Zaltrap, metastatik kolorektal kanserde sağkalımı arttırıyor

Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals Inc., VEGF Trap olarak da bilinen Zaltrap (aflibersept) adlı araştırma ilacının daha önceden tedavi görmüş metastatik kolorektal kanserli hastalarda sağkalımı anlamlı düzeyde iyileştirdiğini ortaya koyan verilerin, Uluslararası Katılımlı ESMO Gastrointestinal Kanserler Kongresi’nde sunulduğunu açıkladı. Çalışmanın abstract metni, Annals of Oncology’nin Haziran ekinde yayımlandı.

Daha önce okzaliplatinle tedavi edilen metastatik kolorektal kanser hastaları, FOLFIRI kemoterapi rejimi (irinotekan-5-fluorourasil-lökovorin) ile birlikte Zaltrap veya plasebo alacak şekilde randomize edildi. FOLFIRI rejimine Zaltrap’ın eklenmesi, hem genel sağkalımda (HR=0,817; p=0,0032) hem de progresyonsuz sağkalımda (HR=0,758; p=0,00007) anlamlı düzeyde iyileşme sağladı. Daha önce bevasizumab tedavisi uygulanan veya uygulanmayan hastalarda da Zaltrap ile benzer etki elde edilmişti.

Zaltrap uygulanan grupta gözlenen ve insidansı plasebo grubuna kıyasla %2’den yüksek olan Evre 3 veya 4 advers olaylar ishal, halsizlik/yorgunluk, ağızda yara/ülserasyon, enfeksiyonlar, hipertansiyon, gastrointestinal ağrılar/karın ağrıları, nötropeni, nötropenik komplikasyonlar ve proteinüri idi. Çalışma tedavisi sırasında görülen advers olaylara bağlı ölümlerin oranı Zaltrap grubunda %2,6, plasebo grubunda %1,0 olarak bildirildi.

Sanofi-aventis’in Global Onkoloji Bölümü Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Debasish Roychowdhury, şu bilgileri verdi: “Bu sonuçlardan dolayı çok heyecanlıyız ve bu yeni tedaviyi mümkün olan en kısa sürede hastalarımızın hizmetine sunmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılın ikinci yarısında ruhsat onayı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi FDA’ya ve Avrupa İlaç Ajansı EMA’ya başvuruda bulunmayı planlıyoruz.”

Regeneron Bilim Departmanı Başkanı ve Regeneron Araştırma Laboratuarları Başkanı Dr. George D. Yancopoulos ise, “Bu sonuçlar yeni anti-VEGF tedavimizin, hala önemli ölçüde tıbbi gereksinimin bulunduğu kanser tedavisi alanındaki potansiyel yararına dikkat çekiyor” dedi ve sözlerini şöyle noktaladı: “Zaltrap’ı kanserli hastaların tedavisinde ilerleme kaydedilmesine yardımcı olacak yenilikçi kombinasyonlarla daha da geliştirmek istiyoruz.”

VELOUR Çalışması, metastatik kolorektal kanserli hastalarda Zaltrap veya plasebo ile birlikte uygulanan FOLFIRI tedavilerinin karşılaştırıldığı,  çok uluslu, randomize, çift kör bir çalışmadır. Çalışmaya, daha önce okzaliplatin bazlı bir kemoterapi rejimi ile tedavi edilmiş, metastatik kolorektal kanserli 1226 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan hastaların yaklaşık %30’unu daha önce bevasizumab tedavisi uygulanan hastalar oluşturmaktadır. Çalışmanın birincil sonlanım noktası genel sağkalımdaki iyileşmedir. Progresyonsuz sağkalım, tedavi cevabı ve güvenlilik, ikincil sonlanım noktaları arasında yer almaktadır.

Zaltrap ve klinik geliştirme programı
VEGF Trap olarak da bilinen ve araştırma aşamasında bulunan Zaltrap, benzersiz etki mekanizmasına sahip bir anjiyogenez inhibitörüdür. Bu füzyon proteini, Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü-A’nın (VEGF-A) bütün formlarına, VEGF-B’ye, plasental büyüme faktörüne (PIGF) ve tümör anjiyogenezinde (yeni damar oluşumunda) ve enflamasyonda rol oynadığı düşünülen diğer damar büyüme faktörlerine bağlanır. Zaltrap’ın VEGF-A, VEGF-B ve PlGF’ye, bunların doğal reseptörlerinden daha yüksek bir ilgiyle bağlandığı gösterilmiştir.

Sanofi Onkoloji ve Regeneron, Zaltrap’ın yaygın kullanılan kemoterapi rejimleriyle kombinasyonlarının ileri evredeki kanser hastalarında değerlendirildiği geniş bir onkoloji geliştirme programı çerçevesinde, birlikte çalışmalarını sürdürmektedirler. Programda, VELOUR Çalışması’nın yanı sıra bir Faz III ve bir Faz II çalışma sürdürülmektedir. Bu iki çalışmanın hasta alımları da tamamlanmış durumdadır:

VENICE Çalışması: Dosetaksel ve prednizonla kombine olarak, hormona dirençli metastatik prostat kanserinin birinci basamak tedavisi (Faz III). Bağımsız Veri İzleme Komitesi tarafından 2011’in ortalarında bir ara analiz yapılması planlanmakta, nihai sonuçların 2012’de elde edilmesi beklenmektedir.

AFFIRM Çalışması: 5-fluorourasil, lökovorin ve okzaliplatin (FOLFOX)  ile kombine olarak, metastatik kolorektal kanserin birinci basamak tedavisi (Faz II). Sonuçlar 2011’in ikinci yarısında beklenmektedir.

Kolorektal kanser hakkında
Kolorektal kanser, dünya genelinde erkeklerde en sık görülen üçüncü, kadınlarda en sık görülen ikinci kanser tipidir. 2008 yılında 1,2 milyonun üzerinde yeni olguya tanı konmuştur. Kolorektal kanser ayrıca, en ölümcül kanserlerden biridir ve yalnızca 2008 yılında 600 000’in üzerine ölüme neden olmuştur. Avrupa’da genel sağkalım oranı %43, ABD’de ise %62’dir. Bu oranlar, kanser uzak oganlara yayıldığında kaydadeğer derecede düşmektedir. Kolorektal kanser riski yaşla artar –gelişmiş ülkelerde tanı konan olguların %90’ından fazlasını 50 yaşın üzerindekiler oluşturmaktadır-.

AÇIKLAMA: Bu haberde sunulan bilgiler Sanofi firması tarafından yapılan açıklama metni esas alınarak hazırlanmıştır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla