Tedavi Rehberleri


Omurga tümörlerinde uygulanan cerrahi tedavi teknikleri

Kemikler, kanserler arasında 3. sırada sıklıkla metastazın olduğu dokulardır. Omurga ise en sık kemik metastazı olan bölgedir. Akciğer, prostat, meme, böbrek, tiroid ve gastrointestinal sistemin primer kanserlerine sekonder olarak omurgaya metastaz gözlenir.


Temel ilk yardımda hasta / yaralı taşıma teknikleri ve genel kurallar

Yaşam sürecinde insan, yaralanma ve hastalık gibi ilkyardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır.


Reçeteler Uygulaması yayınlandı! 48 adet acil, 62 adet poliklinik reçetesi içeriyor

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Reçeteler isimli uygulamamız bugün yayınlandı. İçerisinde 48 adet acil, 62 adet poliklinik reçetesi bulunuyor. Bu reçeteler, görev yaparken en çok karşılaşacağınız hastalıklara ait. Ayrıca bu uygulamada reçetelerde ilaçlar..


Uzmanlar, ESC-2016 Kalp Yetersizliği Kılavuzu’nu yorumladı

Avrupa ve Amerikan Kalp Cemiyetlerinin güncellenen Kalp Yetersizliği Kılavuzları! Avrupa Kardiyoloji Cemiyetinin Kalp Yetersizliği Birliği (HFA), her 4 yılda bir yeni klinik araştırmaların sonuçları ışığında akut ve kronik kalp yetersizliğinin tanı ve tedavi rehberini güncellemektedir.


Yeni Avrupa ve Amerikan Kalp Yetersizliği Kılavuzlarında ki en çarpıcı yenilikler!

Yeni ESC Kalp Yetersizliği Kılavuzunda ki en çarpıcı yenilik ARNI’nin kılavuza girmesi ve KY rutin tedavisinde yer bulmasıdır. Avrupa KY kılavuzu ile beraber aynı gün Amerikan KY kılavuz güncellemesi yayınlandı ve her iki kılavuzda da ARNI Sınıf I endikasyon ve kanıt…


Yeni kalp yetersizliği kılavuzları pek çok açıdan belirgin avantajlar sağlıyor

Kronik KY’nin EF’ye göre 3 grupta sınıflandırılmasının çok doğru bir yaklaşım olduğu kanısındayım. Her ne kadar “Mid-range EF” grubu için henüz ayrı bir tedavi seçeneği olmasa da bu yaklaşımla yeni klinik araştırmalara ayrı bir zemin hazırlanmış oldu.


ESC-KY 2016 Kılavuzu, algoritmalarda ne tür değişiklikler getirdi

ESC 2016 Kılavuzu’nda KY’nin son zamanlarda tanımlanan semptomu bendopne de yerini almıştır. Bendopne, hastanın öne eğilmekle nefes darlığı hissetmesidir. Bendopne tarifleyen kalp yetersizliği hastalarının sağ atriyal, sağ ventrikül sistolik,…


ESC-KY 2016: Kronik kalp yetersizliği tedavisinde hekimlerin elini güçlendi

Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti Haziran 2016 tarihinde yeni ‘Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu’nu yayınladı. Yaklaşık eş zamanlı olarak Amerika Kardiyoloji Cemiyeti’nden de kalp yetersizliği tedavisinde güncelleme’ geldi.


ESC 2016 Kılavuzu: Kafa karışıklığına karşı hedefe yönelik öneriler arttı

Geçtiğimiz haziran ayı içerisinde Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti tarafından yayınlanan 2016 Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu, birçok açıdan eski kılavuzlardan farklı olması ile dikkat çekti. Kılavuzun önsözünde vurgulandığı gibi, kalp yetersizliği…


ESC-KY 2016: Günlük klinik pratikte tanı ve tedavi açısından neleri değiştirdi?

ESC 2012 kalp yetersizliği kılavuzundan farklı olarak, 2016 kılavuzunda kalp yetersizliği tanımı 3 ayrı gruba ayrıldı. Orta EF’li kalp yetersizliği ve korunmuş EF’li kalp yetersizliği hastalarının tanı kriterleri ve tedavi seçeneklerinin benzerlik göstermesi nedeniyle…


ESC-KY 2016: Avrupa ve Amerikan Kılavuzları aranda farklılıklar neler?

Mayıs 2016’da hem Amerika hem de Avrupa kardiyoloji dernekleri yeni kalp yetersizliği kılavuzlarını yayınlamışlardır. Amerikan kılavuzu sadece farmakoterapideki yenilikler üzerinden bir güncelleme yapmış, Avrupa kılavuzu is önceki kılavuzu baştan sona…


ESC-2016: Kalp Yetersizliği sınıflandırma, tanı ve tedavisinde neler değişti

Kalp Yetersizliği sınıflaması güncellendi. Kılavuzun neden böyle bir sınıfı sunduğu gerçekten de merak konusu idi. Dr. Piotr Ponikowski’ye soruldu. Yanıtı ise “Bu kategorideki olguların tedavisine yönelik klinik araştırmaları teşvik etmek” oldu.


ESC 2016, Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu’nda öne çıkanlar

2016 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) akut ve kronik kalp yetersizliği (KY) tanı ve tedavi kılavuzunu güncelledi. Bu kılavuzda dikkat çeken konulardan biri; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) <%40 olan düşük EF’lu (DEF) KY ve EF %50 olan korunmuş...


Hekimliğe İlk Adım: Dr. Enes Başak editörlüğünde yeni bir kitap

Medikal Akademi, editörlüğünü Dr. Enes Başak’ın yaptığı “Hekimliğe İlk Adım” ismi yeni bir kitabı daha tıp camiasına kazandırdı. Bölüm yazarları: Prof. Dr. Hüseyin Çaksen, Uzm. Dr. Erdinç Nayır, Dr. Murat Yazıcı, Dr. Bilal Bal, Dr. Cihad Sönmez, Dr. İdris Keklik, Dr. İdris Sönmez ve Dr. Mehmet Aycıl.


Ağlayan bebek, klinik muayene, önemli noktalar ve tedavi

Ağlamak, bebeklerin özellikle yaşamlarının ilk üç ayında normal gelişiminin bir parçası olarak değerlendirilir ancak bebeklikteki normal ağlama ile bir sorun yada hastalıktan kaynaklanan ağlamayı (ör. enfeksiyon, inek sütü alerjisi, akut cerrahi girişim gerektiren hastalık) birbirinden ayırmak hayati değere sahiptir.


40 akademisyenden ergen sağlığı için kapsamlı bir eser: Adolesan Sağlığı Kitabı

Medikal Akademi tarafından yayımlanan Adolesan Sağlığı Kitabı kendi alanında önemli bir açığı kapatacak. “Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı” alt başlığı ile yayımlanan ve editörlüğünü Doç. Dr. Çiğdem Kaya’nın yaptığı kitabın yazımına 40 akademisyen katkı sundu.


Antineoplastik ilaçların yan etkileri ve bunların çözümü ve tedavisi

Sitotoksik ilaçlar, örneğin bulantı, hematolojik değişiklikler, saç dökülmesi, nöropati, kardiyak kaslarda, akciğerlerde, karaciğerde ve böbreklerde hasar yanında infüzyon sırasında ilaç deri altı dokusuna girdiğinde oluşan deri reaksiyonlarına sebep olur.


Çocuk ve ergenlerde psikofarmakoterapi uygulamaları ve öneriler

Psikofarmakoterapi çocuklarda ve ergenlerde sıkça kullanılmaz. Ancak, ilaç tedavisi genel tedavinin bir parçası olarak belirlenir; özellikle de ciddi psikolojik sorunların tedavisinde. İlaç tedavisi doğru bir şekilde kullanılır ve psikoterapötik tedavilerle kombine edilirse iyileşmeyi hızlandırabilir.


Türkiye’nin ilk kan alma kılavuzu yayımlandı: Hatalı kan alımı önlenecek

Türkiye’de hatalı kan alımını engellemek ve doğru test sonuçları alınmasını sağlamak amacıyla, Türk Biyokimya Derneği Preanalitik Evre Çalışma Grubu tarafından, venöz kan alımı üzerine ulusal bir rehber hazırlandı. Türkiye’nin ilk Venöz Kan Alma Kılavuzu…


Depresyonun farmakolojik tedavisi: Antidepresanlara ne zaman başlanmalı

Depresyon, duygusal, zihinsel ve bedensel pek çok belirtisi olan ve kişilerde ciddi yeti kayıpları yaratabilen ruhsal hastalık durumudur. Dünya Sağlık Örgütü, yaygınlığı giderek artan depresyonun en önemli sağlık sorunlarından birisi…


Sayfalar:12345Sonraki
 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla