Tıp Dergileri

Advances in Molecular Medicine

http://www.advmolmed.com


Akademik Gastroenteroloji Dergisi

http://www.akademik.tgv.org.tr


Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

http://www.turkailehekderg.org


Anadolu Kardiyoloji Dergisi

http://www.anakarder.com


Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

http://journal.pharmacy.ankara.edu.tr


ANKEM Dergisi

http://www.ankemdernegi.org.tr/?dp=published


Bakırköy Tıp Dergisi

http://www.bakirkoytip.org


Cerrahpaşa Tıp Dergisi

http://www.ctf.istanbul.edu.tr/dergi/index.htm


Çocuk Cerrahisi Dergisi

http://www.logos.com.tr/tr/p_pedcer.asp


Çocuk Dergisi

http://www.logos.com.tr/tr/p_cocuk.asp


Çocuk Enfeksiyon Dergisi

http://www.cocukenfeksiyon.org


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi

http://www.cshd.org.tr


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://www.scopemed.org/?jid=80


Damar Cerrahi Dergisi

http://www.uvcd.org.tr/dergi/tr


Diabet Bilimi Dergisi

http://www.diabetbilimi.web.tr


Diagnostic and Interventional Radiology

http://www.dirjournal.org


Dicle Tıp Dergisi

http://www.diclemedj.org


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=6560


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://www.tipdergi.duzce.edu.tr


Ege Tıp Dergisi

http://egetipdergisi.com.tr


Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi

http://www.tevak.org


Endokrinolojide Diyalog Dergisi

http://www.endokrin.com


Erciyes Tıp Dergisi

http://www.erciyestipdergisi.org


FABAD (Journal of Pharmaceutical Sciences)

http://www.fabad.org.tr/journal/


Fırat Tıp Dergisi

http://www.firattipdergisi.com


Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://www.firattipdergisi.com


Gaziantep Tıp Dergisi

http://www1.gantep.edu.tr


Gazi Medical Journal

http://www.gmjournal.net


Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

http://www.gudisdergi.gazi.edu.tr


Genel Tıp Dergisi

http://www.geneltip.com


Glokom-Katarakt Dergisi

http://www.glokomkatarakt.com


GORM (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine)

http://www.medicalnetwork.com.tr/


Göztepe Tıp Dergisi

http://www.logos.com.tr


Gülhane Tıp Dergisi

http://www.gulhanetip.dergisi.org


Güncel Gastroenteroloji Dergisi

http://guncel.tgv.org.tr


Güncel Pediatri Dergisi

http://www.guncelpediatri.com


Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

http://www.dishekdergi.hacettepe.edu.tr/htdergi/dergi.php


Hacettepe Ortopedi Dergisi

http://www.ortopedidergisi.hacettepe.edu.tr


Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

http://www.eczfakder.hacettepe.edu.tr


Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

http://www.hemargedergi.org


İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://medicine.inonu.edu.tr/tfdergi/index.php/tfdergi


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

http://www.itfdergisi.com


İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi

http://www.iaeh.gov.tr


Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni

http://www.logos.com.tr/tr/p_jinekoloji.asp


Journal of Neurological Sciences [Turkish]

http://www.jns.dergisi.org


Journal of the Turkish German Gynecological Association

http://www.artemisonline.net/jvi.asp


Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

http://www.keahdergi.org/jvi.asp


KBB-Forum

http://www.kbb-forum.net/journal/index.php3


Klinik Psikiyatri Dergisi

http://www.klinikpsikiyatri.org


Klinik Psikofarmakoloji Bülteni

http://www.psikofarmakoloji.org/v2


Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi

http://www.kliniktipdergisi.com


Klinik Tıp Pediatri Dergisi

http://www.kliniktipdergisi.com/dergisayi.aspx?id=9


Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi

http://www.kliniktipdergisi.com/dergisayi.aspx?id=7


Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi

http://www.kbbihtisas.org


Literatür Dergisi

http://www.literatur.web.tr


Marmara Medical Journal

http://mmj.dergisi.org/archive.php3


Medical Network Dahili Tıp Bilimleri Dergisi

http://www.medicalnetwork.com.tr/web/sayi.asp?goster=1&DergiAdi=4


Medical Network Kardiyoloji Dergisi

http://www.medicalnetwork.com.tr/web/sayi.asp?goster=1&DergiAdi=2


Medical Network Klinik Bilimler and Doktor

http://www.medicalnetwork.com.tr/web/index.asp 


Nörolojik Bilimler Dergisi

http://med2.ege.edu.tr/~norolbil/menu.html


Tıp Bilimleri Dergisi

http://tipbilimleri.turkiyeklinikleri.com


Tuberkuloz ve Toraks Dergisi

http://www.tubtoraks.org/jvi.asp


Türk Dermatoloji Dergisi

http://www.turkdermatolojidergisi.com/index.asp


Türk Fertilite Dergisi

http://www.tivak.org.tr/dergi


Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi

http://www.tpcd.org.tr/dergi/index.php/tprecd


Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

http://www.travma.org.tr/dergi/jvi.aspx


Meme Sağlığı Dergisi

http://www.memesagligi.dergisi.org


Neuroanatomy Dergisi

http://www.neuroanatomy.org


Nöropsikiyatri Arşivi

http://www.noropsikiyatriarsivi.com


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

http://jecm.omu.edu.tr/eng/index.html


Osteoporoz Dünyasından

http://www.osteoporozdunyasindan.com


Pediatric Urology Case Reports

http://pediatricurologycasereports.com


Perinatoloji Dergisi

http://www.perinataldergi.com/Archive.asp


Retina-Vitreus Dergisi

http://www.retinavitreus.com/anasayfa.php


Romatizma Dergisi

http://www.romatizma.dergisi.org


Solunum Dergisi

http://www.solunum.org.tr/jvi.aspx


STED-Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

http://www.ttb.org.tr/STED


Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Dergisi

http://med.sdu.edu.tr/tipdergisi


Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni

http://www.sislietfaltip.org


Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi

http://tgr.dergisi.org


The Anatolian Journal of Clinical Investigation

http://www.ajcionline.org/index.php/ajci


Trakya Üniversitesi Tip Fakultesi Dergisi

http://www.tutfd.org


TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni

http://www.korhek.org


Turkish Journal of Cancer

http://www.turkjcancer.org


Turkish Journal of Gastroenterology

http://www.turkgastro.org


Turkish Journal of Hematology

http://www.tjh.com.tr/jvi.asp


Turkish Journal of Medical Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/medical


Turkish Journal of Pediatrics

http://www.turkishjournalpediatrics.org


Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=6400153143&tip=sid


Turkish Neurosurgery

http://www.turkishneurosurgery.org.tr


Turkish Respiratory Journal

http://www.turkishrespiratoryjournal.com/


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi

http://www.logos.com.tr/tr/p_anestezi.asp


Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi

http://www.tape.com.tr/jvi.asp


Türk Biyokimya Dergisi

http://www.turkjbiochem.com/


Türk Geriatri Dergisi

http://geriatri.dergisi.org/


Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

http://tgkdc.dergisi.org


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

http://www.rshm.gov.tr/index.php?id=411&option=com_content&task=view


Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi

http://www.tjoddergisi.org/jvi.asp


Türk Kardiyoloji Arşivi

http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=:dergi/default


Türk Nöroşirürji Dergisi

http://www.turkishneurosurgicalsociety.org/


Türk Oftalmoloji Gazetesi

http://www.oftalmoloji.org/jvi.asp


Türk Onkoloji Dergisi

http://onkder.org


Türk Patoloji Dergisi

http://www.turkjpath.org


Türk Pediatri Arşivi

http://www.turkpediatriarsivi.com/index.asp


Türk Psikiyatri Dergisi

http://www.turkpsikiyatri.com/default.aspx?modul=anaSayfa


Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi

http://medline.pleksus.com.tr/degilistesi.php?journal=290


Türk Üroloji Dergisi

http://www.journalagent.com/uroloji


Türkderm

http://www.onlinemakale.com/home/jvi.asp?pdir=turkderm&plng=tur


Türkiye Acil Tıp Dergisi

http://www.trjemergmed.com/jvi.asp


Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

http://www.turkailehekderg.org


Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

http://www.ftrdergisi.com


Türkiye Klinikleri Dergileri

http://www.turkiyeklinikleri.com


Türkiye Parazitoloji Dergisi

http://www.tparazitolderg.org/index.php3


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://tipyayinkom.uludag.edu.tr/fulltext.php


Ulusal Cerrahi Dergisi

http://www.ulusalcerrahidergisi.org


Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

http://www.travma.org.tr/jvi.aspx?pdir=travma&plng=tur&list=pub


Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi

http://www.uhod.org


Van Tıp Dergisi

http://vantipdergisi.yyu.edu.tr


Yeni Tıp Dergisi

http://www.yenitip.org/index.php?cc=main


Zeynep Kamil Tıp Bülteni

http://www.zeynepkamil.gov.tr/?m=ozktb

Araç çubuğuna atla