Profil Bilgileri

İsim

Assoc. Prof .Dr. Yildirim Bayezit DELDAL

Uzmanlık (*Diğer)

St Clements Üniversity -United Kigdom /Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Ana Bilim Dalı Başkanı. University of Northwest Eğitim Fakültesi/Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Başkanı/ United States of America

Mezun olduğu okul

Diğer Üniversiteler

Çalıştığı Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı/ St Clements Üniversitesi/United Kingdom

Biyografi

Doç.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL

Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen
Yurt Dışında İsviçre /İngiltere St Clements Üniversitesi/United Kingdom Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Üniversity Of Northwest /Brooklyn, NY 11201.Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.
Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Vakıf Üniversitelerinde Ders, Kongre, Sunum , aktivite katılmaktadır.
(Trakya Üniversitesi-Üsküdar Üniversitesi-Gelişim Üniversitesi-Medipol Üniversitesi-Dokuz Eylül üniversitesi)

YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ;
Lise öğrenimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesinde Tamamlamıştır.
Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi/İşletme Böl
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler-Tanıtım
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik Bölümü
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Yönetimi Doktora Programı(H.A)
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi/University of NorthWest Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Doktora Programı.
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedogojik Formasyon.

Akademisyen, Yazar ve Öğretmen Uluslararası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Editör ve Hakemdir.

Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. iki yüze yakın makalesi bulunan yazar Amerika ve Türkiyede yaşamaktadır.

ALDIĞI GÖREVLER

Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen.
İMEVA Sağlık Bilimleri Topluluğu Kurulu Başkanı.
St Clements Üniversity/Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Ana Bilim Dalı Başkanı/ Öğretim Üyesi
Üniversity Of Northwest /Eğitim Fakültesi/Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Başkanı/Öğretim Üyesi
Amerika Birleşik Devletleri Pediatri Derneği Çalıştay üye.
İstanbul Medisosyal Eğitim ve Araştırma Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayımcı ve Yönetim Kurulu Başkanı.
Uluslararası Türkiye Tıp Bilimleri Dergisi/Yayımcı ve Yönetim Kurulu Başkanı.
Türkiye Sağlık Akademisyenleri Derneği Kurucu Kurul Başkanı(Kuruluş Aşamasında)
Kültür ve Turizim Bakanlığı Onaylı Sağlık Dergilerinde
Editör/Yazar/Hakem

1.Güncel Köse Dergisi/Yazar/Baş Editör/Hakem
2.İMEVA Sağlık Bilimleri Dergisi/ Yazar/Baş Editör/Hakem
3.Uluslararası Türkiye Tıp Bilimleri Dergisi/Yazar/Baş Editör/Hakem

Yayınları

ULUSLARARSI MAKALE-1
1.Hakan ÖZAK,Hakan, Düzce University, Faculty of Education, Department of Special Education. Düzce-Turkiye
2.Yıldırım Bayezit DELDAL, Ministryof National Education, İstanbul-Türkiye
“ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER IN
CHILDRENCAUSES AND CONSEQUENCES (ADHD)”
1-ORIGINALRESEARCHORCİD.
Orcid ID Hakan ÖZAK:0000-0002-0481-1818
Orcid ID : Yıldırım B DELDAL:0000-0002-6561-5933
ISSN: 2822-6917- DOİ:10.5281/zenodo.7401990,
İMEVA Journal of Health Sciences2022;1s,S:10-14
https://zenodo.org/record/7401990

ULUSLARARASI MAKALE -2
1.Yıldırım Bayezit DELDAL MinistryofNationalEducation,İstanbul-Türkiye
” THE EVALUATION OF THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL AND HEALTH PROBLEMSOF (14-18) ADOLESCENT FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS DUE TO OBESITYFROMTHEIR OWN POINTOF VIEW”
2-ORIGINALRESEARCH/ORIGINALRESEARCH
Orcid ID:Yıldrım B DELDAL:0000-0002-6561-5933
İMEVAJournalofHealthSciences2022;1s,S:23-28
ISSN: 2822-6917- DOİ:10.5281/zenodo.7401990,
https://zenodo.org/record/7401990

XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015)

II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015).

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016).

III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017).

II. Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017).

Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete
Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Uzmanı. Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Üniversity of Northwestern/Washington USA / 2020 Child Development and Psychology.
https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22

Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577

II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201

II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit DELDAL

CEREBRAL PALSY
AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / Üniversity Northwest/Washington / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION

Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM
Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993

IV. Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM
VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017

III. Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111

BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993

Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Üniversity of Northwestern / Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi./İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi . 2 Prof.Dr. Sema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/

İstanbul Medipol Üniversitesi, 20-21. Mayıs 2021.VII. Ulusal Çocuk Gelişimi Kongresi, Okul Öncesinde Eğitimi Alan 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Oyun ve Öğrenme Becerisinin, Çocuğun Zihinsel, Fiziksel, Dil Ve Sosyal Gelişime Olumlu Ve Olumsuz Etkilerinin Öğretmen Gözünden Değerlendirilmesi / istanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri.

İstanbul Aydın Üniversitesi XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 26-27-28.11.2021.“Zihinsel Engelli Çocukların Sağlık Kuruluşlarından Yaralanırken Karşılaştıkları Başlıca Sorunların Araştırılması” Sözlü Sunum

31.İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 22-23-24 Ekim 2021. (0-18) Yaş Arası Zihinsel Engelli Çocukların Pediatri Uzmanları Gözünden Engellilik Nedenlerinin İncelenmesi. Sözlü Sunum.

Toros Üniversitesi, II. Uluslararası Geleneksel Gıda ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu-5/6 Ekim 2023/ Altıncı sınıf ortaokul öğrencilerinin beslenme davranışlarının incelenmesi/Sözlü Sunum- Mersin/TÜRKİYE

KİTAPLARI

1) Zihinsel Engellilik ve Otizm /Zet Yayınları-Ankara 2020

2) Okul Öncesi Eğitimi/Zet Kitapevi/ Editör ve Yazar, Ankara 2021

3) 0-3 Yaş arası Çocuklarda En Çok Görülen Hastalıklar/Editör ve Yazar. İmeva Kitapları/2023

4) Sağlık Eğitim Araştırma/Elli Makale Bir Kitap-Yazar ve Editör/ Zet Akademik Yayıncılık/Ankara-2023

Daha detaylı profil bilgilerini görmek için üye olmanız gerekmektedir.
Zaten üye iseniz yukarıdan giriş yapın ya da üye olmak için tıklayın.

Araç çubuğuna atla