Medyadaki şiddet içerikli haberlerin eğitim çağındaki öğrencilerin hayatına etkileri

Yazan Assoc. Prof .Dr. Yildirim Bayezit DELDAL
Kategori: Bilimsel Makaleler, Üye Yazıları Print

Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi

DELDAL Yıldırım Bayezit

Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Bölümü / İstanbul

AMAÇ: Eğitim/Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Yazılı ve Görsel medyada karşılaştıkları şiddet içerikli her türlü haberin öğrencinin sosyal, kültürel, psikolojik açıdan eğitim başarısı olumsuz etkileyip etkilemediği üniversite mezunu Ebeveynler tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM:  Bu araştırmada İstanbul iline bağlı, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece, Bağcılar, Güngören, Beylik düzü, Zeytinburnu, Esenyurt, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy de ikametgâh eden (500) Üniversite mezunu çocuğu olan ebeveyne (9) mülakat sorusu sorulmuş olup Literatürü ile sınırlandırılmıştır. Oranlama ve yüzdeler matematiksel yüzde yöntemine göre yapılmıştır. 

BULGULAR:  Bu araştırma, Eğitim/Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Yazılı ve Görsel medya ile maruz kaldıkları şiddet içerikli her türlü haberin eğitim hayatlarına olan etkisini, Sosyal, Kültürel ve Psikolojik yönleri ile araştırılmış olup (500) Ebeveyne konu ile ilgili önceden hazırlanmış 9 mülakat sorusu sorulmuş olup üçlü likert yöntemi kullanılmıştır. Bu sorulara yönelik (Evet-Hayır ve Kısmen Katılıyorum) cevapları ile sonuçlar yüzde olarak gösterilmiş ve mülakat ile elde edilen bulgular araştırmaya olduğu gibi aktarılmıştır.

Mülakat neticesinde çeşitli sorular sorulmuş olup Ebeveynlerin kişisel fikirleri, görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda bir soru (500) Ebeveyne sorulmuş olup (%100) üzerinden değerlendirme yapılmıştır. ( Evet. Hayır, Kısmen Cevabı veren kişi sayısı /500)x100 =%?)=Evet, Hayır, Kısmen Katılıyorum.

1) Görsel ve Yazılı Medyada Yer Alan Şiddet İçerikli Haberlerinin Okullardaki Şiddeti Sosyal ve Psikolojik açıdan tetikleyebileceğini düşünebiliriz diye sorulmuş. Alınan cevaplar, (500) Üniversite mezunu Ebeveynden 402 kişi Evet katılıyorum demiş (%80,4)  Kısmen katılıyorum diyen Ebeveyn sayısı (17) kişi (%3,4) Hayır katılmıyorum diyen Ebeveyn sayısı (81) kişi (%16,2) olarak bulunmuştur.

2) Şiddet içerikli Animasyon, Film, Çizgi film ve Dizilerin Çocukların Eğitiminde Olumsuz Etkiler Yapacağı ve Okul başarısını Düşüreceği Söylenebilir diye sorulmuştur. (500) Üniversite mezunu Ebeveynden (471) kişi Evet cevabı vermiş (%94,2)  Hayır cevabı veren ebeveyn sayısı (29) kişidir (%5,8) olarak görülmüştür.

3) Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet içerikli Haberlerin Öğretim Çağındaki Çocukların Tutum, Algı ve Düşüncelerini Olumsuz Etkileyerek Derslerinde Başarısızlığa Neden Olacağını Söyleyebiliriz diye sorulmuştur. (500) Ebeveynden (468) kişi Evet cevabı vermiştir (%93,6) Kısmen katılıyorum diyen ebeveyn sayısı 32 kişi (%6,4) ortaya çıkmıştır.

4) Cep telefonlarında bulunan spam reklamların ve Şiddet içerikli görsellerin çocukların algılarında olumsuz etkiler bırakacağı bununda derslerinde başarısızlığa neden olabileceğini söyleyebiliriz diye sorulmuştur. Alınan cevaplar şu şekildedir; (500 )Ebeveynden (377)  kişi Evet cevabı vermiş (%75,4) Kısmen Katılıyorum diyen kişi sayısı 25 kişi (%5), Hayır katılmıyorum cevabı veren kişi sayısı (98) buda  (%19,6) olarak bulunmuştur.

5) Son yıllarda hızla gelişen elektronik teknolojisinin cep telefonlarına, tabletlere ve mini bilgisayarlara dönüşerek hayatımızın her alanına girmesi şiddet içerikli kirli haberlerin bu teknolojik aletlerle hızla yayılması okullarda şiddetin artmasına derslerdeki başarının düşmesine sebep olacağı söylenebilir diye sorulmuştur. Alınan cevaplar şu şekildedir;       (500 ) Ebeveynden (497)  kişi Evet cevabı vermiş (%99,4) , Hayır katılmıyorum diyen kişi sayısı 3 (%0,6) olarak bulunmuştur.

6) Şiddet içerikli elektronik oyunların ön yazılarının, kötü hedef gösteren görsellerin çocukların hafıza ve zekâlarında körelmeye sebep olduğu bunun sonucunda saplantıların meydana gelebileceği, okul başarısının düşeceği görülmektedir diye sorulmuştur. Katılımcılardan (221) kişi Evet cevabını vermiştir (%44,2)  Kısmen katılıyorum diyen ebeveyn sayısı 279 kişidir (%55,8) olarak bulunmuştur.

7) Gazete ve Topluma Açık Yerlerde Gösteriler Panolarda Çocukların Eğitimini Olumsuz Etkileyecek Yazıların, Görüş ve Düşüncelerin Yayınlanması Öğrencilerin Okul Hayatlarını, Okuma İsteklerini Olumsuz Etkileyecektir diye söylenmiştir.(500) üniversite mezunu Ebeveyn den Evet cevabı veren kişi sayısı (500) dür. (%100) olarak bir sonuç çıkmıştır.

8) Özellikle Görsel Medyada (TV ve İnternette) Öğretmenin Öğrenciye Tokat Atması, Vurması ya da Rencide Etmesiyle İlgili Görüntülerin Servis Edilmesi, Gösterilmesi Öğrencilerin Psikolojisini Bozarak Okula Devam Etme, Okuma İsteğinin Azalmasına ve Başarısızlığa Sebep Olabileceği Düşünülmektedir diye sorulmuştur. (500 )üniversite mezunu Ebeveynden (490) kişi evet cevabı vermiştir (%98) Hayır katılmıyorum diyen kişi sayısı 10 dur ( %2) olarak bulunmuştur.

9) Mutaassıp, kapalı bir ortamda yetişmiş ve içinde yaşadıkları çevre, kültür açısından şiddet içerikli hiçbir olay yaşamamış gelişmekte olan çocukların dış çevreden yüksek oranda (sosyal medya, yazılı, görsel medyadan) gelen şiddet içerikli haberlerin etkisi altında kalan çocukların kültürlerinde ve sosyal hayatlarında olumsuz değişmeler yaşaya bileceği söylenmiştir. Katılımcı Ebeveynlerden (476)  tanesi Evet cevabı vermiştir (%95,2) Hayır etkilememektedir diyen kişi sayısı (24) olarak bulunmuş (%4,8) dır. 

SONUÇ: Bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlar devletin bir an önce sıkı tedbir almasına gerektirecek niteliktedir. Bulunan sonuçlar maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

Görsel ve Yazılı Medyada Yer Alan Şiddet İçerikli Haberlerinin Okullardaki Şiddeti Sosyal ve Psikolojik açıdan tetiklediği sonucu çıkmıştır.Şiddet içerikli Animasyon, Film, Çizgi film ve Dizilerin Çocukların Eğitiminde Olumsuz Etkiler Yapacağı ve Okul başarısını Düşürdüğü sonucu çıkmıştır.Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet içerikli Haberlerin Öğretim Çağındaki Çocukların Tutum, Algı ve Düşüncelerini

Olumsuz Etkileyerek Derslerinde Başarısızlığa Neden Olduğu görülmüştür.Cep telefonlarında bulunan spam reklamların ve Şiddet içerikli görsellerin çocukların algılarında olumsuz etkiler bırakacağı bununda derslerinde başarısızlığa neden olduğu ortaya çıkmıştır.Son yıllarda hızla gelişen elektronik teknolojisinin cep telefonlarına, tabletlere ve mini bilgisayarlara dönüşerek hayatımızın her alanına girmesi şiddet içerikli kirli haberlerin bu teknolojik aletlerle hızla yayılması okullarda şiddetin artmasına derslerdeki başarının düşmesine sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Gazete ve Topluma Açık Yerlerde Gösteriler Panolarda Çocukların Eğitimini Olumsuz Etkileyecek Yazıların, Görüş ve Düşüncelerin Yayınlanması Öğrencilerin Okul Hayatlarını, Okuma İsteklerini Olumsuz Etkilediği görülmüştür.Şiddet içerikli elektronik oyunların ön yazılarının, kötü hedef gösteren görsellerin çocukların hafıza ve zekâlarında körelmeye sebep olduğu bunun sonucunda saplantıların meydana gelebileceği, okul başarısının düşürdüğü anlaşılmıştır.Özellikle Görsel Medyada (TV ve İnternette) Öğretmenin Öğrenciye Tokat Atması, Vurması ya da Rencide Etmesiyle İlgili Görüntülerin Servis Edilmesi, Gösterilmesi Öğrencilerin Psikolojisini Bozarak Okula Devam Etme, Okuma İsteğinin azalmasına ve Başarısızlığa sebep olduğu ortaya çıkmıştır.

Mutaassıp, kapalı bir ortamda yetişmiş ve içinde yaşadıkları çevre, kültür açısından şiddet içerikli hiçbir olay yaşamamış gelişmekte olan çocukların dış çevreden yüksek oranda (sosyal medya, yazılı, görsel medyadan) gelen şiddet içerikli haberlerin etkisi altında, kültürlerinde ve sosyal hayatlarında olumsuz etkiler yaşayacağı görülmüştür. 

ÖNERİLER;

Görsel ve Yazılı medya ürünlerinin ilgililerce daha fazla denetlenmesi gerekmektedir. Toplumda infial yaratacak bazı haberlerin (Sosyal, Psikolojik ve Kültürel) açıdan gelişmekte olan öğrencilere zarar vererek toplumu şiddete yönlendirecek kasıtlı yâda istem dışı yayınların önlenmesi ve tedbir alınması sağlanmalıdır. İlgili devlet kurumlarının konuyla ilgili yeni ve acil tedbir yasalarını çıkarılması gerekmektedir.

Okul çağındaki çocukların, gençlerin her türlü görsel ve yazılı şiddet içerikli haberlerden uzak tutulması geleceğimizin olan bireylerin sağlıklı ve iyi yetişmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Medya, Eğitim, Başarı, Soyo-Kültür, Ebeveyn

  1. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi Yıldırım Bayezit DELDAL  Sözlü Bildirim 21-22.04.2017

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

Araç çubuğuna atla