için geçerli neden saymamış ve işyeri hekiminin işe iadesine karar vermişti.

Bunun üzerine uyuşmazlık Ankara İstinaf Mahkemesi’nin önüne gitmişti. İstinaf Mahkemesi hafta içinde verdiği kararda Yerel Mahkeme kararını kaldırdı ve feshi geçersiz saydı. İstinaf Mahkemesi kararında şu gerekçeye yer verildi:

“Davacının davalı işyerinde 6 yıl süreyle tıp doktoru olarak çalıştığı, davalı işveren tarafından işyeri hekimliği hizmetinin ortak sağlık biriminden alınacağı belirtilerek iş akdinin feshedildiği, bilirkişi heyetiyle birlikte işyerinde keşif yapılarak düzenlenen raporda davalı şirketin organizasyon yapısındaki değişiklik sonucu yasal olarak alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetini bu amaçla kurulmuş dava dışı  tüzel kişilikten satın alınmasına karar verildiği, işverenin aldığı işletmesel karar doğrultusunda davacının iş akdinin feshedeldiği, fesih işleminden sonra işyeri hekimi olarak yeni bir kişinin işe alınmadığı, davalı işverenin işyeri hekimliği hizmetinin sözleşme yaptığı …

Anonim Şirketinden almaya başladığı, söz konusu işletmesel karar nedeniyle işyeri hekimliği hizmetini davacının çalıştığı döneme göre yaklaşık %50 oranında daha ucuza temin ettiği, davacının yaptığı iş nedeniyle başka ünvan ve konumda istihdam imkanının bulunmadığı hususlarının tespit edildiği, bu durumda dosya kapsamı itibariyle davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih işleminin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla mahkemece işe iade davasının reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.”

Oysa Yargıtay 22. Hukuk Dairesi önceki içtihadında OSGB firmasından daha ucuza işyeri hekimliği hizmeti alınacağından bahisle işyeri hekiminin işten çıkarılmasını geçersiz sebep sayarak hekimin işe iadesi kararını onamıştı. Şimdi, Ankara İstinaf Mahkemesinin Yargıtay uygulamasıyla çelişen bir kararı ortaya çıktı. 

Özetle Yargıtay aynı konuda  hekimin işe iade talebini haklı bulurken, İstinaf mahkemesi haklı bulmuyor. Hukuk devletinde bu türden çelişkili uygulamalar, hukuka olan inancı ve güveni zedeleyecektir. Soruna çözüm bulunması elzemdir.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla