Endometrium kanserinde fertilitenin korunması

26 Temmuz 2010   |    4 Ocak 2020    |   Kategori: Kadın Hastalıkları, Kanser Print

Yakın izlem ve doğru yaklaşım endometrium kanseri tedavisinde başarıyı arttırıyor! Endometrium kanserlerinde fertilitenin korunmasının giderek önem kazandığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Endometriumun en sık görülen jinekolojik kanserlerdendir ve genel olarak geç yaşların hastalığı olarak bilinir. Ancak olguların en az yarısı çocuk sahibi olmak isteyen kişilerden oluştuğu için bu hastalarda fertilitenin korunması önem kazanaya başladı” dedi.

Prof. Dr. Traş, şu bilgileri verdi: “Endometrium kanserlerinin %25’i premenopozal kadınlarda gerçekleşirken % 15’i 45 yaş altında % 5’i 40 yaş altında görülüyor. Çalışmalar ABD’de her yıl 40 bin yeni uterin kanser olgusu görüldüğünü gösteriyor. Bu verileri ülkemize uyarladığımızda yılda ortalama 2 bin 500 olgunun premenopozal olarak endometrium kanserine yakalandığını söyleyebiliriz.”

Endometrium kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Endometrium kanserinde klinik evrelemeden cerrahi evrelemeye geçildi

Prof. Dr. Traş şu bilgileri verdi: “Artık tüm uterus, overler gerekirse lenf bezlerinin tümü çıkarılacak patolojiye gidecek ve arkasından size hastalığın evresini söyleyecekler. Ancak erken evre bir hastada böyle bir şey yaptığımızda bu hastanın fertilitesini koruma şansımız kalmıyor. O zaman fertilitesini korumak istediğimiz kişilerde cerrahiyi yapmadan iyi bir klinikle nüks etmeyecek yada geç nüks edecek erken evre endometrium kanserlerini ayırıp bunlara yoğun bir progestron tedavisi yapabilir miyiz?

Bunun için iyi bir radyoloji değerlendirmesi gerekiyor. Bu alanda bize en iyi sonucu kontraslı manyetik rezonans görüntüleme veriyor. Lenf bezlerinin nasıl tespit edilebileceğine baktığımızda özellikle gren nodlarına spesifik olarak işaretlenmiş zengin MR’ların lenf bezlerindeki metastazları yakalama duyarlılığının % 93 kadar çıktığı görüyoruz. PET CD’nin bu olgularda yeri yok.

Bu hastalarda laparaskopi ile ilgili literatürde çelişkili veriler var. Özellikle üreme çağında evre 1’de senkron bir tümör, matekste veya metastaz oranının % 5 altında olduğu bildiriliyor. Stage1, Grade1 hastalar tedaviye aday olan hastalardır. Bunlarda, Pevlik lenf bezleri % 3, Paraaortik % 1.5 tutulduğunu biliyoruz. Erken evre iyi diferansiye endometrial kanserde altın standart tedavi ve 5 yıllık kür oranları % 90 civarındadır.”

Kadın kanserlerinin en önemli 12 belirtisi!

Endometrium kanserinde hasta doğru bilgilendirilmeli

“Fertilitesi korunacak hastalara kapsamlı bilgi verilmesi gerekir” diyen Prof. Dr. Traş, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Bu hastalara kesin tedavilerinin cerrahi olduğunu öncelikle söylenmelidir. Şu anda uyguladığımız yöntemler hastalığın klasik olarak önerilmiş standart yönetimi dışında tedavilerdir. Çocuk sahibi olmak isteyenlere bu doğrultuda işlemin amacının zaman kazandırmak olduğunu ve konservatif yaklaşımda hastalık progresyon oranı % 5-6 civarında olduğunu belirtmeliyiz.

Bu hastalar için çeşitli fertilite seçenekleri (Spontan, IVF, ICSI ve YÜT) bulunuyor. Doğumdan sonra histerektomi yapılması gerekir. Hastalar için çeşitli hormonal tedavi modelleri bulunuyor. Dünya da bunlar arasında en çok MPA 200-500 mg/gün ve Megestrol Asetat (40, 160, 320 mg/gün) kullanılıyor. Bu yöntemler tedavilerin % 70 gibi bir kısmında kullanılmaktadır. Bunların dışında SERM, Tamoksifen + Progestin, GnRh-a +Tamoksifen ( Progestine yanıtsız olgularda 2. basamak tedavi olarak), Aromataz inh. ve İntrauterin progestin (Mirena, Progestasert) kullanılmaktadır.”

Detaylı kanser belirtileri! Bunları bilmek hayatınızı kurtarabilir

Bazı alanlarda konsensüs yok

Hastanın yakın izlem altında tutulmasının öneme işaret eden Prof. Dr. Traş şu bilgileri verdi: “Yakın izlem önemlidir. 3 ve 6 ayda bir mutlaka hastalığın ilerleyip ilerlemediği kontrol edilmelidir. Persistan hastalıkta medikal tedaviye uyumsuz ise doğumdan hemen sonra histerektomiye geçilmelidir. Başarılı bir tedaviden sonra hasta doğumunu gerçekleştirdi. Bunun ardından cerrahiyi de hastaya önerdik.

Hasta eğer histerektomi istemiyorsa medikal tedaviye devam etmek isterse bu alanda bir konsensüs olmadığını bilmemiz gerekiyor. Uzun dönem izlemine karar verilmiş olgularda başarılı bir hormon tedavisi sonrası gebelik istenmiyorsa kombine oral tedaviler uygulanabilir. Ancak bunlarla ilgili izlemlerin 19 aylık ortalamasında % 24 rekkürnesler izlenmiştir. Endometrial hiperplazide oral progestinlerde daha etkili olduğunun çeşitli çalışmalarla gösterildi.

Mirena sistemik riskler nedeniyle opere edilemeyen yaşlı olgularda (Stage IA, Grade1 EEC) denenmiş. Prospektif pilot çalışma olarak yapılmış, 12 hasta 36 ay izlenmiştir. Endometrial biyopsi 6. ayda, 11 hastanın 7’sinde (-) ve 12. ayda 8 hastanın 6’sında (-) bulunmuştur. Ancak bu sonuçla bile bizim için yeterli değil ve ileri çalışmalara ihtiyaç var.

Tüp bebek tedavisi görenlerin dikkat etmesi gereken önemli konular!

Literatüre baktığımız zaman 1997’derin beri endometrium kanserlerinin Progesteronlarla tedavi edilmesinden sonra elde edilen gebelikler var. 12 hastada 5 doğum 21 hastada 6 doğum ve toplam 99 olguda 37 doğum elde edilmiş. 18 hasta da hastalık tekrarlamış. Şunu unutmamak lazım eğer bir hastada aoblasyon varsa özellikle polikistik overli olgularda bunlarda infertilite artı aoblasyonunda kanser olanlarını belirgin şekilde arttırdığını hastalara izah etmeliyiz. 10 kata kadar yükselen oranlarda endometrium kanseri artabilir.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla