Nintedanib’ın etkililiği ve güvenliliği ile ilgili yeni çalışmalar yayınlandı

Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

Boehringer Ingelheim, Amerikan Toraks Derneğinin 2018 yıllık konferansında, idiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) hastalarında OFEV’in (nintedanib) etkililiğini, güvenliliğini ve tolerabilite profilini pekiştiren yeni sunumlar yayıladı. INPULSIS ve TOMORROW çalışmalarının yeni analizi, nintedanib tedavisinin ölüm riskinde azalma sağladığını gösteriyor. INPULSIS çalışmalarının ayrı bir analizi, akciğer fonksiyonundaki düşüş ile sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin kötüleşmesi arasında bir ilişki olduğunu göstermişti. OFEV tedavisi alan 1,126 hastayı içeren altı çalışmadan gelen veriler, bu ilacın yönetilebilir bir güvenlilik ve tolerabilite profiline sahip olduğunu doğruladı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Boehringer Ingelheim’da Global Medikal Lideri Dr. Christopher Corsico, şu bilgileri verdi: “Konferansta sunulan veriler OFEV’in ortaya koyulmuş etkililiğini desteklerken, klinik çalışmalarda ve ruhsat sonrası gözlenmiş olan güvenlilik profilini de yeniden teyit etmektedir”.

Yeni İPF mortalite analizi

İki Faz III INPULSIS çalışmasıyla Faz II TOMORROW çalışmasından birleştirilmiş verilerde, nintedanib ya da plasebo ile tedavi edilen hastalarda gözlenen ölümlerin sayısı bir yıllık GAP evresine göre öngörülen ölüm oranı ile karşılaştırılmıştır.GAP evresi, İPF prognozunu öngörmek için kullanılır ve cinsiyete, yaşa ve akciğer fonksiyonuna (zorlu vital kapasite [FVC] % öngörülen ve DLco % öngörülen değerlerindeki azalma şeklinde ölçülen) dayanır.Daha yüksek GAP evreleri ölüm riskinde artış ile ilişkilidir.1

Bu popülasyonda (n=1,228), başlangıçtaki GAP evresine göre öngörülene kıyasla her bir tedavi grubunda daha az ölüm gerçekleşmiştir (OFEV: 42’ye karşı 89.9; plasebo: 41’e karşı 64.2).1OFEVgrubunda gözlenen ölümlerin sayısı GAP evresine dayalı olarak öngörülen sayının%46.7’si olurken, plasebo grubunda gözlenen ölümlerin sayısı öngörülen sayının %63.9’u olmuştur.1Bu farklara dayalı olarak, bu analiz, OFEV’in bir yıllık süreçte plaseboya kıyasla ölüm riskinde %26.8 düzeyinde göreceli bir düşüş ile ilişkili olabileceğini öne sürmektedir.1

Kanada Vancouver’da bulunan British Columbia Üniversitesi Kalp Akciğer İnovasyon Merkezi’nde Asistan Profesör olarak görev yapan Dr. Christopher J. Ryerson’ın konuyla ilgili görüşleri şöyledir:“İPF progresif ve ölümcül bir hastalıktır ve nintedanib tedavisi akciğer fonksiyonundaki düşüşün hızını azaltarak hastalık progresyonunu yavaşlatır. Çalışmalar ayrı olarak mortaliteyi ölçmek üzere güçlendirilmiş olmasa da, birleşik analizimiz nintedanibin İPF hastaları için bir sağkalım faydası sunabileceğine işaret etmektedir.”

Akciğer fonksiyonu kaybı ve yaşam kalitesi

INPULSIS alışmalarından gelen verilerin ayrı bir analizinde, akciğer fonksiyonundaki kaybın daha fazla olması, solunum fonksiyonunu, nefes darlığını, öksürüğü ve balgam değerlendirmesini ve başka yaşam kalitesi ölçütlerini içeren hasta-tarafından bildirilen sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde (HRQoL) kötüleşme ile ilişkili bulunmuştur.2Nintedanib veya plasebo ile tedavi edilen hastaların birleştirilmiş verileri, FVC’de öngörülenden %10 fazla düşüş yaşayanların, tedaviden bağımsız olarak, farklı HRQoL ölçütlerinde de düşüş yaşadıklarını göstermiştir.

Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi’nde İnterstisyel ve Nadir Akciğer Hastalıkları, Pnömoloji ve Solunum Bakımı Tıbbı Merkezi’nde Profesör olarak görev yapan ve ayrıca Alman Akciğer Araştırma Merkezi’nin bir üyesi olan Dr. Michael Kreuter şunları ifade etmiştir: “İPF’nin semptomları hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyerek bağımsızlıklarını kaybetmelerine ve günlük faaliyetleri gerçekleştirememelerine neden olur. Analizimiz, akciğer fonksiyonundaki kaybın düzeyi ile yaşam kalitesi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla da, akciğer fonksiyonunun stabilize edilmesi hastaların günlük hayattaki işlevsellik düzeylerini bir miktar korumalarına izin verebilir, bu da yaşam kalitelerini iyileştirir.”

Altı çalışmadan birleştirilmiş güvenlilik verileri

OFEV tedavisi alan İPF hastalarından oluşan ve bugüne kadar analiz edilmiş en geniş kümeden gelen veriler, OFEV’in güvenlilik ve tolerabilite profilini doğrulamıştır. Analiz, TOMORROW çalışması ve iki INPULSIS çalışması ve bu çalışmaların açık-etiketli uzatma çalışmaları dahil olmak üzere altı klinik çalışmadan gelen hastaları içermiştir (n=1,126).3

Ortalama OFEV maruziyeti 27.7 ay olup maksimum maruziyet 93.1 ay bulunmuştur, bu da toplamda yaklaşık 2,600 hasta-yılına karşılık gelmektedir.Çalışmalarda, dozun kalıcı olarak azaltılmasına (günde iki defa 150 mg’den günde iki defa 100 mg’ye) ya da tedavinin kesilmesine yol açan advers olayların oranları, 100 hasta maruziyet-yılı başına sırasıyla 12.8 ve 23.8 olay bulunmuştur.3Diyare en yaygın görülen AO olmayı sürdürmüş ve hastaların sırasıyla %17.2 ve %8.8’inde dozun azaltılmasına veya tedavinin kesilmesine yol açmıştır.3Birleşik verilerde, diyare oranı Faz III INPULSIS çalışmalarında gözlenenden daha düşük olmuştur.3

İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) hakkında

İPF dünya çapında yaklaşık 3 milyon kişiyi etkileyen nadir görülen bir akciğer hastalığıdır.4 Tanıdan sonraki medyan yaşam beklentisi yaklaşık 2-3 yıldır.5

OFEV (nintedanib) hakkında

Nintedanib, nadir akciğer hastalığı İPF’nin (İdiyopatik Pulmoner Fibrozis) tedavisi için onaylıdır ve akciğer fonksiyonundaki yıllık kaybın oranıyla ölçüldüğü üzere hastalık progresyonunu yavaşlattığı gösterilmiştir6. Nintedanib, İPF hastalarında kullanılmak üzere onaylanmış ve uluslararası kılavuzlar tarafından önerileniki antifibrotik ilaçtan biridir.7

Kaynaklar
1 Ryerson CJ., ve ark. Accepted ATS abstract: Predicted versus observed mortality in clinical trials of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).
2 Kreuter M., ve ark. Accepted ATS abstract: Impact of lung function decline on health-related quality of life in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).
3 Lancaster L., ve ark. Accepted ATS abstract: Safety and efficacy of nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF): pooled data from six clinical trials.
4 Nalysnyk L., ve ark. Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis: review of the literature. Eur Respir Rev. 2012;21(126):355-361
5 Ley B., ve ark. Clinical course and prediction of survival in idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Feb 15;183(4):431-40. doi: 10.1164/rccm.201006-0894CI. Epub 2010 Oct 8.
6 OFEV KÜB
7.Raghu G, ve ark. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183:788-824.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla