ASM’lerde cumartesi nöbetinin detayları belli oldu

Kategori: Aile Hekimliği, Hukuk / Mevzuat Print

doktor-nöbetSağlık Bakanlığı’nın aile hekimliğinde nöbet hizmeti düzenlemesine göre, aile sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezinde nöbet hizmeti cumartesi günleri 08.00-16.00 veya 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek. Düzenlemeye göre, bu birimlerde görev yapan hekim ve sağlık personeli, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ya da hastanelerde ve 112 acil sağlık hizmetlerinde cumartesi günleri 08.00-16.00 veya 09.00-17.00 saatleri arasında nöbet tutacak ve esnek mesai uygulaması bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

1 Ocak 2015’te yürürlüğe girecek, aile hekimliğinde nöbet hizmetiyle ilgili genelge yayımlayan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının, aile sağlığı merkezleri (ASM), toplum sağlığı merkezleri (TSM) ve bağlı birimlerinde ya da ihtiyaç ve/veya gönüllülük halinde hastanelerde ve 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet hizmeti vereceklerini anımsattı.

AA’dan Selma Bıyıklı Adabaş’ın haberine göre,Müezzinoğlu’nun yayımladığı genelgede aile hekimliği çalışanları tarafından verilecek nöbet hizmetlerine ilişkin listelerin hazırlanması, iş ve işlemlerin takibi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması halk sağlığı müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Planlama, ulaşım imkanları ve süresi, defin ve adli tabiplik gibi diğer nöbet görevleri ile yıllık izin ve hastalık izinleri dikkate alınarak yapılacak.

ASM ve/veya TSM ve bağlı birimlerindeki nöbet hizmetleriyle ilgili planlama cumartesi günleri için 08.00-16.00 veya 09.00-17.00 saatleri arasında 8 saat olacak şekilde yapılacak. Esnek mesai uygulaması bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Planlama, ilin şartlarına göre personelin kendi çalıştığı ASM için yapılabileceği gibi hizmet ihtiyacı ve süreklilik gözetilerek TSM ve bağlı birimleri için de yapılabilecek.

Hazırlanacak listelerde, görevli personelin isimleri, ASM/TSM ve bağlı birimlerinin isimleri ve adresleri yer alacak. Bu listeler vatandaşların görebileceği şekilde, ilçe içindeki ASM ve TSM’lere asılacak, ayrıca açık olacak merkezlere ulaşılabilecek internet adresleri hastanelerde vatandaşların görebilecekleri şekilde duyurulacak, ile ait tüm listeler ise Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatının internet sayfalarında da ilan edilecek.

Halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için birbirine yakın aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu hizmet bölgeleri oluşturulacak, bu hizmet bölgelerindeki merkezler ay içerisinde farklı hafta sonlarında açık kalacak. Böylece nöbet hizmetlerinde mümkün olduğunca süreklilik sağlanacak. Hizmet ihtiyacı ve bölgenin özel koşullarının dikkate alınması kaydıyla tek birimli ASM’lerde ve ceza infaz kurumlarında bulunan ASM’lerde çalışan aile hekimliği çalışanları, kendi ASM’leri veya TSM ya da bağlı birimlerinde hizmet verebilecek.

Nöbet ücretler döner sermayeden

Elektronik kayıt işlemleri, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve/veya Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Listedeki aile hekimliği çalışanının hastalık izni nedeniyle görevini yerine getirememesi durumunda, halk sağlığı müdürlüğü gerekli tedbirleri alacak. ASM ve TSM’lerde tutulacak nöbet karşılığında ücretler, halk sağlığı müdürlüğünün döner sermayesinden ödenecek.

Hastanede ve acillerde nöbet

Genelgede, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, yataklı tedavi kurumları ve 112 acil sağlık hizmetlerinde, mesai saatleri dışında aylık asgari 8 saat nöbet görevi verilebilmesine yönelik şartlar da yer aldı.

Buna göre, yataklı tedavi kurumlarında nöbet görevi verilebilmesi için, kamu hastaneleri birliği genel sekreterliklerine bağlı tüm sağlık kurumlarında görev yapan hekim ve yardımcı sağlık personelinin, personel dağılım cetveline (PDC) göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personel sayısının yüzde 80’in altında olması ve aynı zamanda nöbet tutulacak sağlık kuruluşunun PDC’ye göre bu unvanlardaki personel doluluk oranının ve fiilen çalışan sayısının yüzde 60’ın altında olması gerekecek.

İldeki 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet görevi verilebilmesi için ise, il sağlık müdürlüklerine bağlı tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim veya yardımcı sağlık personelinin PDC’ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personel sayısının yüzde 80’in altında olması ve aynı zamanda nöbet tutulacak sağlık kuruluşunun PDC’ye göre bu unvanlardaki personel doluluk oranının ve fiilen çalışan sayısının yüzde 60’ın bulunması koşulu aranacak.

Nöbet havuzu

Aile hekimlerinin aylık 8 saat nöbet tutmalarına, nöbet tutulacak sağlık kurumundaki hekimlerin aylık mesailerinin üzerine 24 saat daha hizmet vermelerine rağmen hekim ihtiyacının devam etmesi durumunda, nöbet tutulacak hastanede görev yapan hekimlerle aile hekimleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğinde görev yapan hekimler dahil edilerek nöbet havuzu oluşturulacak, nöbetler bu havuzdan sırayla tutulacak. Aynı düzenleme yardımcı sağlık personeli için de geçerli olacak.

Nöbet tutan personelin yemek, yer, malzeme ihtiyaçları, nöbetin tutulduğu sağlık kurumunca karşılanacak, ulaşım konusunda gerekli kolaylık sağlanacak, nöbet ücretleri de yine aynı kurumca ödenecek. Her ayın en geç 20’sine kadar asil ve yedek listeler hazırlanarak halk sağlığı müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği internet sitesinden ilan edilecek. ASM’lerde tutulacak nöbetler için hazırlanacak yedek listelerin aynı ASM’de çalışan personelden oluşmasına dikkat edilecek.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla