Chiesi, yeniden B Corp sertifikası alarak 2025 yılı hedeflerine odaklandı

30 Eylül 2022  |   Kategori: Sektör Print

Chiesi Grup, 2019’daki ilk sertifikalandırılmasına oranla B-Impact puanını 16,3 puan artırdı. B Lab tarafından yeniden sertifikalandırma sürecinde eylem ve sürekli iyileştirme için daha fazla odak noktası belirleniyor. Şirketlerin kâr ile amaç arasında denge kurmalarını desteklemek amacıyla kurulan B Corp hareketi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Günümüzde 5.700’den fazla şirket bu hareketin bir parçası oldu. Böylece, bu şirketler kendilerini, sözlerden ziyade eylemlere odaklanan, bilinen ve tarafsız bir üçüncü tarafça titiz bir sosyal ve çevresel etki değerlendirmesine tabi tutmaya karar verdiklerini beyan ediyorlar.

Yeniden B Corp sertifikasyonu alan Chiesi, kapsayıcı, adil ve yenilenebilir olan farklı bir ekonomi türünün peşinden gitmeye inanan bir işletmeler topluluğuna olan bağlılığını bu kapsamda bir kez daha gösterdi.

Chiesi Grup Ortak Değer ve Sürdürülebilirlik Başkanı Maria Paola Chiesi konuyla ilgili olarak şunları şöyledi: “Karbonsuzlaştırma; adil ve yenilenebilir bir global ekonomiye ulaşmak için tüm işletmelerin atması gerektiğine inandığımız önemli bir adımdır. İnsanlığın hayatta kalması buna bağlı. Bunun kolay bir yol olmadığını, ölçülebilir ve gerçek bir etki yaratmak için tüm iş alanlarında çaba göstermeye devam etmemiz gerektiğini biliyoruz.”

Chiesi 2021 Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlandı

Chiesi’nin Avustralya, İsviçre ve Kanada’daki yeni iştirakleri de dahil olmak üzere toplam 30 iştirakinin tamamı B Corp yeniden sertifikalandırması konusundaki başarıya katkı sağladı. 2019’daki ilk sertifikasyona oranla temel farklılıklardan biri, Chiesi’nin 2021’de B Lab tarafından kabul edilen ilaç sektörü için yeni B Corp asgari gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak zorunda olmasıydı.

Maria Paola Chiesi bununla ilgili olarak ise sözlerine şunları ekledi: “Yeniden B Corp sertifikasyonu almamız, 6.000 çalışanımızın her gün toplum ve çevreye karşı sorumlu bir şekilde insanların yaşam kalitesini artırmak için yaptığı ekip çalışmasının bir sonucudur. İş dünyasını iyiliğe hizmet eden bir güç olarak kullanan insanların oluşturduğu bu hareketin parçası olmaktan dolayı kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik tüm faaliyetlerimize dahil edilmeli ve ortaklarımız, meslektaşlarımız ve rakiplerimiz de dahil olmak üzere tedarik zincirimizle paylaşılmalıdır. Güçlerimizi birleştirmez ve birlikte çalışmazsak başarılı olamayız. Yeniden sertifikalandırma gibi dönüm noktaları kaydettiğimiz ilerlemeyi göstermekte ve sürekli olarak gelişmemiz ve daha iddialı hedeflere yönelmemiz için bize ilham vermektedir.”

B Lab ise yeniden sertifikalandırma sürecinin bir parçası olarak İtalya, ABD ve Kanada’daki saha incelemelerine ilişkin bir raporda şu yorumda bulundu: “Chiesi Grup, şirketin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için çeşitli ürün ve süreç iyileştirmeleri yapmıştır. Örneğin, karbon minimal basınçlı ölçülü doz inhalerlerinin geliştirilmesine yönelik önemli ölçüde yatırım yapılmıştır. Ekibimiz, bu tür yenilikçi çevre uygulamalarının hayata geçirilmesi için gösterilen farkındalık ve çabadan çok etkilenmiştir. Dolayısıyla şirket, kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarını resmi olarak ölçmektedir ve bu ölçümler endüstri standardının üzerinde ve ötesindedir. Şirketin bu konudaki liderliğini alkışlarken, şirketin 2025’teki bir sonraki yeniden sertifikalandırılmasına kadar geliştirilecek ve uygulanacak diğer yenilikleri görmek için heyecanla bekliyoruz.”

Yeniden sertifikalandırma süreci, sosyal ve çevresel etki açısından kaydedilen başlıca ilerlemelerin altını çizmenin yanı sıra, önümüzdeki üç yıl için hedef olarak yeni Sürdürülebilirlik Stratejik Planı’nın temelini temsil eden bir dizi iyileştirme de belirlemiştir.
B Corp’lar sadece hissedarlara değil, çalışanlar, müşteriler, topluluklar ve çevre gibi tüm iş paydaşlarına fayda sağlamayı da yasal olarak taahhüt etmektedir.

Buna paralel olarak, 2018 yılında Chiesi, İtalya’da (Società Benefit) ve ABD’de bir Fayda Şirketi yasal statüsünü benimseyerek tüzüğünü değiştirirken, Fransız bağlı kuruluşu 2021 yılında bir Societé à Mission olmuştur. Chiesi’nin tüzüğü, Paris Anlaşması’nın iklim nötrlüğü hedefleri doğrultusunda karbon nötr olma taahhüdünü içerecek şekilde 2022 yılında entegre edilmiştir. Grup, emisyon azaltımı için açık ve ölçülebilir kilometre taşları içeren ayrıntılı bir plan uygulayarak 2035 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflemektedir.
Grup, edeflerini pekiştirmek, şirketin temsil ettiği değerleri hatırlatmak için şirketin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösteren yıllık bir etkinlik olan ve We Act Day (We Actively Care for Tomorrow) olarak adlandırılan “Yarınlarımız İçin Harekete Geçiyoruz Günü”nü kutladı. Bu yılki kutlamaya şirketin 30 iştirakinin tamamı katıldı.

B Corp’lar®, kâr ve amacı dengelemek için onaylanmış sosyal ve çevresel performans, kamusal şeffaflık ve yasal hesap verebilirlik konularında en yüksek standartları karşılayan şirketlerdir. B Corp’lar bir liderler topluluğunu oluşturmakta ve iş dünyasını iyiliğe hizmet eden bir güç olarak kullanan global bir insan hareketini yönlendirmektedir: Ekonomik faaliyetleri, kâr elde etmenin yanı sıra, insanlar, toplum ve çevre üzerinde ölçülmüş ve onaylanmış olumlu bir etki yaratmaktadır. Sertifikalı B Corp’lar, bir şirketin çalışanları, müşterileri, toplumu ve çevresi üzerindeki etkisinin titiz ve maddi bir ölçümü olan B Etki Değerlendirmesi’nde doğrulanmış bir puan elde ederek B Etki Raporlarını bcorporation.net adresinde şeffaf hale getirirler. B Corp’lar 155 sektörde ve 80’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. B Corp hareketinin tek bir hedefi vardır: çağımıza uygun, somut ve tekrarlanabilir yeni bir iş paradigmasını yeniden belirlemek. B Etki Değerlendirmesi aracılığıyla, şirketler tüm etkilerini kârları kadar kapsamlı bir şekilde ölçmektedir. Üçüncü taraf doğrulaması, kamuya açık şeffaflık ve yasal hesap verebilirliğin birleşimi, Sertifikalı B Corp şirketlerin güven ve değer oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Sertifika, kâr amacı gütmeyen B Lab tarafından verilmektedir. www.bcorporation.net

B Lab, iş dünyasını iyiliğe hizmet eden bir güç olarak kullanan, global bir insan hareketine hizmet eden, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur™. Girişimleri arasında B Corp Sertifikasyonu, B Etki Yönetimi programlarının yönetimi ve fayda şirketi gibi yönetişim yapıları için savunuculuk yer almaktadır. B Lab’in vizyonu, herkes için paylaşılan bir refah yaratan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomiden oluşmaktadır.

Benefit Corporation (Fayda Şirketi): Fayda Şirketi şu anda 35 ABD eyaletinde, İtalya’da (Società Benefit) ve Fransa’da (Societé a Mission) düzenlenen yasal bir statüdür. Avrupa’nın geri kalanında, Fayda Şirketlerine ilişkin mevzuat birçok üye ülkede değerlendirilmektedir ve aynı durum dünyanın diğer ülkelerinde de yaşanmaktadır.
Fayda Şirketleri, kâr elde etmenin yanı sıra kamu yararı ve sürdürülebilir değer yaratmayı taahhüt eden, kâr amacı güden kurumlardır. Tüm paydaşlar için uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmak amacıyla şirketin toplum ve çevre üzerindeki etkisini göz önünde bulundurma taahhüdünde bulunurlar. Bu nedenle bir Fayda Şirketi, daha yüksek amaç, hesap verebilirlik ve şeffaflık standartlarına bağlı olarak şekillendirilmiş yükümlülüklere sahip olan geleneksel bir şirkettir.

Chiesi Grubu Hakkında: Chiesi; solunum sağlığı, nadir hastalıklar ve özel bakım alanlarında yenilikçi tedavi çözümleri geliştiren ve bunları pazarlayan araştırma odaklı, uluslararası bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin misyonu, insanların hayat kalitesini iyileştirmek ve hem toplum hem de çevreye karşı sorumlu bir şekilde hareket etmektir.

İtalya, ABD ve Fransa’da yasal statüsünü Benefit Corporation (Fayda Şirketi) olarak değiştiren Chiesi’nin bir bütün olarak toplum için ortak değer yaratma taahhüdü, yasal olarak bağlayıcı nitelikte olup şirket genelindeki karar verme sürecinin merkezinde yer almaktadır. 2019 yılından bu yana Chiesi, sürdürülebilirlik çabalarının en yüksek global standartlar kapsamında ölçülüp değerlendirildiği B Corp sertifikasına sahiptir. Şirket, 2035 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.

85 yılı aşkın bir deneyime sahip Chiesi’nin genel merkezi Parma’da (İtalya) bulunmaktadır. Şirket, 30 ülkede faaliyet göstermekte olup 6.000’in üzerinde çalışana sahiptir. Grubun Parma’daki araştırma ve geliştirme merkezi Fransa, ABD, Kanada, Çin, Birleşik Krallık ve İsveç’teki diğer 6 önemli Ar-Ge merkezi ile birlikte çalışmaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla