Malpraktis davalarında arabuluculuk dönemi başlıyor

Yazan Av. Arb. Bahadırhan Tabak
4 Şubat 2022  |  Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Tüketici Mahkemesi’nin görev alanına giren uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamına alındı. Tıbbi malpraktis iddiası ile hastane ve/veya hekim aleyine açılan tazminat davaları da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği Tüketici Mahkemeleri’nde görüldüğünden artık tıbbi malpraktis iddiası ile tazminat davası açmadan önce de arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmiş oldu.

Daha öncesinde sadece sigorta şirketinin taraf olarak gösterildiği malpraktis davaları zorunlu dava şartı arabuluculuğa tabi iken artık sigorta şirketinin taraf olarak gösterilmediği salt hekim ya da hastaneye karşı açılan davalar da önce arabuluculuk sürecinden geçecek. Ancak bu durumun özel hastane ya da muayenehanelerde gerçekleştirilen tıbbi işlemler için geçerli olduğunu, idari yargıya tabi olan tıbbi malpraktis uyuşmazlıklarının bu kapsamda olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Kişisel Sağlık Verileri konusunda hastane ve hekimlerin sorumluluğu

Tüketici Hakem Heyeti Sınırı Altında Kalan Uyuşmazlıklar

Talep edilen toplam tazminat miktarı her yıl güncellenen Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırları altında kalıyorsa malpraktis iddiasıyla ilgili uyuşmazlığa Tüketici Mahkemeleri değil Tüketici Hakem Heyetleri bakmaktadır. 2020 yılı için bu miktarlar İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 6.920 TL, İl Tüketici Hakem Heyetleri için ise 10.390 TL’dir. Kanun Tüketici Hakem Heyeti sınırları altında kalan uyuşmazlıkları dava şartı arabuluculuk düzenlemesi kapsamı dışında tutmuştur. Buna göre miktar itibariyle bu sınırların altında kalan tazminat taleplerinde arabulucuya değil doğrudan Tüketici Hakem Heyetine başvurulacak.

Tüketici Hakem Heyeti’nin malpraktis iddiası ile ilgili vereceği kararlar da tarafların itirazı üzerine Tüketici Mahkemesi tarafından ele alınmakta. Ancak bu durumda da Tüketici Mahkemesi’nin yapacağı yargılama arabuluculuk kapsamı dışında olacak ve bu miktardaki uyuşmazlıklar (tarafların kendi istekleriyle ihtiyari arabuluculuğa başvurma ihtimali hariç) arabuluculuk süreci gerçekleştirilmeden neticelendirilecek.

Malpraktis Davası Öncesi Arabuluculuk Süreci

Dava şartı arabuluculuk kapsamında Adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvurularak veya tarafların ortak mutabakatla belirleyecekleri resmi sicile kayıtlı bir arabulucuya müracaat edilerek arabuluculuk süreci başlatılabilmekte. Arabulucu kendisine tevdi edilen dosyayı 3 hafta + zorunlu hallerde 1 hafta uzatma kararı vererek toplam 4 haftada neticelendirecek.

Estetik cerrahi uzmanı hastasının her istediği işlemi yapma yetkisine sahip midir?

Arabulucunun sürece davet edeceği tararlar, tarafsız bir ortamda, arabulucu huzurunda malpraktis iddiası ve tazminat talebini değerlendirme, müzakere etme imkanı bulacaklar. Gizlilik ilkesinin hakim olduğu arabuluculuk sürecinde arabulucu ve sürece katılan taraflar arabuluculuk konusu hususları üçüncü kişilere açıklayamayacaklardır. Böylece taraf ve konu itibariyle gizlilik sağlanacağından, olası itibar kayıplarının önüne geçilecek ve kişisel bilgilerin korunması sağlanacaktır. Üstelik taraflar bu süreçte uzman bilirkişinin bilgi ve görüşüne başvurma, uyuşmazlık konusu hakkında rapor alma imkanına da sahiptirler.

Anlaşma sağlanması halinde taraflar uzun süren yargılama sürecinin getirdiği zaman kaybının ve yargılama masraflarının getireceği maddi külfetin önüne geçmiş olacaklar. Arabulucu mahkemedeki yargılamanın aksine hangi tarafın haklı olduğu konusunu değerlendiren bir pozisyonda olmayıp sadece tarafların sağlıklı bir şekilde görüşebilecekleri ortamı sağlamakla görevli olup arabuluculuk sürecinde bir yargılama faaliyeti yapılmadığından hak temelli değil menfaat temelli bir neticeye varılması sağlanacaktır.

Arabuluculuk Sonucu

Tarafların anlaşmaya varması halinde süreç sonunda hazırlanan anlaşma belgesi mahkeme ilamı hükmünde bir belge olduğundan, anlaşma konusu hususlara uyulmaması halinde taraf edimleri ilamların icrası hükümlerine tabi olarak icraya konulabilecektir.

Sağlık kuruluşlarının Verbis Sistemine kayıt süreleri uzatıldı

Tarafların arabuluculuk masasından anlaşamayarak kalkmaları halinde ise tazminat talep eden tarafın dava yoluna başvurma, malpraktis davası açma hakkı doğacak ve artık uyuşmazlık konusu hakkında mahkeme yapacağı yargılama neticesinde karar verecektir. Arabuluculuk sürecine gizlilik ilkesi hakim olduğundan, bu süreçteki taraf beyanları, kabulleri veya teklifleri yargılama sürecinde karşı tarafça ileri sürülemeyecek; bu kabul ve tekliflere dayanılamayacaktır.

Arabulucunun ücretinin tüketicinin sorumlu olduğu kısmı anlaşma veya anlaşamama halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmakta olup, hastane/hekim tarafının sorumlu olduğu arabuluculuk ücreti ise anlaşamama halinde Bakanlık bütçesinden, anlaşma halinde ise hastane/hekim tarafından Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenecek orana göre ödenecektir.
Av. Arb. Bahadırhan Tabak
av.bahadirhantabak@gmai.com

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla