Erken çocukluk eğitiminin çocuğun gelişimine etkileri

Yazan Assoc. Prof .Dr. Yildirim Bayezit DELDAL
Kategori: Bilimsel Makaleler, Üye Yazıları Print

Erken çocukluk eğitiminin çocuğun gelişimine etkileri

ÖZET

AMAÇ: Üniversite mezunu ebeveynlerin, erken çocukluk eğitimi alan çocuklarının gelişiminin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM:  Bu araştırmada, 250 üniversite mezunu veliye 10 mülakat sorusu sorulmuş olup Literatür ile sınırlandırılmıştır.

BULGULAR: Yapılan bu araştırma, erken çocukluk eğitiminin çocuğun gelişimine etkisinin neler olduğu araştırılmıştır. İstanbul ili Küçükçekmece / Bahçelievler / Avcılar ilçelerinde bulunan 250 veliye konu ile ilgili önceden hazırlanmış 10 mülakat sorusu sorulmuş, bu sorulara yönelik Evet-Hayır ve Kısmen katılıyorum cevapları ile sonuçlar yüzde olarak gösterilmiş olup mülakat ile elde edilen bulgular araştırmaya olduğu gibi aktarılmıştır.

Mülakat neticesinde çeşitli sorular sorulmuş olup velilerin kişisel görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda bir soru 250 veliye sorulmuş olup %100 üzerinden değerlendirme yapılarak cevap veren veli sayısına göre her sorunun 0,4 katsayı ile %100 tamamlanarak oranlama yapılmıştır. ( 250×0.4=%100)=Evet, Hayır, Kısmen Katılıyorum.

 1. Ülkemizde erken çocukluk eğitimi için yeterince önem verilmektedir diye sorulmuş,  250 veliden 137 kişi Evet %54,8 Kısmen Katılıyorum 18 kişi %7,2, Hayır diyen veli sayısı 95 kişi %38 olarak görülmüştür.
 2. Erken Çocukluk eğitimi alan çocuklarda bilişsel olarak matematik ve fizik algıları artar. Çocukların, problem ve dikkat gerektiren becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır diye sorulmuş alınan cevaplar. 250 veliden 233 Evet %93,2 Kısmen katılıyorum 14 kişi %5,6 Hayır diyen veli sayısı 3 ve %1,2 olarak bulunmuştur.
 3. Çocuğunuzun erken çocukluk eğitimi ile sosyal, duygusal, hoşgörü, empati becerilerini geliştirmesine farklılıklara saygı göstermeyi, toplumsal hayatın korunmasında sorumluluk alabilmeyi öğrenirler. Alınan cevaplar 250 velilerden 105 kişi Evet %42,  93 kişi Kısmen katılıyorum %37,2,  52 kişi ise Hayır demiş %20,8 olarak sonuçlar bulunmuştur.
 4. Erken çocukluk eğitimi için açılmış bulunan özel kreşler ile anaokullarının eğitim ücretlerinin yüksek fiyatlı olması eğitime verilen değerin parayla ölçülebilir bir hale geldiği söylenebilir diye sorulmuştur. 250 Veliden 187 kişi Evet demiş %74,8 Kısmen katılıyorum diyenlerin oranı 22 kişi %8,8 Hayır diyenler ise 41 kişi %16,4 çıkmıştır.
 5. Erken çocukluk eğitimi veren özel kreş ve anaokulları çocukların eğitiminden çok onları para odaklı görmektedirler. Bu durum çocukları ve aileleri ekonomik, sosyal, duygusal, eğitim ve psikolojik yönden olumsuz etkilemektedir diye sorulmuş alınan cevaplar 250 veliden 242 kişi Evet % 96,8, Kısmen katılıyorum diyen 8 kişi %3,2,  Hayır diyenler ise 0 kişi olup ortaya böyle bir tablo çıkmıştır.
 6. Erken çocukluk eğitiminde çocuklar sesleri ayırt etmeyi, sesini doğru kullanmayı ve kendini sözel olarak ifade edebilmeyi öğrenir. Dinlediklerini analiz ederek çeşitli yollarla ifade etmeyi öğrenirler, duyduğu değişik sözcüklerle sözcük dağarcığını geliştirmesini sağlarlar diye sorulmuş.250 veliden alınan cevaplar şu şekilde; 201 kişi Evet demiş %80,4 Kısmen katılıyorum diyenler 13 kişi %5,2 Hayır katılmıyorum diyenler 36 kişi %14,4 olarak çıkmıştır.
 7. Erken çocukluk eğitiminde Uzman eğitimciler ile çeşitli materyaller kullanılarak çocuğun fiziksel gelişimin temelini oluşturan küçük ve büyük kaslarını doğru kullanabilmesi öğretilir. Bu sayede çocuklar bedensel, el-göz  koordinasyonu kurar ve denge gerektiren belli hareketleri yapabilirler diye sorulmuş. Velilerden alınan cevaplar şu şekildedir; 249 kişi evet demiş %99,6 Kısmen katılıyorum diyenler 1 kişi % 0,4, Hayır diyenler in sayısı 0 olarak ortaya çıkmıştır.
 8. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ana sınıflarının eğitim ve öğretim odaklı, kaliteli hizmet vermesi çocuğunuzun gelişimi açısından yeterli olduğu düşünülmektedir diye sorulmuş. Alınan cevaplar şöyledir;  250 veliden 192 Evet demiş %76,8 Kısmen katılıyorum diyenler 6 kişi% 2,4.  Hayır cevabı veren veli sayısı 52 kişi %20,8 olarak ortaya çıkmıştır.
 9. Erken çocukluk Eğitimi ile çocuğun, Saygı, sevgi, paylaşma, iş bölümü, sorumluluk, sosyal çevre oluşturma açısından bu eğitimi almayan çocuklara göre önde oldukları görülmektedir diye sorulmuştur. Velilerden gelen cevaplar şu şekildedir; 250 veliden 115 evet demiş %46 Kısmen katılıyorum diyen veliler 27 kişi %10,8 Hayır hiç katılmıyorum diyen veli oranı 108 kişi %43,2 olarak ortaya çıkmıştır.
 10. Çocukların bağımsız hareket edebilmelerinde ve özgüvenlerini kazanmalarında büyük rol oynayan öz bakım becerileri erken çocukluk eğitimi aracılığı ile hızlıca gelişmektedir. Bu sayede, temizlik kurallarını uygulamayı, giysilerini tek başına giymeyi ve çıkarabilmeyi, doğru beslenmeyi ve kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilmeyi öğrenir diye sorulmuştur. Çıkan sonuç şu şekildedir; 250 veliden 207 evet cevabı vermiştir %82,8 Kısmen katılıyorum diyen veli sayısı 19 olmuş %7,6 Hayır katılmıyorum diyen veli sayısı ise 24 kişi olup buda % 9,6 göstermektedir.

SONUÇ: Görülüyor ki erken çocukluk eğitiminin çocukların gelişimine yönelik çok önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır;

 • Ülkemizde erken çocukluk eğitimi için yeterince önem verilmekle beraber bu eğitimin yeterli olmadığına inanan kişi sayısı da az değildir.
 • Erken Çocukluk eğitimi alan çocuklarda bilişsel olarak matematik ve fizik algıları aktarmaktadır. Bu durumun çocukların, problem ve dikkat gerektiren becerilerinin artmasına ve gelişmesine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Bu araştırmada erken çocukluk eğitimi ile sosyal, duygusal, hoşgörü, duygudaşlık becerilerini geliştirmesine farklılıklara saygı göstermeyi, toplumsal hayatın korunmasında sorumluluk alabilmeyi kısmen de olsa öğrenebilmektedirler.
 • Çıkan sonuçlardan biride; Erken çocukluk eğitimi için açılmış bulunan özel kreşler ile anaokullarının eğitim ücretlerinin yüksek fiyatlı olması eğitime verilen değerin parayla ölçülebilir bir hale geldiği anket yoluyla velilerden alınan bilgiler sonucunda ulaşılmıştır. Bu durum eğitimden çok kurumların maddi kaygılarının olduğunu göstermektedir.
 • Anketlere göre yine çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Erken çocukluk eğitimi veren özel kreş ve anaokulları çocukların eğitiminden çok onları para odaklı görmeleri çocukları ve aileleri ekonomik, sosyal, duygusal, eğitim ve psikolojik yönden olumsuz etkilemiştir. Bu eğitimin paraya endekslendiğini, sosyal sorumluğun azaldığını hem de eğitimde maddiyatçılığın ön plana çıktığını göstermektedir.
 • Diğer bir sonuçta, erken çocukluk eğitiminde çocuklar sesleri ayırt etmeyi, sesini doğru kullanmayı ve kendini sözel olarak ifade edebilmeyi öğrenmeleri. Dinlediklerini analiz ederek çeşitli yollarla ifade etmeyi, duyduğu değişik sözcüklerle sözcük dağarcığını geliştirmesini sağlamaları çocuklar için iyi bir gelişme olarak görülmüştür.

Çok önemli sonuçlardan biride; Erken çocukluk eğitiminde Uzman eğitimciler ile çeşitli materyaller kullanılarak çocuğun fiziksel gelişimin temelini oluşturan küçük ve büyük kaslarını doğru kullanabilmesi öğretilir. Bu sayede çocuklar bedensel, el-göz  koordinasyonu kurar ve denge gerektiren belli hareketleri başarı ile yapabilmektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ana sınıflarının eğitim ve öğretim odaklı, kaliteli hizmet vermesi aileleri mutlu etmektedir. Veliler devlete bağlı Anasınıflarını eğitim anlamında başarılı bulmaktadırlar.

Erken çocukluk Eğitimi ile çocuğun, Saygı, sevgi, paylaşma, iş bölümü, sorumluluk, sosyal çevre oluşturma açısından bu eğitimi almayan çocuklara göre önde oldukları görülmemektedir. Sonuçlar okuldan alınan eğitimin belirleyici rol oynadığına fakat asıl belirleyici faktörün çocuğun çevresi, ailesi olduğu gözükmektedir.

En önemli sonuçlardan biriside erken çocukluk eğitimi alan çocukların bağımsız hareket edebilmelerinde ve özgüvenlerini kazanmalarında büyük rol oynayan öz bakım becerileri erken çocukluk eğitimi aracılığı ile hızlıca gelişmektedir. Bu sayede, temizlik kurallarını uygulamayı, giysilerini tek başına giymeyi ve çıkarabilmeyi, doğru beslenmeyi ve kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilmeyi öğrenirler. Aileler yüksek oranda bu görüşe katılmışlardır.

Neler yapabiliriz; Araştırmada bulunan sonuçların büyük kısmının okul öncesi eğitimin çocukların gelişimin açısından vazgeçilmez olduğu ortaya çıkmıştır. Okul öncesi kurumlarına daha fazla yatırım ve iyileştirme ile öğretmen kalitesinin daha çok arttırmak ve dünya ülkeleri düzeyini geçmek hedeflenmelidir. Konuyla ilgili yöneticiler program dâhilinde çeşitli iyileştirmeler ve sorunlara karşı önlemler alarak daha ilerisi hedeflenmelidir.

Özel statülü kreş ve Anaokulların denetimlerinin daha çok yapılması ve bu kurumların maddiyat kaygılarından kurtarıp ön plana eğitim ve insanı almaları sağlanmalıdır. Erken çocukluk eğitiminde ailelere büyük görev ve sorumluluğun düştüğü unutulmamalı ve aileler için belirli dönemlerde erken çocukluk eğitimi verilmeli bu hem çocuğun gelişimine katkı sağlayacak hem de çocuğun toplumda saygın, doğru, dürüst, kuralları bilen ve örnek olabilecek davranışları kazanan bireylere dönüşmelerine zemin hazırlayacaktır.

Araştırma özgün olup  elde edilen bulgular ve sonuçlar olduğu gibi aktarılmıştır.

Keywords: [ ]

KAYNAKÇA
Writer by Yıldırım Bayezit DELDAL

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla