Kamu Hastane Birliklerine yönelik sorular ve yanıtlar

Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ‘Kamu Hastane Birlikleri’ne geçiş sürecine yönelik Personel, İdari İşler, Finans İşleri ve Şifreler ile ilgili en çok merak edilen sorulara yönelik özel bir açıklama yayınladı. İşte en çok sorulan soruların yanıtları…

Kamu Hastane Birliklerine geçiş sürecine yönelik sorular ve yanıtlar:
PERSONEL İLE İLGİLİ

1-) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde ve bağlı sağlık tesislerinde 663 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli yöneticilerin göreve başlama işlemleri nasıl yapılacaktır?
-Genel Sekreterler başlayışlarını kendilerine gönderilen e-posta ekindeki formla, diğer sözleşmeli yöneticilerin başlayışlarını ise bir liste halinde kuruma bildirim yapacaklardır.

2-) Kadrosu Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışında bir kamu idaresinde olan kişilerin muvafakatı nasıl alınacaktır?
-Bu kapsamda yer alan ilgililerin muvafakat talep işlemleri Kurum tarafından gerçekleştirilecekolup ilgili kurumların muvafakatları alındıktan sonra sözleşme yürürlüğe girecektir.

Kamu Hastane Birlikleri hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını
Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi’nden edinebilirsiniz
ulaşmak için yandaki resmi tıklayınız

3-) Personelin aylıksız izinli sayılması için bir onay alınmasına gerek var mıdır?
-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 31.10.2012 tarih ve 2012/36 sayılı genelgesinin 1. ve 2. Maddelerinde  “Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlar kadrolarında görev yapan ve kurumumuzca kendileri ile sözleşme imzalanan personelin sözleşme tarihi itibariyle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere aylıksız izinli sayılmaları hususu Bakanlık Makamı’nın 30/10/2012 tarih ve 63574 sayılı Onayı ile uygun görülmüş olup; bu personelin aylıksız izinli sayılmasına ilişkin ayrıca bir onay alınmayacak ve ÇKYS modülü üzerinden gerekli kayıt işlemleri ilgili birimlerce tesis olunacaktır. İlgili personelin görevden ayrılış ve başlayış işlemleri birimlerince yapılacak ve Kurum’a bilgi verilecektir.”   Hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, ücretsiz izinli sayılacak personel ile ilgili yukarıda belirtilen onaya istinaden ÇKYS ye aktarma işlemi devam etmekte olup işlemler tamamlanınca sözleşme tarihine göre Kurumca sisteme işlenecektir.

4-) Sözleşme imzalayan personelin ne zaman göreve başlaması gerekir? İl dışından atananlar birkaç gün sonra başlayabilir mi?
-Sözleşme imzalayan personelin sözleşme tarihi itibari ile göreve başlaması gerektiğinden 2012-36 sayılı genelgeye istinaden mevcut görevinden ayrılarak yeni görevine başlaması gerekmektedir.

İDARİ İŞLER İLE İLGİLİ
1-) Kamu Hastaneleri Birlikleri adları ve genel bütçe kodları nelerdir?

-Kamu Hastaneleri Birlikleri adları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu web sayfasında yayınlanmıştır. Genel bütçe kodları genel sekreterlerin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ulaşmayan veriler için tkhkdonersermaye@gmail.com e-posta adresine mail gönderilmesi gerekmektedir.

2-) Birliğe bağlı sağlık tesislerinin isimlerinde herhangi bir değişiklik yapılacak mıdır?
-Birliğe bağlı sağlık tesislerinin isimlerinde geçiş sürecinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

3-) Genel sekreterler mührü nereden tedarik edecektir?

– Genel sekreterliklerce Darphaneden tedarik edilecek mühür gelinceye kadar mevcut sağlık tesislerin mühürleri kullanılabilecektir.

FİNANS İŞLERİ İLE İLGİLİ
1-)  Genel sekreterliklerde ve sağlık tesislerinde çalışan sözleşmeli personel için SGK bildirgeleri kim tarafından yapacaktır?

-663 Sayılı KHK göre sözleşme imzalayan her kademedeki personelin tamamı için (Sağlık tesislerindekiler de dahil) SGK’ya gönderilecek bildirge, genel sekreterlikçe yapılacaktır.

2-) Birlik personelinin niteliği ve statüsü nasıl olacaktır?
-Sözleşme yapılan personel; kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaktır. 663 sayılı KHK Birlik personelinin niteliği ve statüsü başlıklı 32. Maddesinin 6. Fıkrası gereği “Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir. Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır.”  ve 7. fıkrası “Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerden bu maddenin altıncı fıkrası kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler.” Hükümlerinde belirtilmiştir.

3-) Genel sekreterlik bünyesinde bulunan sağlık tesislerinde birden fazla muhasebe yetkilisi (Saymanlık Müdürü) bulunması durumunda muhasebe yetkilisi kim olacaktır?
– Genel sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerinde mali işlemlerde aksamaya mahal vermeksizin mevcut Maliye Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlıkları hizmet vermeye devam edeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürütülmekte olup sonuçlanmasını müteakip bilgilendirme yapılacaktır. Konu ile ilgili genel sekreterlere e-posta olarak bilgilendirme yapılmıştır.

4-) Devam eden ihalelerde komisyon üyelerinin 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayıp idareden ayrılması, aynı sağlık tesisinde mevcut yöneticilik sıfatının sona ermesi yada aynı sağlık tesisinde 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli yönetici olması durumunda ihale komisyon işlemleri nasıl yapılacaktır?
-a) 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayıp idareden ayrılması durumunda yedek üyenin ihale komisyonu işlemlerini devam ettirmesi gerekmektedir. Eğer yedek üyede idareden ayrılmış ise yeniden bir komisyon üyesinin görevlendirilmesi gerekmektedir.
-b) Aynı sağlık tesisinde mevcut yöneticilik sıfatının sona ermesi durumunda kişilerin komisyon üyelikleri devam edecektir.
-c) Aynı sağlık tesisinde 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli yönetici olması durumunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında engel bir durum olmamak kaydı (Harcama yetkilileri ihale komisyonlarında yer alamazlar) ile komisyon üyelikleri devam edecektir.

ŞİFRELER İLE İLGİLİ
1-) TDMS şifresi nereden ve nasıl alınacaktır?

-TDMS şifreleri genel sekreterlerin e-posta adreslerine gönderilecektir. TDMS şifresi ile döner sermaye bütçe sistemine de giriş yapılabilecektir.

2-) MKYS şifresi nereden ve nasıl alınacaktır?
-MKYS şifreleri İl Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki Stok koordinasyon biriminden alınacaktır.

3-) Genel Sekreterlikler; Kamu Bilgi Sistemi (KBS), Harcama Yönetim Sistemi (HYS), ve Say2000i için şifreler nereden ve nasıl alınacaktır?
-Genel Sekreterlikler; ilin defterdarlık muhasebe müdürlükleri ile irtibata geçecektir.

4-) ÇKYS-İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) şifresi nereden ve nasıl alınacaktır?
-ÇKYS-İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) şifresi genel sekreterlere bildirilecektir.Kamu Hastaneleri Birlikleri kurulurken…

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Kamu Hastaneleri Birliklerinin en geç Kasım ayı başına kadar kurulması gerekiyor. Medikal Akademi Sağlık Hukuku Editörü Hukukçu Dr. Erkin Göçmen KHB’lerin hukuki yapısının nasıl olacağını değerlendirdi.

Devamı

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla