Bilimsel bir araştırmada bulunan sonuçlar; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

Yazan Assoc. Prof .Dr. Yildirim Bayezit DELDAL
15 Kasım 2019   |    17 Kasım 2019    |   Kategori: Bilimsel Makaleler, Üye Yazıları Print

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Nedenleri;

 • En önemi neden, Beyindeki denge /dikkat kontrol bölgesinin farklı sebeplerden dolayı normal beyin yapısına göre farklı olması durumu.
 • Beyin Nörönlarının farklılığı.
 • Beyindeki dikkat/kontrol merkezinin körelmesi yeterince kan gitmemesi durumudur.

Yapılan bilimsel çalışmada en çok ana okulu ve ilkokul çağında bu bozukluk görülmektedir.

 • Anaokulu Çağı Çocuklarında %2-4
 • İlk Öğretim Çağında %3-6
 • Lise Çağında Dikkat Eksikliği %7-10
 • Üniversite Çağında Dikkat Eksikliği Beyin Nöronlarının ve Dikkat kontrol merkezin kanlanmasının azalmasına bağlı olarak %5
 • Bu bilgilere göre her 100 Çocuktan 5 de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu görülmektedir.

Hiper Aktivite ve Dikkat Eksikliği, İçinde bulunduğu yaşın davranışlarına göre davranamama, Aşırı hareketlilik ve yerinde duramamama hali, isteklerini hemen yapmak istemeleri, kalıcı ve sürekli halde seyreden dikkatsizlik, duygu/içsel düşünce ve davranışlarda kayıpların yaşanması durumu ile kendini gösteren Psikiyatrik temelli Nörolojik bir bozukluk olarak tanımlayabiliriz.

Üç Tip Hiperaktivite Ve Dikkat Eksikliği Bozukluğu Vardır;

1.HİPERAKTİVİTE: Dürtüsel duygular ve aşırı hareketlilik hali yoğundur. Tanısı tek başına konulamaz.

2.DİKKAT EKSİKLİĞİ: Aşırı hareketlilik fazla değildir. Dürtüsel duygu yoğunluğu normaldir. Dikkat eksikliği, dikkatte odaklanamama yüksektir.

 3.KARMA TİP DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: (D.E.H.B) Dürtüsel duygular vardır, hareketlilik vardır, En sık görülen durumdur. Bu birleşik tip tanısı kolayca saptanır.

Hiper Aktivite ve Dikkat Eksikliği, Genel Gözlemde Bulunan Sonuçlar;

 • Her yaramazlık yapan çocuk Hiper Aktiv çocuk değildir.
 • Bu çocuklar istemsiz hareket halindedirler.
 • Kalıtım ve Genetik faktörlerin rol oynadığı
 • Hamilelik esnasında aşırı hareketliliğin Anne Rahminde/karnındayken gözlemlenebileceği
 • EEG Beyin elektrosu çekilmiş çocukların normal akranlarına göre Beyindeki yapısal işlevlerin silik eksik olduğu görülmüştür.
 • Erkek çocuklarda Dürtüsel duydular/dokunma/hissetme ve aşırı hareket yoğun gözlemlenmiştir.
 • Kız çocuklarda Dikkat eksikliği erkeklere oranla 4/2 daha fazla görülmüştür.
 • Yaşı (0-6) olan çocuklarda dikkat eksikliği ve Hiper aktivite yoğunken. (6-15) yaş çocuklarda (85) Hiper Aktivitenin gerilediği bununla beraber dikkat eksikliğinin arttığı görülmüştür.
 • Özel Öğrenme Güçlükleri vardır. Zeka gerilikleri yoktur. Geç okurlar geç yazarlar.
 • Bazı kelimeleri tam olarak anlayamaz ve anlatamazlar.
 • İlaç tedavilerinde başarı oranı yapılan gözlemlerde %80 de olumlu sonuçların alındığı görülmüştür.
 • Doktoru ile ailenin sürekli iletişimde olmaları gerekmektedir
 • Eğitim aldığı kurum ve öğretmeniyle sürekli iletişimde olmaları gerekmektedir.
 • Bu çocukların tedavi edilmemesi sonucu hırsızlık, gasp vakalarına karışabileceği aşırı duygusal yıkımlara kadar gidebileceği gözlemlenmiştir.
 • Bu çocuklar yönlendirilebilecek çocuklardır. Anti sosyal davranışlar görülebilir.
 • Eğitim alınmaması durumunda çocukların davranış ve sosyal hayatlarında büyük çöküntüler ve kayıplar görülebileceği ve travmaların meydana geldiği görülmüştür.
 • Normal zekâ seviyesindedirler. Odaklanamama ve zihinsel tembellikleri olduğundan bilişsel gelişimde yetersizlikler gözükmektedir.
 • Bazı Hiper aktivite Çocukların dahi derecesinde üstün zekâlı oldukları görülmüştür 730 öğrenciden (3) çocuk
 • Birçoğu normal zekâdadırlar. Bazları normal zekânın az üstündedir. Dahi olanlar çok azdır.

Araştırmada 730 Öğrenci Üzerinde Dikkat Eksikliğine Sahip Çocuklarda Bulunan Bulgular:

Dikkat eksikliği olan çocuklar oyunlardan çabuk sıkılırlar

 • Sık sık oyuncak değiştirirler
 • Yap-boz oyunlarının kuralına uymazlar ve hemen sıkılırlar
 • Okulda sabırsız hareketleri gözlemlenir, konudan konuya geçerler
 • Uzun süre tv ve çizgifil izleyemezler
 • Öğrenmeye karşı isteksizdirler
 • Öğretmeni dinlemezler
 • Anne ve babayı duymazdan gelirler
 • Ödev yapmakta çok zorlanırlar
 • Okulda ve evde masaya oturmak istemezler ( Masadayken bahaneler uydurarak (wc yâda su içme, yemek yeme isteklerini dile getirerek izinsiz kalkarlar)
 • Ders çalışırken Anne veya babanın yanında olmasını isterler.
 • Bir işin sonunu getiremezler
 • Kendisine verilen komutları tam anlayamazlar ve yerine getirmezler
 • Verilen komutları sürekli tekrarlatırlar ve yapmak istemezler
 • Okuma ve yazma becerileri vardır lakın zayıftır
 • Ders dışı aktivitelerle uğraşırlar
 • Masaya bir şeyler çizerler
 • Sınıfın huzurunu ve dikkatini dağıtırlar
 • Defteri dağınık ve bozuktur
 • Sınavlarda basit hatalar yaparlar
 • Hızlı okuma yaparlar yaparken hatalı okurlar
 • Eşyalarını kaybederler, unutkanlardır.
 • Sabırsızlardır
 • Düşük notlar alırlar, Dikkatleri sürekli dağınıktır
 • Öğrendikleri bilgileri çabuk unuturlar
 • Sorumluluk almak istenmezler

NOT: Tedavileri hemen başlanırsa 2 yıl içinde sonuçlar alınabilir.

HİPERAKTİV ÇOCUK

 • Bir işin başında gerekli zamanı ayıramazlar
 • Sürekli hareket halindedirler
 • Yaptıkları işe konsantre olamazlar
 • Dikkatleri 10-30 saniyedir
 • Odaklanmakta zorluk yaşarlar
 • Birden fazla işle uğraşırlar
 • Kendi başlarına karar vermekte zorlanırlar
 • Eşyalar dağınıktır
 • Çok sık eşyalarını kaybederler
 • Kendilerini tehlikeye atarlar
 • Düşünmeden tehlikeli işler yaparlar
 • Hoplama, zıplama ve ev eşyalarının üstünde gezinme gibi şeyler yaparlar
 • Ödevler düzensiz ve eksik yapılır
 • Hayvanlara eziyet edebilirler
 • Hırsızlık ve yalan söyleme gibi konularda olumsuz davranışlar sergilerler
 • Sosyal Öğrenme düzeyleri yok gibidir, Uyum sağlayamazlar
 • Kaba ve ince motor hareketleri yetersizdir
 • Uygunsuz davranışlar sergilerler ve yanlış arkadaşlar edinirler
 • Bilmişlik taslarlar
 • Dikkatsizlerdir
 • İtme, çekiştirme, kavga etme gibi olumsuz şeyler yaparlar.
 • Başka akranlarının malına zarar verirler
 • Tehdit etme ve zarar verme eğilimleri yüksektir.
 • Depresyona girerler. Ruh halleri sürekli değişir
 • Uyku süreleri kısa ve düzensizdir.
 • Santral sinir sitemi az ve düzensiz çalışır
 • Takıntıları vardır
 • Acıya dayanıklıdırlar
 • Unutkanlık çok fazadır.
 • Espri yaparlar, komik olmak hoşlarına gider
 • Yardım severdirler

 TEDAVİLERİ

İlk Teşhisleri Çocuk Gelişi Uzmanı /Anaokulu Öğretmeni tarafından yapılarak Okul Rehber Öğretmenine Yönlendirilirler. Yönlendirilen Öğrenciler Rehberlik servisinde görevli Çocuk Gelişimi Mezunu Öğretmen, Rehber Öğretmen, Psikolog ve Özel Eğim Öğretmenlerinin değerlendirilmesinden geçerek teşhisleri koyulur. İlaç Tedavilerinde Psikiyatrislere yönlendirilerek Tedavileri başlar. Psikiyatris ve Psikologların, Çocuk Gelişimci, Özel Eğitimci, Anaokulu Öğretmeni dışında kimse Teşhis koyulamaz.

ÖNERİLER

Bu durumda olan çocukların öncelikle uzman kişilerce teşhisinin koyulması, Aileler ile görüşülerek çocuklarına hassa ve ilgili davranmaları sağlanmalı, Ailelerin sabırlı olmaları ve Mutlaka bir psikiyatristin çocuğu görmesi sağlanmalı verilen ilaçların takibi ve uygulanması tedavi aşamasında en önemli şeydir.

Doktoru ve Öğretmeniyle sürekli irtibatta olunmalı. Evin düzeni değiştirilmelidir. Çocuğun asla küçük düşürülmemesi, bağırılmaması, şiddet uygulanmaması önemlidir. Tedavi Sürecinde Ailenin sabırlı olması çok önemlidir.

KAYNAKÇA

Yapılan bu araştırma Özel Eğitim ve Sağlık alanında on yıllık deneyim, araştırma, bilimsel çalışma ve gözlem, testler ile çeşitli bulgulara ulaşarak elde edilen bulguların tamamı özgün nitelikte olup, yazar referans gösterilmeden hiçbir yerde yayınlanamaz. Araştırma 730 hiperaktivite ve dikkat eksikliğine (D.E.H.B.) sahip öğrencilerin gözlemlenmesi ve test yapılması ile elde edilmiş olup Bilimsel verilerden oluşmuştur. Araştırmanın evreni (İstanbul-Ankara-Bursa-Tekirdağ-Sakarya)

Results in a scientific research; attention deficiency and hyperactivity Dısorder (DEHB)

All the findings obtained through this research, ten years of experience in the field of Special Education and Health, research, scientific studies and observations, tests and all findings are original and cannot be published anywhere without reference to the author. The research has been obtained by observing and testing 730 Hyperactivity and Attention Deficit (D.E.H.B.) students. The universe of the research (İSTANBUL-ANKARA-BURSA-TEKİRDAĞ-SAKARYA)

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla