İkili antitrombotik tedavi kanama riski yaratıyor!

Kategori: Kardiyoloji Print

Archives of Internal Medicine’da yayımlanan bir makaleye göre, Kanın pıhtılaşmasını önlemek için klopidogrel ve aspirinden oluşan ikili antitrombotik tedavi, klinik açıdan anlamlı bir kanama riski taşıdığı için, hastalara reçete edilmeden önce dikkatlice değerlendirilmelidir.

Makalede klopidogrel ve aspirinden oluşan ikili antitrombotik tedavinin genellikle kardiyovasküler hastalığı olan kişilere verildiği belirtiliyor. Bu tedavi, stentlerde pıhtı oluşumunu azaltıyor ve kalp krizi geçirmiş veya akut koroner sendromlu hastalarda damarlarda tıkanıklığı önlüyor. Genellikle varfarin standart tedavi olarak kabul edilmekle birlikte, ikili antitrombotik tedavi bazı hastalarda alternatif olarak tercih ediliyor.

Atlanta Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinde görev yapan Eczacı Nadine Shehab ve ekibi, 2006-200 yılları arasında ikili antitrombotik tedavi veya varfarin verilen hastalarda acil servise taşınan kanamaya bağlı advers olayları değerlendirmek için ulusal veri tabanlarından yararlandı. Araştırmacılar, ikili antitrombotik tedavi verilen hastalarda acil servise yıllık kanamaya bağlı 384 kanama ile ilişkili advers olay taşındığını buldu. Bu sayı, varfarin verilen hastalarda yılda 2926 idi. İkili antitrombotik tedavi verilen hastaların yaklaşık %60’ında epistaksis ve minör kanamalar kaydedildi. Acil servis viziti ikili antitrombotik tedavi verilen hastalarda 1000 ayaktan tedavi başına 1.2’yi. Bu sayı varfarin verilen hastalarda 1000 ayaktan tedavi başına 2.5’ti.

Araştırmacılar kanamaya bağlı acil servis vizitinin genel riskinin varfarin tedavisinde üç kat fazla olduğunu saptadı. Ancak araştırmacılar bu kanamaların genellikle minör kanamalardan oluştuğunu ve kanama olayı olarak kaydedilmeden, “laboratuvar koagülasyon değişkenlerinde yükselme” olarak kaydedildiğini belirtti. Raporlanan kanamalar söz konusu olduğunda ise, riskin varfarin kullanıcıları arasında üç katına çıktığını bildirdi.

Araştırmacılar makalelerinde ikili antitrombotik tedavinin yararının akut koroner sendromlu hastalarda iyi bilindiğini ve muhtemelen atriyal fibrilasyonlu hastalarda da işe yaradığını ifade etti. Son olarak her hastada ikili antitrombotik tedavi ile ilişkili kanama riskinin hastanın spesifik demografik özellikleri ve taşıdığı klinik risk faktörleriyle ve altta yatan tanı, verilen tedavi ve tedavinin kalitesi ile ilişkili olduğu belirtildi. Bununla birlikte, advers olaylara ilişkin bu ulusal bulguların klopidogrel artı aspirin tedavisinin kanama riskinin önemli düzeyde olduğu ve riski azaltacak yeni yaklaşımların geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

KAYNAK: Risk of bleeding among patients taking two anti-platelet drugs. N. Shehab, L. S. Sperling, S. R. Kegler, D. S. Budnitz. National Estimates of Emergency Department Visits for Hemorrhage-Related Adverse Events From Clopidogrel Plus Aspirin and From Warfarin. Archives of Internal Medicine, 2010; 170 (21): 1926 DOI: 10.1001/archinternmed.2010.407

 

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla