0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil gelişimi sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi

20 Aralık 2019  |   Kategori: Bilimsel Makaleler, Üye Yazıları Print

T.C. Üsküdar Üniversitesi II. Uluslar Arası Çocuk Gelişimi Ve Nörolojisi Kongresi American Northwest University-Seattle / Usa-2019, Amerıcan Pediatric Assocıatıon Ph.D. Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı / B University – Seattle / USD

0-3 Yaş Arası Konuşma Güçlüğü Ve Dil Gelişimi Sorunu Yaşayan Çocukların Ebeveyn Gözünden İncelenmesi Ve Bu Problemlerin Temel Nedenleri.

Yapılan bu araştırma devamlı yâda geçici dil gelişim ve konuşma güçlüğü yaşayan ve en az bir çocuğa sahip bulunan; Sakarya, İstanbul, Ankara ilinde ikamet eden (300) Anneye Üçlü Likert tipi Anket ve literatür taraması sonucunda ulaşılan bilgiler yolu ile çoktan seçmeli 10 soru sorulmuş olup elde edilen cevaplar matematiksel yüzde yöntemi ile oranlama yapılarak çeşitli bulgular elde edilmiştir.

Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi

Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular sonuç olarak olduğu gibi verilmiştir. Matematiksel oranlanma yüzde yöntemi kullanılmıştır. (Cevap veren kişi sayısı/300)x100: %?: S

 • AMAÇ: 0-3 yaş arası dil gelişim bozukluğu ve konuşma güçlüğü çeken çocukların ebeveynlerin gözünden incelenmesi ve problemlerin temel nedenlerinin neler olduğunun öğrenilmesi amaçlanmıştır.
 • BULGULAR:
 • 1.SORU: Çocuklarda Dil gelişimin geri olmasının nedeni gebe kalmadan bir ay önce ve gebe kaldığınız süre içinde doktor kontrolü olmadan ilaç, alkol ve uyuşturucu madde kullanımından kaynaklana bileceği söylenebilir diye sorulmuştur. Alınan cevaplar (300) Anneden, (257) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%85,66) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (10) ile (%3,33), Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (33)  yüzde olarak ise (%33)  olarak bulunmuştur.
 • 2.SORU: Bebeklerde Dil ve Konuşma geriliğinin sebeplerinden bebeğe gebe iken yanlış ya da yetersiz beslenmenizden kaynaklanabileceği düşünülmektedir diye sorulmuştur. Alınan cevaplar (300) Anneden, (207) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%69) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (29) ile (%9,66), Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (64)  yüzde olarak ise (%21,33)  olarak bulunmuştur.
 • 3.SORU: Çocuklarda konuşma güçlüğün sebebi doğum esnasında karşılaşılan olumsuz durumların (erken doğum, bebeğin oksijensiz kalması, Sezaryen doğum hatası) gibi sebeplerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir sorulmuş. Alınan cevaplar (300) Anneden, (241) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%80,33) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (5) ile (% 1,66 ), Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (54) yüzde olarak ise (% 18)  olarak bulunmuştur.
 • 4.SORU: Bebeğin doğduktan sonraki ilk 40 gün içinde, Ağır hastalık vakaları, sarılık, yüksek ateş, erken doğum sonrası organ yetmezliği, mikrop ve bulaşıcı hastalık faktörü etkisi gibi sebeplerden dolayı çocuğunuzun dil gelişimi ve konuşma güçlüğü yaşayabileceği söylenebilir diye sorulmuş. Alınan cevaplar (300) Anneden, (272) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%90,66 ) Kısmen katılıyorum
 • 6. SORU: Çocuğun doğumundan sonra 0-3 yaş döneminde Ani bir Şok geçirme, Korkma vakaları, Şiddete maruz kalma, Anne ile yeterince vakit geçirememe, iletişim eksikliği, Bakıcı etkisi gibi nedenlerden dolayı konuşma sorunu ya da kekeleyerek konuşma, geç konuşma yaşabileceği söylenmektedir diye sorulmuştur?
 • Alınan cevaplar (300) Anneden, (210) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%  70  ) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı ( 38 ) ile (% 12,66  ),  Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (52)  yüzde olarak ise (%17,33) olarak bulunmuştur.
 • 7.SORU: Çocuk da dil gelişim ve konuşma probleminin interaktif dijital dünyadan (televizyon,tablet,telefon) kaynaklanabileceği düşünülmektedir diye sorulmuş?
 • Alınan cevaplar ; 300 Anneden 30 tanesi kısmen katılıyorum (%10) Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı 72 ile (%24) ve Evet katılıyorum diyen Anne sayısı 198 yüzde  (%66) olarak bulunmuştur.
 • 8.SORU: 0-3 Yaş arasındaki çocuklarda bulunan dil gelişim sorunlarının, çocuğun yeterince sosyalleşememesi, aktivitelere katılmaması, akran ortamında az zaman geçirmesi, eğitici ve öğretici oyunlar içinde olmamasından çocuğun dil gelişiminin yeterince gelişmemesi düşünülebilir diye sorulmuş? Alınan cevaplar (300) Anneden, (246) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (% 82) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (24 ) ile (%8), Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (30)  yüzde olarak ise (% 10) olarak bulunmuştur.
 • 9.SORU: Çocuğun dil gelişim bozukluğunun ve konuşma güçlüğünün (bilgisayar, oyun konsolu, dijital oyunlar, İnternet tabanlı tüm görsellerden) kaynaklanabileceği söyleyebiliriz diye sorulmuştur? Alınan cevaplar (300) Anneden,  (172) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%57,33) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (56) ile (%18,66 ),Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (72)  yüzde olarak ise (%24) olarak bulunmuştur.
 • 10.SORU: Çocuğun zihinsel gerilik, engellilik, genetik faktörler gibi sebeplerden ötürü geç konuşma güçlüğü ve ağır dil gelişim problemleri (hiç konuşamama, birkaç kelime ile konuşma, kelimeleri yutma, eksik konuşma, harfleri çıkaramama, ses veremem, söyleneni anlayamama) gibi faktörlerin etkisinin olduğu söylenebilir diye sorulmuş? Alınan cevaplar (300) Anneden, (292) Evet Katılıyorum cevabı vermiştir (%97,33 ) Kısmen katılıyorum diyen Anne sayısı (0) ile (%0),Hayır katılmıyorum diyen Anne sayısı (8)  yüzde olarak ise (%2,66) olarak bulunmuştur.

Medyadaki şiddet içerikli haberlerin eğitim çağındaki öğrencilerin hayatına etkileri

 • SONUÇ:
 • Dil gelişim bozukluğu ve Konuşma güçlüğü günümüzde bazı istisnai durumlar haricinde tedavisi olan ve çok sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir. Bu araştırma lüteratür açısında Türkiye de ilk kez yapılmış olması büyük önem ifade etmektedir. Konunun hassasiyeti bakımından Annelerin gebelik öncesi, gebeyken ve sonrasında çocuklarının daha sağlıklı olması için en önemli faktörün Anne olduğu ortaya çıkmaktadır.
 • Araştırmada bulunan sonuçlar madde halinde aşağıda belirtilmiştir.
 • Araştırmaya katılan annelerin, Çocuklarında meydana gelen dil gelişim ve konuşma güçlüğünün nedenlerini kendi görüşlerine göre şu şekilde belirtmişlerdir.
 • Annenin gebeyken kontrolsüz ilaç kullanımı,
 • Annenin alkol ve madde kullanımı,
 • Annenin yanlış ve yetersiz beslenmesi,
 • Doğum esnasında ki olumsuz durumlar (erken doğum, bebeğin oksijensiz kalması, Sezaryen doğum hatası)
 • Doğum sonrası ilk günler Ağır hastalık vakaları, sarılık, yüksek ateş, erken doğum sonrası organ yetmezliği, mikrop ve bulaşıcı hastalık faktörü
 • Bebeğin küçükken beyninin sarsılması, beyin üstü düşmesi, kaza, başına ağır bir cismin çarpması veya başına vurulması sonucu beynin hasar alması.
 • 0-3 yaş döneminde Ani bir Şok geçirme, Korkma vakaları, Şiddete maruz kalma, Anne ile yeterince vakit geçirememe, iletişim eksikliği, Bakıcın olumsuz etkisi.
 • Dil gelişim ve konuşma probleminin interaktif dijital dünyadan (televizyon, tablet, telefon) kaynaklanmaktadır.
 • Çocuğun yeterince sosyalleşememesi, aktivitelere katılmaması, akran ortamında az zaman geçirmesi, eğitici ve öğretici oyunlar içinde olmamasından çocuğun dil gelişiminin yeterince gelişmemesi.
 • Çocuğun dil gelişim bozukluğu ve konuşma güçlüğünün (bilgisayar, oyun konsolu, dijital oyunlar, İnternet tabanlı tüm görsellerden) kaynaklanmaktadır.
 • Zihinsel gerilik, engellilik, genetik faktörler gibi sebeplerden ötürü geç konuşma güçlüğü ve ağır dil gelişim problemleri (hiç konuşamama, birkaç kelime ile konuşma, kelimeleri yutma, eksik konuşma, harfleri çıkaramama, ses veremem, söyleneni anlayamama) gibi faktörlerin etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır.
 • ÖNERİLER;
 • Bu araştırmada çıkan sonuçların annelerin 0-3 yaş arası gelişmekte olan çocuklarının dil ve gelişim, konuşma problemlerinin çoğunlukla annenin hataları, biyolojik sebepler ve çevre etkenlerinin neden olabileceği görülmüştür. Bebek bekleyen anne adayları çocuklarının sağlıklı bireyler olabilmesi için doğum öncesi ve doğum sonrası çocuklarına ve kendilerine çok dikkat etmeleri, tedbirlerini ve hassasiyetlerini en üst düzeye çıkarmalarını önerebiliriz. Uzman hekimlerin, psikologların denetiminde sürekli görüşmeler, muayene yolu ile doğacak olan bebeklerin sağlıklı bir dil gelişimin olması sağlanabilir. Alınacak tedbirlerin bebeklerde konuşma güçlüğünün olmaması için hekimlerimize ve annelerimize büyük roller düşmektedir

Kaynakça: Ph.D. Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD, Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION.  Bu araştırma Yazara aittir ve Özgün olarak bilimsel araştırmalar sonucu yazılmıştır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla