Türk Toraks Derneği: Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından kaygı duyuyoruz

7 Nisan 2020   |    9 Nisan 2020    |   Kategori: Sağlık Gündemi Print

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının ciddi bir risk altında olduğunu söyleyen Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, birçok sağlık mensubunun tedaviye alındığı açıkladı. COVİD-19 salgınının giderek hızını artırmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Bayram, “Her 100 hastadan beşi yoğun bakımda olmak üzere, yirmi hastanın 15-30 gün arasında değişen hastane yatışı gerektirmektedir. Her yüz hastadan ikisi bütün çabalara rağmen kurtarılamamaktadır. Bu salgında özellikle ileri yaşta olanlar, eşlik eden hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları risk gruplarıdır. Ağır ve riskli hastalarla uzun süre temas halinde olan sağlık çalışanları yeterince korunamamakta ve dinlenememektedir” dedi.

“Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan bir anket çalışmasında, hekimlerin sıklıkla kişisel koruyucuya erişim sorunları yaşadığı gösterilmiştir.” diyen Prof. Dr. Bayram, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta, 601 sağlık çalışanının COVİD-19 hastalığına yakalanmış olduğu bildirilmiştir.

Son günlerde çeşitli sağlık çalışanları COVİD-19 nedeniyle yaşamlarını yitirmiştir. Süreç içinde birçok üyemizin hastalığa yakalandığı, hastaneye yattığı, yoğun bakımda tedaviye alındığı haberlerini sürekli almaktayız. Derneğimizin üyesi bir göğüs hastalıkları uzmanı, haftalardır nöbetlerinde yaşadığı zor durumları ve koruma eksikliğini duyurduktan sonra geçtiğimiz günlerde COVİD-19 zatürresi ile hastaneye yatırılmıştır.”

Koronavirüs (COVID19) enfeksiyonu tanısı alan hastalara müdahale ve tedavi yöntemleri

Sağlık Çalışanlarının koronavirüse yakalanması mesleki bir hastalıktır

Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya İtil ise salgının başarıyla durdurulması ve hastaların kurtarılması için sağlık çalışanlarının hastalıktan korunmasının elzem olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “COVİD-19 hastalığı ile mücadele kadar, sağlık çalışanlarının korunması da aynı öneme haiz kapsamlı bir organizasyon ve korunma için gerekli malzemelerin düzenli tedarik zincirini, sağlık çalışanlarının düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasının gerektirmektedir. Salgının başlangıcından beri, sağlık çalışanlarının korunması bakış açısının gözden kaçırıldığı kanısındayız.

Sayın Sağlık Bakanı olmak üzere, hastane yöneticileri ve başhekimlerini, sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik olarak kişisel koruyucular da dâhil olmak üzere, bütünlüklü tüm önlemlerin eksiksiz alınması için gerekenleri gecikmeden yapmalarını istiyoruz. Türk Toraks Derneği, üyelerinin haklarını özlük ve sağlık haklarını savunmak ve korumak misyonunu taşımaktadır. Bu misyon gereği, ilgilileri uyarmaya, tam korunmayı talep etmeye, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.”

Prof. Dr. İtil, sağlık çalışanlarının hastalıktan korunmasında alınması gereken temel önlemleri şöyle sıraladı:

 1. COVİD-19 kuşkulu hastalara sağlık kuruluşuna girişten itibaren uygun ayırım yöntemlerinin belirlenmesi. Kuşkulu hastalara maske takılmasının sağlanması, diğer hastalardan ayıracak önlemlerin alınması ve doğrudan COVİD-19 ünitesine yönlendirilmeleri.
 2. Sağlık çalışanlarının her gün işe başlayışta ateş ölçümün yapılıp, yüksek çıkanların çalıştırılmayıp gereken tıbbi muayenelerin yapılmasının sağlanması,
 3. Tüm sağlık çalışanlarına sağlık birimi salgın planının ayrıntılı olarak anlatılması, COVİD-19 hastalığı, bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında düzenli, periyodik eğitim verilmesi.
 4. Tüm sağlık çalışanlarının düzenli sağlık kontrolleri dışında periyodik COVİD-19 testi yapılması, pozitif çıkanlara gereken işlemlerin yapılması,
 5. COVİD-19 kuşkulu hastaların muayene ve tedavi edildiği tüm alanlarda yeterli fiziksel mesafe, ortam havalanmasının sağlanması,
 6. Hastanede dokunma yüzeylerinin düzenli olarak uygun dezenfektanlar ile temizlenmesi,
 7. Hastaların fiziksel mesafe korunarak konumlandırılması,
 8. Yoğun bir süreç olması nedeniyle alışılagelmiş çalışma saatleri anlayışı dışında, çalışanların dikkatinin dağılmasına, aşırı yorulup hata yapmasına neden olmayacak çalışma ve dinlenme süreleri, ortamlarının her bir ünite için ayrı ayrı tanımlanması.
 9. Ortam havalandırmasının saatte 15 değişim olacak şekilde düzenlenmesi.
 10. Her çalışma ortamına uygun kişisel koruyucuların eksiksiz temin edilmesi ve kullanılmasının sağlanması.
 11. El yıkama ve uygun el dezenfektanlarının kolay ulaşılabilir olarak sağlanması
 12. Kişisel koruyucuların uygun şekilde atılması

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla