Yeni Avrupa ve Amerikan Kalp Yetersizliği Kılavuzlarında ki en çarpıcı yenilikler!

Kategori: ESC KY Kılavuzu, Kardiyoloji, Tedavi Rehberleri, Üye Yazıları Print

yuksel-cavusoglu-esc

Yeni ESC Kalp Yetersizliği (KY) Kılavuzunda ki en çarpıcı yenilik ARNI (Sakubitril / Valsartan)’nin kılavuza girmesi ve KY rutin tedavisinde yer bulmasıdır. Avrupa KY kılavuzu ile beraber aynı gün Amerikan KY kılavuz güncellemesi yayınlandı ve her iki kılavuzda da ARNI Sınıf I endikasyon ve kanıt düzeyi B olacak şekilde KY tedavisinde endikasyon aldı.

ARNI için her iki kılavuzda Sınıf IB önerisi hakkında ortak görüş sözkonusu olsa da ilacın başlanma zamanı açısından farklılıklar olduğu söylenebilir. Avrupa KY kılavuzu ACEİ (ARB), beta bloker ve mineralokortikoid reseptör antagonisti (MRA) kullanımına rağmen halen semptomatik olan ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) ≤%35 olan olgularda ACEİ yerine ARNI’nin başlanmasını önerirken, Amerikan KY Kılavuzu renin anjiyotensin sisteminin inhibisyonu için beta bloker ve MRA ile birlikte ACEİ veya ARB veya ARNI’nin kullanılabileceğini söylemektedir. Amerikan KY kılavuzunda ARNI başlanması öncesinde MRA kullanım şartı bulunmamaktadır. Ancak her 2 kılavuzda da ARNI başlanması öncesinde mutlaka ACEİ (ARB) kullanım şartı aranmaktadır.

Her 2 kılavuz arasında ARNI başlama kriterleri açısından da bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Avrupa kılavuzu ARNI başlanması için EF’nin ≤%35 olmasını isterken Amerikan kılavuzu net bir EF sınırı belirtmemekte düşük EF’li KY’de (DEF-KY) kullanılabileceğini dile getirmektedir. Amerikan KY kılavuzuna göre DEF-KY tanımı EF <%40 olduğu için, ARNI başlama kriterinin de bu kılavuza göre EF <%40 olduğunu düşünmek gerekmektedir. Avrupa kılavuzu ARNI başlanması için olgunun NYHA sınıfının II-IV olma koşulunu aramaktadır. Ancak Amerikan kılavuzu ARNI başlanması için olguların NYHA II-III olması koşulunu getirmektedir.

Avrupa kılavuzu ARNI başlanabilmesi için BNP ≥150 pg/mL veya NT-proBNP ≥600 pg/mL olmasını veya hasta 1 yıl içinde hospitalize edilmiş ise BNP ≥100 pg/mL veya NT-proBNP ≥400 pg/mL olması şartını aramaktadır. Amerikan kılavuzunda natriüretik peptid şartı öne sürülmemektedir. Avrupa kılavuzunda ARNI öncesi enalapril 2×10 mg kullanımına eşdeğer bir ACEİ veya ARB kullanım şartı aranırken, Amerikan kılavuzunda ACEİ veya ARB’yi tolere edebilen olgularda kullanılabileceği önerilmekte, bir ACEİ/ARB doz kullanım şartı aranmamakta ve genel olarak ARNI kullanım endikasyonlarında PARADIGM HF kriterlerine vurgu yapılmaktadır. Genel olarak Avrupa kılavuzunda ARNI için daha katı kurallar söz konusu iken Amerikan kılavuzunda daha esnek ve günlük klinik pratikte uygulaması kolay öneriler yer almaktadır.

ARNI ile ilgili kılavuzlar arasında ayrıntılarda bazı farklılıklar olsa da PARADIGM HF çalışmasında ortaya çıkan güçlü kanıtlara dayanarak, kılavuzların ortak görüş olarak benimsedikleri sınıf IB endikasyonda KY tedavisine giren ve yakın gelecekte güncel tedavide kullanacağımız bir ajan olduğu söylenebilir.

Uzmanlar, ESC-2016 Kalp Yetersizliği Kılavuzu’nu yorumladı

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla