Profil Bilgileri

İsim

Dr. Yildirim Bayezit DELDAL

Uzmanlık (*Diğer)

Child Development Doctorate Program/USA

Mezun olduğu okul

Diğer Üniversiteler

Çalıştığı Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

Biyografi

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur.

YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ;
ilk ve orta öğretimini İstanbul da. Lise öğrenimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesinde Tamamlamıştır.
Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ön Lisans
Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Ön Lisans
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Lisans(4)
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi/İşletme Böl Lisans(4)
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler-Tanıtım Lisans(4)
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Lisans(4)
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu/Beslenme ve Diyetetik Lisans(4)
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Yönetimi Doktora Programı(H.A)
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi/University of NorthWest Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi Doktora Programı(4)

Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen olarak çalışmaktadır. Yazar çeşitli Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Yazarın beş kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır.

Yazarın Aday Doçentliği Devam Etmektedir. Yazar, Günlük haber sitesi Guncelkose.com Editörlüğünü yapmaktadır.

Yayınları

XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015)

II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015).

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016).

III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017).

II. Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017).

Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete
Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Uzmanı. Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi
Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Üniversity of Northwestern/Washington USA / 2020 Child Development and Psychology.
https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22

Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577

II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201

II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit DELDAL

CEREBRAL PALSY
AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / Üniversity Northwest/Washington / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION

Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM
Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993

IV. Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM
VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017

III. Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111

BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993

Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Üniversity of Northwestern / Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi./İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi . 2 Prof.Dr. Sema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/

İstanbul Medipol Üniversitesi, 20-21. Mayıs 2021.VII. Ulusal Çocuk Gelişimi Kongresi, Okul Öncesinde Eğitimi Alan 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Oyun ve Öğrenme Becerisinin, Çocuğun Zihinsel, Fiziksel, Dil Ve Sosyal Gelişime Olumlu Ve Olumsuz Etkilerinin Öğretmen Gözünden
Değerlendirilmesi / istanbul Medipol Üniversitesi / Poster Bildiri.

İstanbul Aydın Üniversitesi XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 26-27-28.11.2021.“Zihinsel Engelli Çocukların Sağlık Kuruluşlarından Yaralanırken Karşılaştıkları Başlıca Sorunların Araştırılması” Sözlü Sunum

31.İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 22-23-24 Ekim 2021. (0-18) Yaş Arası Zihinsel Engelli Çocukların Pediatri Uzmanları Gözünden Engellilik Nedenlerinin İncelenmesi. Sözlü Sunum.

XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. İstanbul Aydın Üniversitesi 26-27-28.11.2021. “(0-18) Yaş arası engelli kaynaştırma öğrencilerin dil ve sosyal gelişiminin, eğitim üzerine etkilerinin öğretmen gözünden incelenmesi”. Sözlü Sunum

KİTAPLARI
1)Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı./Çocuk Gelişimi Bitirme Tezi- T.C Ayvansaray Üniversitesi Mini Kitap/Marmara Yayıncılık-İstanbul 2013

2)Zihinsel Engellilik ve Otizm /Zet Yayınları-Ankara 2020

3)0-3 Yaş arası Çocuklarda En Çok Görülen Hastalıklar/Childhood Diseases. Editör ve Yazar. Marmara Yayın Evi-İstanbul 2021

4)Üstün Zekâlı Dahi Çocuklar/Genius Kids, Editör ve Yazar. Marmara Yayın Evi İstanbul 2021

5)Okul Öncesi Eğitimi/Akademik Yayınları Editör ve Yazar, Ankara 2021

Daha detaylı profil bilgilerini görmek için üye olmanız gerekmektedir.
Zaten üye iseniz yukarıdan giriş yapın ya da üye olmak için tıklayın.

Araç çubuğuna atla