Türkiye ilaç endüstrisi rekora koşuyor! İlaç ihracatı 900 milyon doları aştı

Kategori: Sağlık Gündemi, Sektör Print

ilac-uretim-fabrikaİlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Türkiye İlaç Sektörü 2015 Raporu’nu yayınladı: Türkiye ilaç endüstrisi’nin ar-ge, üretim ve ihracattaki ilerlemesi sürüyor! Türkiye ilaç endüstrisi’nin başarılı yükselişi sürüyor. Yeni yayımlanan İlaç ihracatında son altı yılda önemli bir ivme yakalandı. Yeni yayımlanan Türkiye İlaç Sektörü 2015 Raporu’nda yer alan bilgilere göre, 2009 yılında 470 milyon dolar seviyesinde olan ilaç ihracatı 6 yılda %96 düzeyinde arttı. 2015’te 160 ülkeye 921 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İlaç endüstrisi ayrıca Ar-Ge alanında da umut verici gelişme sağladı. 2010 yılında 4 olan akredite Ar-Ge merkezi sayısı, 15’e yükseldi.

İEİS, ilaç endüstrisinin 2015 yılı sektör verilerini ve analizlerini içeren “Türkiye İlaç Sektörü 2015 Raporu”nu yayınladı. Rapordaki bulgulara göre, ilaç endüstrisi; Ar-Ge, üretim ve ihracat alanlarında önemli atılımlar yapıyor. Endüstri, Ar-Ge yetkinliğini artırmayı ve özellikle biyoteknoloji alanında daha yüksek katma değerli ürünler üreterek, küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmeyi hedefliyor. İlaç firmaları, sadece kendi sektörlerindeki gelişimi sürekli kılmak adına değil, sektörün Türkiye ekonomisi için sahip olduğu potansiyeli de dikkate alarak, büyük bir motivasyonla yollarına devam ediyor.

Dünya ilaç devleri, Türkiye ilaç endüstrisini değerlendirdi

Türkiye ilaç endüstrisinin Ar-Ge konusundaki heves ve çabası gittikçe artıyor
İlaç endüstrisinde Ar-Ge alanında son yıllarda, umut verici gelişmeler kaydedildi. 2010 yılında 4 olan akredite Ar-Ge merkezi sayısı, 15’e yükseldi. 2014 yılında Ar-Ge harcamaları 2010’daki harcamaların 2,5 katına ulaştı.

turgut-tokgoz-ieisDünya ilaç pazarındaki yeri gittikçe artan biyoteknolojik ilaçların Türkiye’de de Ar-Ge ve üretimine yönelik çalışmalar başladı. Biyoteknolojik ilaçlar, 2015’te 2,57 milyar TL ile reçeteli ilaç pazarının %17’sini oluşturuyor. Bu ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesiyle, hastaların bu ilaçlara erişiminin artması, dış ticaret açığının azalması ve teknolojik birikim yaratılması hedefleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, “Kamu otoriteleri tarafından ilaçta Ar-Ge alanında atılan destekleyici adımları memnuniyetle takip ediyoruz. Endüstri, üniversite ve kamu işbirliğiyle ilaçta Ar-Ge alanında bir sıçrama yaşanmasını umut ediyoruz” dedi.

İlaç endüstrisi bölgenin en önemli üreticilerinden birisi olma yolunda ilerliyor
Türkiye ilaç endüstrisi, uluslararası standartlardaki 67 ilaç ve 12 hammadde üretim tesisiyle hizmet sunuyor. Son altı yılda sanayi üretim endeksi verileri incelendiğinde, üretimin, imalat sanayinde %43, kimya sektöründe %47 arttığı gözlenirken, ilaç sektöründe bu oranın %61’e ulaştığı görülüyor. Kamunun yurtiçi üretimi destekleyen politikalarıyla üretimin daha da artması bekleniyor.

İlaç endüstrisi ihracatta önemli bir ivme yakaladı

İlaç ihracatında son altı yılda önemli bir ivme yakalandı. 2009 yılında 470 milyon dolar seviyesinde olan ilaç ihracatı 6 yılda yüzde 96 düzeyinde arttı. 2015’te 160 ülkeye 921 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde, Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 41 oranında büyüdü. İhracatı, toplam ihracattan iki kat daha fazla büyüme gösteren ilaç endüstrisinin Türkiye ihracatındaki payı, yüzde 0,46’dan yüzde 0,64’e yükseldi.

Türkiye ilaç endüstrisi, 2015’te 7 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştı

İlaçta dış ticaret açığı, 2015 yılında 3,68 milyar dolar seviyesine geriledi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı altı yılda 9 puan artarak %20’ye ulaştı. Tokgöz, “Endüstrimizin kilogram başı ihracat değeri yaklaşık 27 dolar. Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracat değerinin yaklaşık 2 dolar olduğu göz önüne alındığında, sektörümüzün katma değerinin ne kadar yüksek olduğu anlaşılıyor.”dedi.

Raporda ilaç pazarına ilişkin öne çıkan bazı bulgular

2009’da 13,2 milyar TL olan pazar, 2015’te 16,86 milyar TL oldu. Bu büyüme, bileşik bazda yıllık (CAGR) %4,2 düzeyinde bir artış ifade ederken, üretici fiyatları bazında %16 oranında reel bir gerilemeye işaret ediyor. Pazar, 2009’da 1,49 milyar kutu iken 2015 yılında 1,94 milyarlık hacme ulaştı. Kutu ölçeğinde bileşik bazda yıllık büyüme %4,5. Bu genişleme, artan ve yaşlanan nüfus, ortalama yaşam süresindeki yükselme ve kamu sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimdeki artıştan kaynaklanıyor.

Eşdeğer ve referans ilaçların pazar payları 6 yıllık dönem içerisinde önemli bir değişiklik göstermedi. Son 6 yılda değerde onkoloji ve kan ürünleri artma eğilimindeyken antibiyotikler ve antiromatizmal ürünler azalma eğilimi gösteriyor.

Türkiye’nin ilaç ihracatı, beş yılda %80 artarak, 856 milyon dolara yükseldi

Global bütçe uygulaması kapsamındaki fiyat odaklı politikalar, ilaç sektörünün finansal verilerini olumsuz olarak etkiledi. 2009-2014 arasında ilaç sektörünün faaliyet kârlılığı geriledi, ilaç sektörü imalat sanayi ve kimya sektörünün gerisinde kaldı. Net satışlar reel olarak düştü, varlık yaratma kabiliyeti azaldı. Son dönemde kamu otoritesi tarafından fiyatlandırma ve geri ödeme alanında atılan olumlu adımlar endüstrinin üzerindeki baskıyı azalttı. Bu adımların daha ileri taşınması bekleniyor

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla