Nanoelmaslar meme kanseri tedavisinin etkililiğini artırabilir

22 Ağustos 2013   |    17 Ocak 2020    |   Kategori: Güncel / Literatür, Onkoloji Print

Diamond-elmasYakın zaman önce meme kanserleri, kanser hücrelerinin genetik karakterine göre dört ana grupta kategorize edilmeye başlandı. Hangi kategoride yer aldığı genellikle en iyi tedavi yöntemini belirlemektedir. Ancak dört gruptaki kanserlerden birini – ‘bazal benzeri’ veya ‘triple negatif’ meme kanseri (TNBC) – tedavi etmek özellikle karmaşıktır çünkü genellikle diğer tiplerdeki meme kanserini tedavide çoğunlukla etkili olan ‘reseptör-hedefli’ tedavilere yanıt vermezler. TNBC diğer tiplerden daha agresif olma eğilimindedir ve rekürrense daha yatkındır ve ayrıca daha yükse mortalite oranına sahip olabilmektedir.

Hakem denetimli Advanced Materials dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, TNBC’ye karşı daha etkili tedavi yöntemleri çok yakın bir gelecekte mümkün hale gelebilir. UCLA öğretim üyesi ve Weintraub Üniversitesi Rekonstrüktif  Biyoteknoloji Merkezinde müdürü Prof. Dr. Dean Ho’nun öncülük ettiği UCLA araştırmacıları ve ortak çalışma arkadaşları, nanoelmaslar olarak adlandırılan nano ölçekte elmas benzeri partiküller kullanarak, TNBC için potansiyel olarak daha etkili yeni bir tedavi geliştirdiklerini açıkladılar.

nanodiamond1Nanoelmaslar, 4 ila 6 nanometre çapında ve minik futbol topuna benzer şekillidir. Geleneksel madencilik ve arıtma işlemlerinin yan ürünleri olan partiküller, ilaç bağlanmasını takiben kümeler oluşturabilir ve kanser ilaçlarının arzu edilen etkisini anlamlı olarak iyileştiren, ilaçları tam olarak tümörlere ulaştırma yeteneğine sahiptirler. UCLA çalışmasında, nanoelmas dağıtım sistemi triple negatif meme kanserli farelerde tümör kütlesinin içine ulaşabilmektedir. UCLA’de Kaliforniya NanoSistem Enstitüsü, UCLA’in Jonsson Kapsamlı Kanser Merkezi ve UCLA Biyomühendislik Departmanı’nın üyesi olan Prof. Dr. Ho, çalışmadan elde edilen verilerle ilgili şu bilgileri veriyor: “Bu çalışma nanoelmasların bir tümör bölgesine hedeflenen ilacın ulaştırılmasında çok yönlülüğünü gösterdi. Geliştirdiğimiz ajan tedavi ile ilişkili toksik yan etkileri azaltmakta ve tümör boyutunda anlamlı azalmalara aracılık etmektedir.”

Ekip, diğer kanser ilaçlarıyla kombinasyon halinde uygulanan, son derece toksik fakat yaygın olarak kullanılan kemoterapi ilacı Epirubisin’in de dahil olduğu çeşitli önemli kanserle savaşan bileşikleri nanoelmas yüzeyinde kombine etti. Yeni bileşik daha sonra TNBC hücrelerinin yüzeyinde yüksek konsantrasyonda bulunan epidermal büyüme faktörü reseptörünü hedefleyen antikorlar ile kaplanmış hücre zarına bağlandı. Sonuçta oluşan ajan nanoelmas lipit hibrid bileşiği veya NDLP olarak adlandırılan bir ilaç ulaştırma ajanıdır. Fareler üzerine test edildiğinde, ajanın tümör büyümesini açıkça azalttığı ve kanser tedavisinin tahrip edici yan etkilerini ortadan kaldırdığı gösterilmiştir.

NNANO-11040628-f07.pptxToksisitesinden dolayı Epirubisin tek başına uygulandığında, kalp yetersizliği ve beaz kan hücresi sayısında azalma gibi ciddi yan etkilere neden olabilir ve artmış lösemi riski ile bağlantılıdır. Çalışmada, tek başına Epirubisin verilen tüm fareler çalışma tamamlanmadan çok önce ölürken Epirubisin’in hedeflenmiş NDLPler aracılığıyla verildiği tüm fareler çalışma sonuna kadar sağ kaldı ve tümörlerden bazılarında görünmez olana kadar gerileme saptandı. Çalışmanın yardımcı baş yazarlarından ve Singapur Kanser Bilim Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Edward K. Chow, “Triple-negatif meme kanseri genellikle çok agresiftir ve tedavisi güçtür, bu durumu agresif kemoterapiyi bir zorunluluk haline getirmektedir.Nanoelmas lipit ajanlarının hedefleme ve terapötik etkililiği oldukça belirgindir. Eş zamanlı tümör regresyonu ve ilaç toleransında iyileşme, klinik uygulamaya dönüşmede nanoelmasların geliştirilmesine devam etmek için umut verici göstergelerdir” diyor.

Araştırma ekibi şimdi NDLPlerin büyük hayvanlardaki etkinliğini ve güvenliliğini çalışıyor. İlave araştırma amaçları, mevcut tedavi seçeneklerini ve sonlanımlarını iyileştirebilecek olan, nanoelmasların geniş spektrumdaki oldukça toksik ilaç bileşiklerine tolerans sağlayıp sağlayamayacağını belirlemeyi kapsamaktadır. Araştırmacılar bu keşiflerin insan çalışmaları için öncülük hizmeti edeceğini belirtiyor. Çalışmanın yardımcı başyazarlarından olan Dr. Laura Moore, ise “Bu çalışmada gerçekleştirilen nanoelmas lipit hibrid, modüler bir platformdur. Bu nedenle, çeşitli hastalıkların üzerine gidebilmek için geniş spektrumda bir hedef antikorlar ve ilaç bileşiklerini kolaylıkla bağlayabiliriz. Bu öncü çalışma, nanoelmas materyalinin yeteneğini daha iyi anlamayı sağlayacak ve bize göre bu çalışma olağanüstü önemlidir” diyor.

Resim: Nanoelmaslar ve meme kanseri. Kemoterapi ilacı epirubisine bağlanmış olan nanoelmaslar bir lipit membranla çevrelenmiştir ve tedavisi zor tümörlere spesifik antikorlar ile eşleştirilmiştir. Bu hibrid ilaç ulaştırma ajanları tümörlerin boyutunda küçülmeye neden olurken, ilaç toleransını belirgin olarak iyileştirmektedir.

Elmas Lipid Hibridleri Kemoterapötik Toleransı İyileştirir ve Tümör Regresyonuna Aracılık Eder.
Özet
nano-kanser-ilacKendiliğinden bir araya getirilen nanoelmas lipid hibrid partikülleri (NDLPler), nanoelmas (ND) yüzey ve küçük moleküller arasındaki güçlü etkileşimden yararlanırken, hücre hedefli görüntüleme için bir mekanizma ve triple negatif meme kanserinin tedavisini sağlamaktadır. Epidermal büyüme faktörü reseptörünü hedefleyen NDLPler, hücreye spesifik görüntüleme sağlayan, ND kompleksinin tümörü engellemesini destekleyen, epirubisin toksisitesini önleyen ve triple negatif meme kanserinin regresyonuna aracılık eden, yüksek oranda biyouyumlu partüküllerdir.

Kaynak: Diamond-Lipid Hybrids Enhance Chemotherapeutic Tolerance and Mediate Tumor Regression. Laura Moore, Edward Kai-Hua Chow, Eiji Osawa, J. Michael Bishop, Dean Ho. Advanced Materials, 2013; DOI: 10.1002/adma.201300343

Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23584895

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla