Kamu hastanelerinde özel sigorta tarifesi

Yazan Dr. Erkin Göçmen
26 Mart 2013   |    26 Ekim 2022    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirleme veya tasdik etme yetkisi Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmişti. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de geçtiğimiz günlerde bu yetkiye dayanarak, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu üniversitesi hastanelerine müracaat eden özel sağlık sigortası sigortalılarına ve banka sandıkları mensuplarına uygulanmak üzere  yeni bir fiyat tarifesi yayımladı. Bu yeni fiyat tarifesi, sadece devlet hastaneleri ve kamu üniversitesi hastaneleri için bağlayıcı olacak. SGK ile sözleşmesi olsun ya da olmasın özel hastaneler ve tıp merkezleri ile vakıf üniversiteleri bu tarifeye uymak zorunda değil.

Ancak bu Genelgeden önce de Sağlık Bakanlığı hastanelerince sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılmasında uygulanan Sağlık Uygulama Tebliği mevcuttu. Bu Tebliğ, esas olarak SGK hastaları için uygulanıyordu. Ancak Tebliğin özel sigortalar için uygulanmasını yasaklayan bir düzenleme de mevcut değildi. Fakat yukarıda belirttiğimiz tarifenin onay yazısında, kamu hastanelerinden özel sigortalar için ayrı bir fiyat tarifesi uygulanması talebi bulunduğu ve bu sebeple özel sigortalı hastalar için ayrı tarife uygulamasına gidildiği ifade ediliyor.

Yeni özel tarife de Sağlık Uygulama Tebliğini esas alınarak hazırlandı. Sağlık Uygulama Tebliği tatbikatında büyük ölçüde paket fiyat uygulaması geçerliydi. Aynı ilke özel sigorta hastaları için de benimsendi. Sağlık Uygulama Tebliğinde fiyatlandırmada 0,593 katsayısı uygulanıyordu. Özel sağlık sigortaları için bu oran 1,12 olarak tespit edildi. Yani yuvarlak hesapla özel sigortalara yüzde 90 zamlı tarife uygulanacak.

Yine Sağlık Uygulama Tebliğinde, SGK hastalarına bakan özel hastanelerin, bazı sağlık hizmetleri için ilave ücret alması yasaklanmıştı. İlave ücret alınması yasaklanan sağlık hizmetleri şunlardı: Acil hallerde sunulan sağlık hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri, yenidoğan sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakilleri, doğumsal anomalilerde uygulanan cerrahi işlemler, diyaliz tedavileri ve kardiyovasküler cerrahi işlemleri. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bakılan özel sigortalı hastalarda bu işlemler için 1,12 yerine normal katsayı olan 0,593 oranı uygulanacak. Özetle yukarıda gösterilen hizmetler için SUT fiyatları geçerli olacak, diğer hizmetler için ise SUT fiyatları yüzde 90 zamlı uygulanacak.

Doğrusu bu Genelge ile Sağlık Bakanlığının, özel sigortası olan hasta zengin hastadır önyargısı ile hareket ettiği anlaşılıyor. Aksi takdirde SGK hastası için ayrı tarife, özel sigortalıya ayrı tarife uygulanmasının anlamı bulunmuyor. Özel sigortaların büyük çoğunluğu hatta tamamı, sigortalıdan bedelini ödediği hizmetler için (en azından bazıları için) belli oranlarda katılım payı alıyor. Özel sigortalıya iki kat fiyat uygulamak demek aynı zamanda sigortalının, sigorta şirketine ödeyeceği katılım payının da iki kat fazla olması anlamına geliyor.

Ancak bir de işin diğer tarafı var. Özel sağlık sigortası şirketleri, özel sektörden aldığı hizmetler için Türk Tabipleri Birliğinin Rehber Tarifesini uyguluyor. Bu tarife ile SUT fiyatları arasında deyim yerindeyse uçurum var. Bu yönüyle bakıldığında, Sağlık Bakanlığı fiyatları zamlı haliyle bile oldukça makul düzeyde kalıyor. Oysa hizmet kalitesi bakımından birçok devlet ve üniversite hastanesi özel hastanelerin önünde. Bu durumda özel sigorta şirketlerinin, aynı hizmet için özel hastanelere yaptığı ödemenin çok daha azını kamu hastanelerine yapması da tutarsız bir uygulama.

Özel sigorta hastalarının kamu hastanelerinden hizmet alması durumunda, zaten sigorta şirketine bir avantaj sağlanmış oluyorken bir de hastadan ayrıca katılım payı alınması da menfaat dengesini iyice sarsıyor. Öyle sanıyoruz ki sorun şimdiye dek bu perspektiften ele alınmadığı için mevcut çelişkili tablo ortaya çıkıyor. Bu çelişkinin giderilmesi Bakanlığın tek yanlı uygulamasıyla değil fakat merkezi sözleşmelerle mümkün olabilir.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla