Uzaktan muayene ve tedavi dönemi başlıyor! Sağlık Bakanlığı Tele-Tıp Yönetmeliği’ni yayınladı

Yazan Hatice Pala Kaya
10 Şubat 2022  |  Kategori: Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi Print

Türkiye’de sağlık sunumunda ciddi bir değişim yaratması beklenen “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Şubat günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle pandemi döneminde önem kazanan ve ‘Tele-Tıp’ olarak da bilinen yöntem, yayınlanan yönetmelik ile yasal hale geldi. Yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak teknolojiye dayanılarak sunulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak vurgulandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; isteyen vatandaş uzaktan muayene olabilecek, gözlem ve takibi yapılabilecek. E-reçete ve E-rapor yazılabilecek. Şimdilik koronavirüs hastalarına uygulanan sistemin tüm hastalar için uygulanması hedefleniyor. Yönetmeliğe göre daha önce uzaktan sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık tesisleri, en geç altı ay içerisinde uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi almak zorunda olacak.

Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetmelik Taslağı hakkında değerlendirmeler

Gerekli altyapıyı kurarak izinleri alan sağlık kuruluşları, sahip oldukları lisans ve izinler dahilinde, yönetmelikte sınırlanan çerçevede uzaktan sağlık hizmeti verebilecek. İzin ve altyapıyı oluşturan kuruluşlar uzaktan muayene yapabilecek, hekimler reçete yazabilecek. Ayrıca, aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi olmak şartıyla, bir sağlık kuruluşu, diğer bir sağlık kuruluşunda olup hizmet talep eden hastaya uzaktan erişimle sağlık hizmeti verebilecek. Yönetmelikle ayrıca, uzaktan erişimden yararlanmak isteyen hastaya detaylı bilgi verilmesi, uzaktan erişimle verilen sağlık hizmetinin, yüz yüze verilenin yerini tutmayacağı konusunda uyarılması zorunlu tutuldu.

Yönetmelikte şu hizmetlerin uzaktan sunulabileceği kaydedildi:

 • Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.
 • Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.
 • Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.
 • Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.
 • Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.
 • Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.
 • Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.
 • Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

Prof. Dr. Aynur Özge, koronavirüs ve Tele-Tıp Uygulamalarının geleceğini değerlendirdi

Başka hastanenin hastasına da bakılabilecek

Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmetine ilişkin aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi olması koşuluyla bir başka sağlık tesisindeki sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık hizmeti sunulabilecek.

Bakanlık tarafından faaliyet izin belgesi verilecek

Uzaktan sağlık hizmeti sunmak isteyen sağlık tesisine gerekli şartları sağlaması hâlinde Bakanlıkça uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi verilecek. Faaliyet izni, sağlık tesisinin mevcut faaliyet izin belgesine işlenecek. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri için Bakanlık resen uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izni verebilecek.

Hastanın Kimlik doğrulaması

Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmeti sunumu kapsamında hizmet alan kişinin kimliğini doğrulamaya yönelik gerekli tedbirleri alacak. Sağlık tesisi tarafından ilaveten ikincil bir kimlik doğrulaması altyapısı veya aracı da kullanılabilecek. Hastadan kimlik belgesini göstermesi istenebilecek. Hekim şüpheli bir durum gördüğünde görüşmeyi sonlandırabilecek.

Koronavirüs ve Tele-Tıp Uygulamalarının geleceği – Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç

Yapılan görüşmeyi görebilecek üçüncü kişiler varsa

Hasta veya sağlık meslek mensubu ile yapılan görüşmeyi görebilecek ve/veya duyabilecek üçüncü bir kişinin olması hâlinde sağlık meslek mensubu ve/veya sağlık hizmeti alan kişi, konu hakkında karşı tarafı bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Sağlık turizmi kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verilebilecek

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verilebilecek. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almış olan sağlık tesislerince, ilgili mevzuatı çerçevesinde uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verilebilecek.

Koronavirüs & Tele-Tıp Uygulamaları ve Sağlık Hukuku Sorunları

Yasaklar ve sınırlamalar

Yönetmelikte, uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin yasaklar da sıralandı. Yönetmelikteki yasak ve sınırlamalar şöyle:

 • Sağlık hizmeti sunmaya yetkili olunmayan alanda, uzaktan sağlık hizmeti sunulamayacak. Bakanlığa ve devlet üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşlarının konsültasyon ve/veya ikincil görüş niteliğindeki hizmetleri bu yasak kapsamında değil.
 • Yönetmelik kapsamına girmeyen sağlık hizmeti, uzaktan sunulamayacak.
 • Sağlık tesisi, adına çalışma belgesi düzenlenmemiş sağlık meslek mensubu aracılığıyla uzaktan sağlık hizmeti sunamayacak.
 • Türkiye’de meslek uygulama yetkisi olmayan hekimler uzaktan sağlık hizmeti sunamayacak.
 • TİTCK tarafından onaylanmış cihazlar dışında başka cihaz kullanılamayacak.
 • İletişim sistemi başka amaç için kullanılamayacak, hastalar uzaktan erişimi kullanmaya zorlanamayacak, randevu sistemleri fiziki ulaşımı engelleyici, uzaktan sağlık hizmeti almaya yönlendirici şekilde düzenlenemeyecek.

Yönetmeliğin tam metni için linki tıklayın:>>>

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla