Acil bir durumda solunum yolu tedavisi nasıl yapılır?

Yazan Dr. Deniz Türkoğlu
Kategori: Solunum / Enfeksiyon, Solunum ve Göğüs Hast, Tedavi Rehberleri, Üye Yazıları Print

zaturre-akciger-kanser-filmBalon maske ventilasyonu, bir hastanın solunum fonksiyonu tehlikeye girdiğinde sahip olunması gereken en önemli beceridir. Supraglottik solunum yolu cihazları (laringeal solunum yolu maskesi ve tüpü) trakea entübe edilmesine gerek kalmadan hastanın solunum yolları fonksiyonlarının idamesi için kullanılabilir. Supraglottik cihazlar aspirasyona karşı koruma sağlamazlar ve bu sebeple aspirasyon riski olan hastalarda kontrendikedir. Güncel kılavuzlara göre, trakeal entübasyon sadece bu beceriye sahip ve teknik ile ilgili süregelen bir deneyimi olan kişiler tarafından teşebbüs edilmelidir.

Entübasyona yardımcı yatıştırıcı ilaçlar ve kas gevşeticileri sadece anesteziyoloji eğitimi almış doktorlar tarafından kullanılmalıdır. Eğer bu metotlarla solunum yolu patensi sağlanamazsa, acil trakeotonomi, yani krikotirotomi düşünülmelidir.

Orofaringeal solunum yolu

Balon maske ventilasyonu çoğu zaman bir orofaringeal (oral) solunum yolu insersiyonu yoluyla kolay hale getirilebilir. Oksijenasyon ekipmanı ve bir emme cihazı hazır bulundurulmalıdır. Yetişkin için 3-4 ölçüsünde, çocuk içinse daha küçük ölçüde bir oral solunum yolu tercih ediniz.

Bir oral solunum yolu insersiyonu

  • Eğer gerekirse ağzı ve farenksi temizleyiniz.
  • Hastayı yatay pozisyona getiriniz.
  • Solunum yolu açıklığı yukarı, damağa doğru bakacak şekilde ağızdan 3 cm içeri sokunuz.
  • Solunum yolunu açıklığı aşağıya bakacak şekilde 180 çeviriniz ve solunum yolunu ağızdan içeri daha derine doğru itiniz.
  • Solunum yolu, alt ucu dil kökünün arkasında ve yukarı ucu genişleyerek ağzın dışında üst dişlerin önüne yerleştiğinde doğru şekilde uygulanmış demektir.
  • Eğer hasta öksürmeye başlarsa solunum yolunu 1-2 cm geriye çekiniz.
    Solunum yolu laringeal maskesi (LMA)

Hava yolu tıkanıklıklarında acil müdahale

Ekipman

Bir yetişkin için 3-5 ölçüsünde, bir çocuk için daha küçük ölçüde tutacaklı ya da tutacaksız bir LMA tercih ediniz (tablo 1). Dikkat ediniz! Tek bir LMA modeli seçmek ve bu modelin kullanımına alışkın olmak iyi bir fikirdir. Balonu doldurmak için 30 ml bir şırınga, Tüpü emniyet altına almak için yapışkanlı bant ya da koton bağ,
Oksijenasyon ekipmanı

lma-solunum

Teknik

LAM’yı üreticinin talimatlarına uygun şekilde yerleştiriniz (tutacaklı bir LMA’nın insersiyonu:.

Laringeal tüp (LT)

Ekipman
Hastanın yaşı ve yapısına göre bir LT seçiniz (tablo 2).
Balonu doldurmak için 30 ml bir şırınga
Tüpü emniyet altına almak için yapışkanlı bant ya da koton bağ
Oksijenasyon ekipmanı
2. Bir LT’nin ölçüsüne karar verme
Hastanın yapısı LT’nin rengi LT ölçüsü
Çocuk 12–25 kg yeşil 2
125–150 cm turuncu 2,5
Yetişkin < 155 cm sarı 3
155–180 cm kırmızı 4
> 180 cm koyu mor 5lma-solunum2

Teknik

Bir el ile hastanın ağzını açarken diğer elle LT farinksten içeriye doğru bağlayıcı parça, diş ile aynı hizaya gelecek kadar derinliğe sokulur. Ağzı açmak için bir laringoskop kullanılabilir ama gerekli değildir. Balonu üretici talimatlarına göre doldurunuz ve yapışkanlı bant ya da koton bağ ile emniyet altına alınız.

Trakeal entübasyon

Ekipman
Laringoskop, elektrik lambası operasyonunu kontrol ediniz
Trakeal tüpler
Yetişkin erkek hasta: ölçü 8-9
Yetişkin kadın hasta: ölçü 7
Seçilen tüpten bir ölçü daha küçük bir tüpü hazırda bulundurunuz
Pediyatrik trakeal tüpler,
İntroduser (buji)
Tüpü emniyet altına almak için koton bağ
Balonu doldurmak için şırınga,

Anafilaksi nedir, tanı ve tedavisi nasıl yapılır?

Stetoskop

Oksijenasyon ekipmanı (oksijen kaynağı, vs.)
Balon maske ventilasyonu için ekipman (maskeler, oksijen tübaj)
Acil trakeotonomi için ekipman
Venöz kanülasyon ve sıvı uygulaması için ekipman
Solunum yolu laringeal maske
Fonksiyonel emme cihazı (kontrol ediniz!)
Resüssitasyon ilaçlar (örneğin atropin)

3. Pediyatrik bir trakeal tüp seçme

Endikasyonlar
Glasgow Koma Skoru < 9 1kolayca düzeltilebilir bir sebebi olmadan (örneğin hypoglisemi/hiperglisemi) Hastanın oksijenasyon ve/veya ventilasyonu diğer yollardan başarılı olmadığı durumlarda solunum yolu tedavisi

Aspirasyonun önlenmesi

Kardiyak ve/veya solunum durması (hastaya balon maske ventilasyonu uyguladığınız sırada opioid kaynaklı solunum depresyonunu naloksan ile tedavi ediniz)
Öngörülen solunum yolu tıkanıklığı (inhalasyon yaralanması, yüzde ya da boyunda travma, kontrol edilemeyen kanama ya da alerjik faringeal ödem).

Teknik

İşlem sırasında yardımcı bir hemşire yer almalıdır.Hastanın başını 3-5 cm olacak şekilde yastık ya da başka bir destekle kaldırınız. Hastanın başını geriye doğru eğik şekilde sağ elinizle tutarken sol elinizle laringoskopu hastanın ağzının sağ köşesinden içeriye doğru sokunuz. Bu şekilde, laringoskop kanat yivi epiglot ve dil arasındaki cebin içine itildiğinde dil, laringoskop kanat yivinin sol tarafında kalacaktır.

Asistan, hastanın ağzının sağ köşesine traksiyon uygulayarak görünürlüğü artırabilir ve krikoid kıkırdağına baskı uygulayarak laringeal görüşün artmasına yardımcı olabilir.
Dili kaldırmak için laringoskopu tutacak yönünde kaldırmak genellikle ses tellerinin kolayca görünmesini sağlar. (Dikkat ediniz: tutacağı dişe doğru kaldıraç gibi kullanmayınız!)

Tüm entübasyon işleminin doğrudan görüntü ile gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu, trakeal tüpün ses tellerinin içinden geçip uygun bir derinliğe kadar inmesini garantiler (balonun yukarı ucu ile ses telleri seviyesi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 2 cm olmalıdır).
Eğer 30-60 saniye içinde ses tellerini görüntüleyemiyorsanız, hastaya %100 oksijen ile bir süre boyunca hava veriniz, yani bir oksijen balonuna bağlı balon maske ventilasyonu. Bir sonraki entübasyon girişiminde asistandan tüpün distal ucunu yukarı doğru bükmek amacıyla trakeal tüpün içine bir introduser yerleştirmesini isteyiniz. Bu durumda bile trakeal tüpü epiglotun altındaki (arkasındaki) doğrudan görüntüsünü alarak ilerletiniz.
Eğer hasta entübasyon girişimine kuvvetli şekilde direnç gösterirse ve ortalama solunum fonksiyonunu idame ettirebiliyorsa entübasyondan vazgeçiniz.

Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi

Eğer hasta entübasyona direnç gösterirse ancak yeterli solunum fonksiyonu gösteremiyorsa, deneyimli bir intübatör intravenöz benzodiyapin ya da opioidleri, örneğin 2,5-5 mg diazepam, 0,05-0,1 mg fentanil ya da 2-4 mg morfin vermeyi düşünebilir. Bu durumda, aneteziyolojide eğitim görmüş bir doktor anestetik ajanları ve kas gevşeticilerini kullanmayı düşünebilir.

Özofajeal entübasyondan kaçınma

Trakeal tüpün özofagus içine yanlış yerleştirmekten kaçınmak için ameliyathane ya da diğer iyi donanımlı acil durum tesisleri dışında gerçekleştirilen entübasyon sırasında aşağıdaki kurallar takip edilmelidir. Her zaman doğrudan görsel kontrol altında entübe etmeyi hedefleyiniz. Eğer ses telleri ya da aritenoid kıkırdağı göremiyorsanız bir introduser kullanınız. Trake, her iki akciğer ve epigastrik bölgeyi stetoskop ile dinleyiniz. Ayrıca göğüs hareketlerini izleyiniz.

Eğer kapnometre mevcut ise trakeal tüpe bağlayınız ve tüpten çıkan gazda karbon dioksit olduğunu kontrol ediniz ve böylece tüpün doğru pozisyonunu doğrulayınız.
Eğer hala trakeal tüpün pozisyonundan emin değilseniz, tüpü çıkarınız ve hastayı %100 oksijen ile balon maske ventilasyonu yapınız ve gerekli olursa yeniden entübe ediniz.
Eğer hastayı entübe etmeye devam etmek gerekiyorsa, göğüs radyografisi ile trakeal tüpün doğru derinlikte olduğundan (karinadan 3 cm tepede) emin olunuz.Kay:KDTR

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla