Akciğer kanseri tedavisi: Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi

10 Ekim 2018   |    4 Haziran 2023    |   Kategori: Kanser, Sağlık Sözlüğü Print

Akciğer kanseri tedavisi, hastanın durumuna kanserin türüne ve evresine göre planlanan bir süreçtir. Tedavi planında, hastanın genel sağlık durumu ve yaşı gibi faktörler de dikkate alınır. Akciğer kanseri erken evrede teşhis edilirse öncelikle cerrahi tedavi uygulanır ve iyileşme oranı çok yüksektir. Ancak hasta ameliyat için uygun değilse kanserli hücreleri yok etmek için radyoterapi ve/veya kemoterapi önerilebilir. Hastalığın ileri evrelerinde uygulanan hedefe yönelik ilaç tedavilerinden umut verici sonuçlar alınabilmektedir. Hangi tedavi yönteminin uygulanacağına bir uzman hekim grubunun karar vermesi başarını oranını arttıracaktır.

Akciğer kanseri türleri ve evreleri

Akciğer kanseri, anormal hücrelerin görünümüne göre iki ana türe ayrılır:

 • Küçük hücreli akciğer kanseri: Kanserli hücreler küçük olduğundan böyle tanımlanmıştır ve oldukça yaygındır. Benzer şekilde gelişen akciğer kanserlerini kapsar. Örneğin skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom bu türde değerlendirilir.
 • Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri: Daha hızlı büyüyüp yayılır. Tedavisi daha zordur ama nadir görülür. Neredeyse sadece ağır sigara içen kişiler bu akciğer kanserine yakalanır.

Akciğer kanseri teşhisi

Görüntüleme testleri

Genelde öncelikle röntgen filmi çekilir. Çekilen film, akciğerlerinizdeki anormal bir kitleyi veya nodülü ortaya çıkarabilir. Bilgisayar taraması (BT), röntgenle görüntülenemeyen daha küçük lezyonları ortaya çıkarmak için erken teşhis amacıyla kullanılabilir. Ayrıca kitlenin yerini daha ayrıntılı görüntüleyebilir.

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Nedenleri, tanısı ve evreleri

 • Balgam sitolojisi: Eğer inatçı bir öksürüğünüz varsa ve balgam üretiyorsanız, mikroskop altında balgamı incelemek bazen akciğer kanseri hücrelerinin varlığını ortaya çıkarabilir.
 • Biyopsi: Akciğerlerde anormal hücre varlığı tespit edilirse kanserin türünü saptamak için bu hücrelerden biyopsi ile örnek alınıp incelenmek üzere patolojiye gönderilir. Biyopsi birçok şekilde yapılabilir; bronoskopi, mediastinoskopi ve iğne biyopsisi gibi.

Akciğer kanseri evreleri

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, dört ana evreden oluşur:

 • Evre I: Kanser sadece akciğer loblarından birindedir.
 • Evre II: Kanser akciğerden yakındaki lenf bezlerine yayılmıştır.
 • Evre III: Kanser her iki akciğer arasındaki boşluğa ve akciğer zarına ilerlemiştir.
 • Evre IV: Kanser, her iki akciğerde, akciğeri ve kalbi çevreleyen sıvıya veya karaciğer, beyin, kemik gibi vücudun diğer bölümlerine sıçramıştır. Hastalığın ölümcül evresidir.

Küçük hücreli akciğer kanseri ise iki ana evreye sahiptir:

 • Sınırlı evre: Kanser akciğerin tek tarafındadır.
 • İleri evre: Kanser her iki akciğere, lenf düğümlerine, akciğerin etrafındaki sıvıya, kemik iliğine ve-veya diğer organlara yayılmıştır.

Akciğer kanseri metastazı

Akciğer kanseri genellikle beyin ve kemikler gibi vücudun diğer bölgelerine yayılma eğilimindedir (metastaz). Yayılan kanser, hangi organın etkilendiğine bağlı olarak ağrı, bulantı, baş ağrısı veya başka belirtilere neden olabilir.

Akciğer kanseri diğer doku ve organlara yayıldığında tedavide başarı oranı azalabilir. Tedaviler, yaşam kalitesini arttırmaya ve süresini arttırmaya yöneliktir.

Metastaz nedir, neden olur? Metastatik kanser belirtileri ve tedavisi

Akciğer kanseri tedavisi

Akciğer kanserinin tedavisi hastalığın türüne göre değişir; 3 tür tedavi yöntemi vardır: Cerrahi tedavi (ameliyat), kemoterapi (ilaç tedavisi), radyasyon (ışın tedavisi). Yakın zaman önce bu tedavilere bir de immünoterapi (kanser aşısı) eklenmiştir. Tedavi seçimi; hastalığın yayılıp yayılmadığı, ve akciğerlerin ne kadar iyi çalıştığı gibi konulara bağlıdır.

Küçük hücreli olmayan ak­ciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri farklı şekillerde tedavi edilir. Bu her iki tip akciğer kanserinin tedavisi aşağıda sıralanmıştır:

Akciğer kanseri ameliyatı

Kanser akciğerlerle sınırlıysa ameliyat iyi bir seçenek olabilir. Ameliyat ile doktorlar akciğerin bir bölümünü yada tamamını alırlar. Bu, tümörün büyüklüğüne ve akciğerin neresine yerleştiğine bağlıdır. Ameliyat genel anastezi altında (tam uyutularak) yapılır.

Yaklaşık 1 hafta hastanede kalırsınız. Bazı hastalara, hastalığın te­krarlama riskini azaltmak için, ameliyattan sonra kemoterapi verilir. Gerek görülürse kontrol amaçlı göğüs bölgesinden lenf bezleri de alınabilir.   Dört ayrı şekilde uygulanır:

 • Kama rezeksiyonu: Tümörlü akciğerin bir parçası sağlıklı dokuyla birlikte çıkarılır.
 • Segmental rezeksiyon: Akciğerin daha büyük bir kısmı çıkarılır.
 • Lobektomi: Sadece kanserli loblardan biri tamamen çıkartılır.
 • Pnömonektomi: Kanser akciğere girip çıkan damar ve bronşlara yakınsa ya da bir tarafta birden fazla akciğer bölgesini tutuyorsa o taraf akciğerin tamamı çıkartılır.

Akciğer kanserinin teşhis ve tedavisinde devrim gibi gelişmeler var!

Akciğer kanseri tedavisi – ameliyat sonrası

Hastaların çoğu ameliyattan sonra normal şekilde nefes alabilirler. Ama rahat nefes alıp vermenize ve öksürmenize yardımcı olması için bir fizyoterapistten yardım alabilirsiniz. Hastaların çoğunda ameliyattan sonra ağrılar olur ve bu hastalar ağrıları azaltmak için ilaç alırlar. Ameliyattan sonra çoğu hastanın 1-2 ay dinlenmeye ihtiyacı olur.

Ameliyattan sonra eski gücünüze kavuşmak aylar sürebilir. Sigara içiyorsanız, doktorlar sigarayı hemen bırakmanızı tavsiye ederler.

Akciğer kanseri tedavisinde radyoterapi

Radyasyon tedavisinde ( radyoterapi veya ışın tedavisi ) kanserli hücreleri öldürmek için X-ışınları ve protonlar gibi güçlü enerji ışınları kullanır. Ameliyat öncesi kitleyi küçültmek ve ameliyat sonrası, kalan kanserli hücreleri temizlemek için uygulanabilir. Genellikle kemoterapi ile birlikte verilir.

Radyoterapi nedir? Kanser tedavisinde nasıl uygulanır? Yan etkileri

Cerrahi müdahalenin gerçekleştirilemediği durumlarda radyasyon tedavisi, kemoterapi ile birlikte birinci seçenek olabilir. Birkaç gün ile 5-6 hafta arasında değişebilecek bir süre içerisinde size her gün ışın tedavisi verilir. Her tedavi sadece birkaç dakika sürer ve ağrısızdır. Radyasyon tedavisi ileri evre akciğer kanserlerinin ağrı gibi belirtililerini hafifletmek için de kullanılabilir. Başlıca yan etkileri bulantı, kusma ve ciltte kızarmadır.

Akciğer kanseri tedavisinde radyocerrahi

Stereotaktik radyocerrahi geleneksel anlamda bir ameliyat şekli değildir. Tedavi, tümöre hassas şekilde yönlendirilmiş radyasyonu daha yüksek dozlarda uygulamayı içerir. Bir veya birkaç seansta tedavi tamamlanır. Özellikle ameliyat edilemeyen akciğer kanseri hastalarına uygulanabilir. Ayrıca beyin dahil vücudun diğer bölgelerine yayılan tümörleri tedavi etmek için de kullanılır.

Radyoterapi (ışın) tedavisinin yan etkileri

Akciğer kanseri tedavisinde uygulanan ışın tedavisi, yutma güçlüğü, hafif nefes darlığı ve öksürüğe sebep olabilir. Yutma güçlüğü birkaç hafta sonra azalır. Işının verildiği yerdeki deride kızarma ve hassasiyet oluşabilir. Işın tedavisinden sonraki ilk 3 ayda hastada nefes darlığı, ateş ve öksürük gibi yan etkiler ortaya çıkabilir ve tedavi gerektirir.

Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi

Kemoterapide kanserli hücreleri yok etmek için ilaç kullanır. Bir veya daha fazla kemoterapi ilacı damardan ya da ağız yoluyla verilebilir. Kemoterapi, tek başına haftalar ya da aylarca sürebilir. Tümörü küçültmek için ameliyat öncesi ve kanserli hücreleri temizlemek için ameliyat sonrası radyasyon tedavisiyle birlikte verilebilir.

Kemoterapi nedir? Kanser tedavisinde nasıl uygulanır, yan etkileri nelerdir?

İleri seviye hastalara da ağrı gibi semptomları hafifletebilmek için radyasyonla birlikte uygulanabilir. Başlıca yan etkileri saç dökülmesi, aşırı halsizlik, bulantı ve kusmadır.

Hedefli (akıllı) ilaç tedavisi

Hedefli ilaç tedavisi, kanserli hücrelerdeki anormalliklere odaklanır. Bu anormallikleri bloke ederek kanserli hücreleri öldürebilir. Genelde ileri evre ve tekrarlayan kanser tedavilerinde uygulanır. Hedefli ilaçların çoğunlukla kalıtsal genetiğe sahip kişilerde işe yaradığı gözlenmiştir. Tedavinin etki derecesi kanserli hücreler test edilerek saptanabilir.

Kemoterapinin yan etkileri

Kemoterapi hem kanser hücrelerini, hem de normal vücut hücrele­ri öldürdüğü için pek çok yan etkiye neden olabilir. En sık görülen yan etkiler yorgunluk, iştahsızlık, mide bulantısı, parmaklarda ve ayaklarda karıncalanma, ve saç dökülmesidir. Bazı hastalar saç dökülmesinden rahatsız olur ama tedavi tamamlandıktan sonra saçlarınız yeniden uzar.

Kemoterapi gördüğünüz dönemlerde enfeksiyona yakalanma riskiniz artar. Bu nedenle bulaşıcı hastalıklardan korumak için dikkatli olmalısınız. Ayrıca olmanız gerek aşılar için mutlaka doktorunuzdan bilgi almalı ve tavsiyelere uymalısınız.

Akciğer kanseri tedavisinde immünoterapi

İmmünoterapi, bağışıklık sistemini kanserle savaşmak için kullanır. Vücudun hastalıklarla savaşan bağışıklık sistemi kansere saldıramaz çünkü kanserli hücreler bağışıklık sistemi hücrelerini körleştiren proteinler üretir. İmmünoterapi bu sürece müdahale ederek çalışır. Bu tedavi genellikle gelişmiş akciğer kanseri olan kişilerde kullanılır.

İmmünoterapi akciğer kanseri tedavisinde başarıyı çok arttırdı

Akciğer kanserinde palyatif bakım

Palyatif bakım, akciğer kanserinin ağrı ve diğer belirtilerinden kurtulmaya odaklanan özel bir tıbbi bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, hastanın tedavi sürecine ekstra bir destek sağlamak için hastanın kendisi, ailesi ve tedavisini yürüten doktorlarıyla birlikte çalışır. Cerrahi, kemoterapi veya radyasyon terapisi gibi tedaviler sırasında kullanılabilir. Hastanın daha iyi hissetmesine ve daha uzun yaşamasına yardımcı olabilir.

Küçük hücreli akciğer kanseri nasıl tedavi edilir?

Küçük hücreli akciğer kanserine yakalanan hastalar kemoterapi ve ışın tedavisi görürler. Hastalığın vücuda çok yayıldığı hastalar sadece kemoterapi görürler. Küçük hücreli akciğer kanseri hasta­larının sadece küçük bir kesimi ameliyat edilebilir.

Küçük hücreli akciğer kanserinde kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerinin tahrip eden bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilacın damarlardan kan yolu ile yani, serum şeklinde verilmesidir. Kemoterapi yaklaşık altı ay boyunca her 3 haftada bir verilir. Kemoterapi tedavisi görmek için hastaneye yatırılmak zorunda değilsiniz.

BioNTech’in geliştirdiği akciğer kanseri ilacı Gotistobart’ın ilk sonuçları heyacan verici!

Küçük hücreli akciğer kanserine ışın tedavisi

Bu grup hastaların tedavisinde kemoterapi ile birlikte size ışın tedavisi de uygulanır. Birkaç hafta ile 4-5 hafta arasında değişen sürelerde her gün ışın tedavisi verilir. Her tedavi birkaç dakika sürer ve ağrısızdır. Tedavi kanser hastalığınıza karşı faydalı olsa da, hastalığın beyne yayılma riski mevcuttur. Bu sebeple beyne ışın tedavisi uygulanır.

Akciğer kanserinde hafifletici tedaviler

Eğer hastalık yayıldı ise, ve tam şifa ile tedavi edilemiyorsanız, doktorlar hastalığın belirtilerini ve olası ağrılarınızı hafifletebilirler. Hastaların çoğunda nefes darlığı görülür. İlaç ve bir oksijen tüpü ile verilen oksijen sayesinde nefes darlığı hafifletilebilir. Bazı belirtiler ışın tedavisi ile hafifletilebilir.

Eğer tümör solunum borusunu tıkarsa , doktorlar solunum yoluna küçük bir boru yerleştirerek nefes almanızı sağlarlar. Bazı hastalara ışın tedavisi ve kemoterapi verilerek bu hastaların yaşama süresi uzatılabilir.

Akciğer kanserinde hastane dışında tedavi

Kanser hastalarının çoğu hastanede aldıkları tedavinin haricinde başka tedavilere de başvururlar, örneğin destekleyici beslenme gibi . Bu tedavilerden bazıları hastaneden gördüğünüz tedaviyi ters düşebilir. Bu sebeple doktorların size uyguladığı tedavinin haricinde ya da onun yerine başka bir tedaviye başlamayı düşünüy­orsanız, yada başka bir yerde örneğin; yurtdışında tedavi olmayı düşünüyorsanız, doktorunuza mutlaka danışarak karar almalısınız aksi halde mevcut tedaviniz de olumsuz etkilenebilir.

Akciğer kanseri tedavisinden sonra ne olur?

Tedaviden sonra kendinizi takatsiz ve yorgun hissetmeniz tamamen normaldir. Fiziksel hareketlilik ve egzersizler bazı hastalar için yor­gunluğa karşı faydalı olabilir ve hastaların düşüncelerini hastalıktan uzaklaştırabilir. Hareket etmek ve fiziksel olarak aktif olmak önem­lidir – örneğin yürüyüş yapmak gibi. Sağlıklı beslenmek de önemli­dir.

Akciğer kanseri tanı ve tedavi planlarında neler değişti?

Doktorunuzla hangi besinlerin size faydalı olduğu konusunda konuşun. Bir kısım hasta ömür boyu bazı yan etkilerle birlikte yaşamayı kabullenmek zorunda kalabilir. Bazı hastalar, daha önce akciğer kanserine yakalanmış ve bu nedenle hastalığı kendi vücu­dunda hissetmiş diğer kişilerle konuşmaktan büyük fayda görürler.

Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmanız çok önemlidir. Aaraştırmalar kanser olduktan sonra sigarayı bırakan hastaların tedaviden daha iyi faydalandığını göstermiştir. Sigara içiyorsanız, ameliyattan sonra yaraların iyileşmesi daha zordur. Sigara içiyorsanız, ışın tedavisi daha az etki gösterir. Sigarayı azaltmanın bir faydası olmaz tek çözüm sigarayı tamamen bırakmaktır.

Akciğer kanseri tedavisinde alternatif tıp

Tamamlayıcı ve alternatif yöntemler akciğer kanserini tedavi edemez ancak bazı durumlarda belirtileri ve yan etkileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu yöntemleri kullandan önce doktorunuzun mutlaka omayını alın.

 • Akupunktur: Vücuttaki hassas noktalara sokulan küçük iğneler ağrı, mide bulantısı ve kusma gibi kanser tedavisinin yan etkilerini hafifletebilir.
 • Hipnoz: Hipnoz, terapist eşliğinde genellikle rahatlama egzersizleriyle yapılır ve olumlu düşüncelere odaklannayı sağlar. Anksiyete, bulantı ve ağrıyı azaltabilir.
 • Masaj: Anksiyete ve ağrıyı hafifletebilir.
 • Meditasyon ve Yoga: Meditasyon stresi azaltıp yaşam kalitesini artırabilirken yoga akciğer kanseri hastalarının iyi uyumasına yardımcı olabilir.

Akciğer kanseri bitkisel tedavi ve şifalı bitkiler

Tedavi sürecini destekleyebilen bu şifalı bitkiler pek çok şekilde beslenmenize dahil edebilirsiniz. Ancak bunları kullanmadan mutlaka doktorunuzun onayını alın. 

 • Reishi mantarı çayı
 • Yeşil çay (Günde 2-3 fincan tüketilebilir)
 • Çörekotu yağı (Günde bir yemek kaşığı içilebilir ya da salata vb. ilave edilebilir)
 • Zerdeçal (Çay ya da yemeklerde baharat olarak kullanılabilir)

Bu bitkileri kullanmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Bazı bitkiler tedavinizi olumsuz etkileyebilir yada ciddi yan etkiler yaratabilir.

Akciğer kanseri hastaları ne sıklıkta kontrole gitmeli?

Tedaviden sonra kontrol için doktorunuzun önerisi doğrultusunda belirli aralıklar ile  yıllarca görüşmeye gitmeniz gerekebilir. Öksürük, nefes darlığı, ağrı, yutma problemleri, ya da çok kilo kaybetmeniz gibi konuları doktorunuz ile konuşunuz. Bu tür pro­blemlerin çoğunda problemlerin tedavisi için ilaç alabilirsiniz. Besinler, yaşam şekli ve oksijen tüpü gibi yardımcı aletler konu­sunda tavsiyelere ihtiyacınız varsa, doktorunuza danışın.

10 soruda akciğer kanseri belirtileri ve yeni tedavi seçenekleri

Akciğer kanseri hastalarında nefes darlığı

Nefes darlığı ile başa çıkmak için ek oksijen ve ilaçlar gibi tedaviler vardır ancak bunlar her zaman yeterli gelmeyebilir. Böyle durumlarda şu yollara başvurabilirsiniz:

 • Rahatlamaya çalışın: Nefes darlığı korkutucu olabilir. Fakat korku ve endişe sadece nefes almayı zorlaştırır. Nefes darlığı hissetmeye başladığınızda, rahatlamanıza yardımcı olacak bir aktivite seçerek korkuyu yönetmeye çalışın. Müzik dinleyin, favori tatil yerinizi hayal edin, meditasyon yapın veya bir dua okuyun.
 • Rahat bir pozisyon bulun: Nefes darlığı hissettiğinizde öne eğilmek yardımcı olabilir.
  Nefesinize odaklanın: Nefes darlığı hissettiğinizde zihninizi nefesinize odaklayın. Akciğerlerinizi hava ile doldurmaya çalışmak yerine, diyaframınızı kontrol eden kasları hareket ettirmeye odaklanın.
 • Enerjinizi koruyun: Nefes darlığınız varsa kolayca yorulabilirsiniz. Gündelik işlerinizi önem derecelerine göre yerine getirmeye ve sık sık dinlenmeye çalışın. Gereksiz hareketlerden kaçının.

Nefes darlığını hafifletmek için başka birçok tedavi olduğundan nefes darlığı yaşarsanız veya belirtileriniz kötüleşirse doktorunuza danışın.

Akciğer kanseri hastaları nasıl beslenmeli?

Akciğer kanserine özellikle önerilecek bir beslenme tarzı yoktur ancak dengeli ve sağlıklı bir beslenme yan etkilerle mücadele etmeye ve daha iyi hissetmeye yardımcı olabilir. Bol miktarda meyve sebze tüketilmelidir. Vücutta belirli vitaminler ve mineraller yetersizse doktor gözetiminde ek gıda takviyeleri kullanmak gerekebilir.

Kanser hastaları nasıl beslenmeli, ne yemeli? Öneriler ve uyarılar!

Akciğer kanseri hastaları beslenirken şunlara da dikkat etmeli:

 • İştahınız ne zaman varsa o zaman yiyin.
 • İştahınız azsa gün boyu daha küçük öğünler yemeyi deneyin.
 • Düşük yağlı yiyecekler seçin. Kırmızı et ve et ürünlerini kesin ve tatlı ürünler azaltın.
 • Sindirim sisteminizi yatıştırmak için nane ve zencefil çayları kullanın.
 • Eğer mideniz hassassa veya ağrınız varsa baharatlardan kaçının ve patates haşlaması gibi hafif ve sade yiyeceklere yönelin.
 • Kabızlık sorunsa daha fazla yüksek lifli yiyecekler tüketin.

Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı neye iyi gelir?

Tedavi ilerledikçe bazı gıdalara karşı hassasiyet gelişebilir. Bu durumda bir diyetisyenle görüşmek gerekebilir.

Akciğer kanseri hastalarına öneriler

 • Tedaviniz hakkında karar vermek için bilgi edinin: Doktorunuzdan hastalığın tedayları, evreleri ve tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi alın ve hastalığınız ile ilgili farklı doktorlardan da görüş alın. Ayrıca güvenilir kaynaklardan araştırma yapın.
 • Diğer akciğer kanseri hastalarıyla bağlantı kurun: Bölgenizdeki destek grupları hakkında doktorunuza danışın ya da sosyal medya üzerinden böyle grupları araştırıp iletişime geçin. Bu, hem tecrübe aktarımları hem de moral desteği, dayanışma için etkili ve faydalı bir yoldur.
 •  Aktif kalın: Kanser teşhisi, zevk alınan ya da rutin meşguliyetleri bırakmak zorunda kalmak anlamına gelmez. Kendinizi iyi hissettiğiniz anlarda size iyi gelen işlere zaman ayırın. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza ve hobilerinize zaman ayırım
 • Destek alın: Arkadaşlarınızla ve ailenizle görüşmeyi kesmeyin, onların size yardımcı ve destek olmalarına izin verin.

Akciğer kanseri olan hastalar ne kadar yaşar?

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde tahmini beş yıllık sağ kalım oranı ilk iki evrede ortalama yüzde 49-31 arasındayken son aşamada yüzde 1’dir. Küçük hücreli akciğer kanseri ise çok saldırgandır. Uzun süreli sağ kalım nadirdir. Tedavi olunmazsa hayatta kalma süresi 2-4 ay olabilir. Kesinlikle ciddiye alınması gereken bir kanser türüdür. Bknz:>>>

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla