Her kalp hastasının bir psikiyatristi olmalı mı?

Yazan Prof. Dr. Mehdi Zoghi
21 Eylül 2010   |    3 Eylül 2020    |   Kategori: Kalp Hastalıkları, Kardiyoloji Print

Kalp hastalıklarında psikiyatri desteği alan erkeler daha uzun yaşıyor. Depresyonun kronik hastalıklara yaygın şekilde eşlik ettiğini; bu durumun ise hastanın tedaviye uyumunu önemli düzeyde azatlığını belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehdi Zoghi, “Kronik hastalıkla birlikte depresyona giren hastaların tedaviye uyumları önemli oranda azalıyor. Depresyona maruz kalmış hastaların mutlaka psikiyatri desteğiyle tedavi uyumları arttırılmalıdır. Bu tedavi başarısı ve yaşam kalitesi için önemlidir” dedi.

Kardiyak rehabilitasyonun mortalite ve morbiditeyi ciddi oranda azatlığını dile getiren Prof. Dr. Zoghi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Psikolojik tedavi çoğu zaman kardiyak rehabilitasyona dahil edilmektedir. Ancak kardiyovasküler hastalıklarda psikolojik tedavinin tek başına etkinliği halen tartışılmaktadır. Psikiyatri desteğinin kronik hastalıklar dışında da önemli faydaları olduğu görülmüştür. Bu konuda henüz yayınlanmamış olmasına rağmen önemli sonuçlar elde ettiğimiz bir çalışmayı Ege Üniversitesi’nde yürütüyoruz.”

Psikiyatri desteği erkelerde daha işlevsel

kalpBu alanda yapılan bilimsel çalışmaların verilerini değerlendiren Prof. Dr. Zoghi, “Linden ve arkadaşları ise bu alandaki tüm çalışmaları analiz ederek çok ilginç sonuçlara ulaşmışlardır. Söz konusu meta-analizde kardiyak hastaların dahil edildiği, tedavi ve kontrol gruplarının olduğu ve tek başına psikolojik tedavinin değerlendirilebileceği yayınlar incelenmiştir. Mortalite değerlendirmesinin yapılabildiği 23 çalışmanın analizi sonucunda ilk iki ayda başlanılan psikolojik tedavinin mortaliteyi anlamlı olarak etkilemediği (-%13, p=NS), sonraki dönemlerde kısa dönem mortaliteyi düşürdüğü gösterilmiştir (-%72, p=0.01).

Ancak bu olumlu etki uzun dönemde aynı oranda devam etmemektedir. İki cinsiyet arasında bir karşılaştırma yapıldığında da erkeklerde görülen %27’lik mortalite düşüşü kadınlarda görülmemektedir. Diğer bir deyişle kardiyak olaydan sonraki iki ay boyunca alınan psikolojik tedavi mortaliteyi ancak iki yıl boyunca ve sadece erkeklerde azaltmaktadır. Ancak bu çalışma, mortalitenin değerlendirmesi için yeterli bir güce sahip değilken mutlak risk azalması ve sınır değeri olarak kardiyak olaydan sonraki iki ay bir dönem seçilmesinin nedeni de belirtilmemektedir. Her şeye rağmen sonuçta kardiyovasküler olaylardan sonra psikolojik tedavi, mortalite ve morbiditeyi düşürmektedir” şeklinde konuştu.

kalp-adam-grafikProf. Dr. Zoghi’ye göre aşırı stres, depresyon ve emosyonel faktörler KV olayları olumsuz etkilemekle birlikte her hastanın bu olaylara reaksiyonu farklı olabilmektedir. Bu da kardiyak hastalarda standart bir tedaviyi sorgular duruma getirmektedir. Ancak pek çok tedavi kılavuzunda olduğu gibi psikolojik tedavi, kardiyak rehabilitasyonun bir parçası olmalı ve kardiyak hastalarda böylesi bir durum tespit edildiğinde etkin bir şekilde tedavi edilmelidir.

Kadınlar konusundaki çelişkinin de olası birkaç nedeni vardır:

1-Major depresyon oranı ve şiddeti kadınlarda daha fazla,
2-Kadınların sosyal etkinliği daha az,
3-Fiziksel aktivite oranı daha az iken obezite oranı kadınlarda daha yüksek,
4-Kadınlar erkeklere göre hastalıklarını daha çok küçümsemekte ve dolayısıyla tedavinin başlanması gecikmektedir.
Bütün bu nedenlere ilaveten söz konusu veri bir alt grup analizi sonucu elde edilmiş olup ve genellikle bu tür analizlerin istatistiksel gücü daha az olmaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla