COVID-19 için görevlendirilen hekimler ‘Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’ kapsamına alındı

Yazan Av. Arb. Ümit Erdem
23 Mayıs 2020   |    27 Mart 2023    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi Print

COVID-19 Birimlerinde Görevlendirilen Tüm Hekimler III. Risk Grubu’ndan “Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası” Kapsamına Alındı…
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” başlıklı 17.03.2020 Tarih’li Yazısı’nın 9. Maddesi’nde; “Salgın sürecinde tüm Hekimler’in, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının BRANŞI VE ÇALIŞTIĞI BİRİM FARK ETMEKSİZİN, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması konusunda kurum yöneticilerinin uygun planlamaları yapması” belirtilmiş idi. Yine bazı Yazılar ile Kamu Görevlisi olmayan Sağlık Personeli’nin de, gerektiğinde Pandemi ile ilgili sağlık hizmetlerinde görev yapmak üzere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından görevlendirilebileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda; kamu-özel sağlık kuruluşu ya da serbest çalışan statüsü, uzmanlık dalı ayrımı olmaksızın bütün Hekimler’in COVİD-19 Hastaları’nın tanı ve tedavi süreçlerinde görevlendirilme durumu ortaya çıkmış idi. Hekimler tarafından, yürütülen bu mesleki faaliyetlerin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında olup olmadığı sıkça merak edilen sorular arasında yer almaktaydı.

Av. Arb. Ümit Erdem

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de; Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne, 01.04.2020 Tarih’inde bir yazı göndererek, Pandemi sürecinde Zorunlu Mesleki Sigorta Uygulaması’nın nasıl sürdürüleceğinin açıklanmasını istemiş, olağanüstü şartlarda COVID-19 Pandemisi ile mücadele etmekte olan Hekimler’in bu konudaki kaygılarının bir an önce giderilmesini isteyen TTB Merkez Konseyi, başvuruyu Sağlık Bakanlığı ile de ayrı bir yazı ile paylaşmıştı.

*-*

Konu, kaygı ve endişelerin gündeme getirilmesine rağmen Açıklama yapılmaması, mevzuat düzenlenmemesi ve belirsizliğin sürmesi üzerine; İzmir Tabip Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Hukukçu/Hekim Sayın Yakup Gökhan Doğramacı ile, 30.04.2020 Tarih’inde “Pandemi Sürecinde Mesleki Sorumluluk Sigortaları” konulu 1 Instagram Canlı Yayın Sohbeti yapmış; Hekim KamuOyu’nun işbu konudaki taleplerini ve de çözüm önerilerimizi konuşmuştuk.

*-*

Nihayet; 23.05.2020, Cumartesi Tarih’li Resmi Gazete’de; “Tıbbi Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

Anılan düzenlemeye göre; Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nın A. TARİFE başlıklı bölümüne 1. Madde’den sonra gelmek üzere aşağıdaki 2. madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI İLE BU KURUM VE KURULUŞLARIN BAĞLI, İLGİLİ VEYA İLİŞKİLİ BİRİMLERİNDE PANDEMİ SEBEBİYLE YAPILAN GÖREVLENDİRMELER KAPSAMINDAKİ TÜM İŞ VE İŞLEMLER III. RİSK GRUBU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR.”

Aynı Tebliğ’in ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.1. “Sigortanın Konusu” başlıklı bölümüne 7. paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Buna ek olarak, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların KENDİ GÖREV YERİ VE BRANŞI DIŞINDA DA OLSA ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde PANDEMİ SEBEBİYLE GÖREVLENDİRİLMELERİ nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin Poliçe’nin kapsamına dahildir.”

SONUÇ YERİNE;

  1. Tebliğ’in; (Kapsam Olarak) PANDEMİ SEBEBİ ve SÜRECİ ile Sınırlı Olduğu Anlaşılmaktadır.
  2. Düzenlemedeki “KENDİ GÖREV YERİ ve BRANŞI DIŞINDA DA OLSA” ifadesi çok önemlidir.
  3. PANDEMİ SEBEBİ ve SÜRECİ’ndeki “KENDİ GÖREV YERİ ve BRANŞI DIŞINDA DA OLSA GÖREVLENDİRMELER”deki Tüm İş ve İşlemlerin (600.000.TL. Teminat Kapsamında) (Ayırt Edilmeksizin) III. RİSK GRUBU’NDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Hekimler için çok önemli 1 Kazanımdır.
  4. Hukuka/Mevzuata Uygun ve Yerinde Olarak; İlave Sözleşme Düzenlenmesi ve (Ek) Prim Tahsil/Talebi GEREKMEYECEKTİR.
  5. İlgili Düzenleme İle; Zor Şartlarda ve Fedakârca Sağlık Hizmeti Sunan Hekimler’in, Olası Malpraktis İddialarında Karşılaşabileceği Tazminat Taleplerine Yönelik Kaygıları, 1 Nebze Olsun Giderilmiştir.
  6. İşBu İlk Yorum Sonrasında, Konu’nun Ayrıntılıları İle Yeni Düzenlemenin Olası Eksiklikleri Ayrıca Tartışmaya Açıktır ve Somut Olaylar Bazında, Uygulama Sorunları Olarak, Tekrar Gündeme Gelebilme İhtimali Mümkündür.
  7. Teletıp – Online Hekimlik Uygulamaları’nın, Ayrı(ca) ve Acil Olarak 1 Düzenlemeye Muhtaç Olduğu, Tekrar Gündeme Gelmiştir/Gelmelidir.

Saygılarımla. #EVDEKAL

Ümit Erdem
Avukat – Arabulucu
av_umit_erdem@yahoo.com

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

1 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Dilek
Dilek
3 yıl önce

Tüm sağlik personeli icin mi geçerli bu kazanım

Araç çubuğuna atla