Özel hastanelerde kamera kaydı alınması hukuka uygun mu?

Yazan Dr. Erkin Göçmen
Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

Son yıllarda nerdeyse bir rutin uygulama olarak hemen her kurumda kamera kaydı alınıyor. Kamera kaydı alınmasının sakıncalarının yanı sıra bir çok açıdan yararları da var. Bazen bu kayıtların çok ciddi toplumsal olayların çözümünde kullanıldığını da biliyoruz. Öncelikle bu kayıtlar hukuk dışı tutum ve davranışlara karşı caydırıcı niteliği nedeniyle önem taşıyor. Tabi aynı zamanda hukuki delil olarak da kamera kayıtları son derece önemli. Ancak her mekanda kamera kaydı alınması mümkün değil. Kişilerin mahrem alanlarında kamera kaydı alınamaz. Bunun nedenini açıklamaya gerek olmadığı düşüncesindeyiz.

Halihazırda her özel hastanede bir kamera sistemi mevcut. Zaman zaman bu kayıtların hukuka uygun olup olmadığı yönünde sorularla da karşılaşıyoruz. Gerçekten de bir özel hastane kamera kaydı alabilir mi, alabilirse de nerelerde yani hastanenin hangi ünitelerinde kayıt alabilir? Bu konuda Özel Hastaneler Yönetmeliğine geçtiğimiz yıl özel bir hüküm konuldu ve bu alanda hukukilik tartışması da çözülmüş oldu. Getirilen bu yeni kurala göre, hasta mahremiyeti dikkate alınmak kaydıyla, özel hastanelerin ortak kullanım alanlarının kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınması zorunludur.

Özel hastanelerde kaçak doktor çalıştırmanın cezası 20 kat ağırlaştırıldı

Burada “ortak kullanım alanları” deyimi kritik önem taşımaktadır. Buna göre, hasta ve muayene odalarında, ameliyathanede ve benzeri özel alanlarda kamera kaydı alınması yasaklanmıştır. Ortak kullanım alanlarından herhalde koridorları, hastane bahçesini, bekleme salonlarını anlamak gerekmektedir. Bu hususta bir ihtilaf yaşanırsa somut duruma göre kayıt alınan yerin özel alan mı yoksa ortak alan mı olduğu hususunda değerlendirme yapılacaktır.

Bu kayıtların saklanma süresi de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde gösterilmiştir. Buna göre hastanenin ortak alanlarında alınan kamera görüntüleri asgari 2 ay süreyle saklanmalıdır. Tabi daha fazla süreyle de saklanması mümkündür. Ancak Yönetmelik asgari 2 ay süreyle muhafaza edilmesini öngörmüştür.

Teknik olanakları bulunan özel hastanelerin kamera kayıtlarını daha uzun süre ile muhafaza etmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak bu kayıtları 2 aydan daha fazla süreyle saklayan hastanelerin ne kadar süreyle daha muhafaza edeceklerini bildirim zorunluluğunun getirilmesi uygun olacaktır. Fakat Yönetmelikte böyle bir hüküm öngörülmemiştir. Kanaatimizce bu bir eksikliktir.

Tabi her ne kadar ortak alanların kaydı yapılıyor olsa da hastanede bulunmak dahi tek başına kişi mahremiyetinin bir parçasıdır. Bu yönüyle kayıtların alınmasına izin verilmesi, bu kayıtların istenildiği gibi kullanılabileceği manasına da gelmemektedir. Bu bakımdan kayıtların gizliliğine riayet edilmesi özellikle önem taşımaktadır.

Bir kadın doğum uzmanının hukukla imtihanı! 24 ay hapis cezası verildi…

Özel hastanenin tıbbî, idarî ve teknik hizmetlerini yönetme ve denetleme görevi mesul müdüre verilmiştir. Kamera kayıtlarının alınması ve arşivlenmesi ise bir idari görev olduğundan bunların korunması görevi de mesul müdüre aittir.

Yeri gelmişken Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde bu hususta yapılan düzenlemeye de değinmekte yarar var. Bu Yönetmeliğe göre de madde bağımlığı tedavi merkezlerinde kamera kaydı alınması mecburidir. Burada esas olarak güvenlik kaygısı öne çıkmaktadır. Bu merkezlerde kurulması zorunlu olan kameralar, merkezin tüm alanlarını gözetleyebilmelidir. Yine bu merkezlerde kamera görüntüleri sürekli takip edilmelidir. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğine göre bu kayıtlar 30 gün süre ile saklanmalıdır.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla