Bazı özel hastaneler hekimleri suça zorluyor

Yazan Dr. Erkin Göçmen
25 Haziran 2012   |    26 Ekim 2022    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

Malumu bir şekilde ilan etmek gerekiyor: Bazı özel hastanelerde hekimlere verilen ücret ile gerçekte Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen ücret arasında ciddi farklılıklar var.  Bu hastanelerdeki uygulamada, ücretin küçük bir kısmı hekime banka kanalıyla resmi olarak ödenirken önemli bir kısmı haricen elden (el altından) ödeniyor. Öyle ki, bazı hastanelerde resmiyette asgari ücretle çalışıyor görünen doktorlar olduğu bile ifade ediliyor.

Bu durum hem devletin vergi ve sigorta primi kaybına sebep oluyor hem de hekimlerin gelecekte emeklilik haklarını zarara uğratıyor. Keza bu durumda hekimlerin, hastaneyle bir uyuşmazlık yaşamaları halinde, ücret ve kıdem tazminatı alacaklarını ispat etmeleri de oldukça güçleşiyor. Sonuç olarak, bahse konu bu uygulama ile hem devletin hem doktorların aleyhine olacak şekilde, ilgili özel hastanelere büyük mali avantajlar sağlanıyor.

Diğer bir uygulamada ise gene bazı özel hastaneler, istihdam ettikleri hekimlerden kendilerine bir şirket adına fatura kesmelerini istiyor. Bu ilişkide de hekim, ücret alacağının az bir kısmını banka yoluyla alırken, geri kalanını çoğunlukla ortağı olduğu şirket adına hastaneye kestiği fatura bedeli olarak tahsil ediyor.

Bu ikinci durumda gerçekte hekimin ortağı olduğu şirketle hastane arasında bir hukuki ilişki mevcut olmadığı halde varmış gibi gösteriliyor. Oysa Vergi Usul Kanununda bu durum açıkça yasaklanmış ve yaptırıma bağlanmıştır. Konunun vergi usul hukuku açısından değerlendirmesini sonraki yazılarımızda yapacağız. Şimdilik bu tarz çalışmada da devletin vergi ve prim kaybının bulunduğunu ve bu uygulamanın da kesinlikle hukuka aykırı olduğunu vurgulamakla yetiniyoruz.

hastaneHekimlere, çalıştıkları özel hastanelerle bu türden ilişkiler kurmamalarını tavsiye ediyor, hastanelerle yaptıkları sözleşmelerde aldıkları ücretleri mutlaka yazılı belgeleye bağlamalarını öneriyoruz. Ücretin bir kısmını resmen, geri kalanını belgesiz-kayıtsız gayri resmi ödemeye yönelik işlemler, gene bir şirket adına fatura kesmek yoluyla ücret tahsilatı gibi muameleler kanuna aykırı olduğu gibi sadece devletin değil hekimlerin de aleyhinedir. Önümüzdeki yazılarda konuyu bazı uygulama örnekleriyle de ele almak istiyoruz. Okuyucularımızın bu husustaki bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşabilirler.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla