Omurga tümörlerinde uygulanan cerrahi tedavi teknikleri

Yazan Op. Dr. Tamer Tekin
17 Kasım 2017   |    25 Mart 2023    |   Kategori: Tedavi Rehberleri, Üye Yazıları Print

Kemikler, kanserler arasında 3. sırada sıklıkla metastazın olduğu dokulardır. Omurga ise en sık kemik metastazı olan bölgedir. Akciğer, prostat, meme, böbrek, tiroid ve gastrointestinal sistemin primer kanserlerine sekonder olarak omurgaya metastaz gözlenir. Omurga metastazları, servikal bölgede %10 , lomber bölgede %20 oranında metastaz görülürken, torakal bölgede %70 gibi büyük bir oranda görülür. Omurganın primer tümörleri, omurga tümörlerinin %2 den daha düşük bir oranını oluşturur. Omurga tümör ameliyatındaki amaç, ağrıyı azaltmak, nöral elemanları rahatlatmak, omurgayı stabil hale getirmek ve tümörü lokal olarak kontrol etmektir. 

Omurga Tümöründe Uygulanan Ameliyat Teknikleri:

  • En blok rezeksiyon/küratif rezeksiyon

Agresif benign primer tümörleri, primer malign tümörler ve soliter omurga metastazlarında uygulanır. Kordoma, kondrosarkoma, pankoast tümörü, osteoblastoma ve dev hücreli tümörler gibi tümörlerde en blok rezeksiyonla iyi sonuç alınabilir. Bazı sarkomlarda tümör duraya yapışık olabilir ve duranın o bölümünün eksize edilmesi gerekir. Bu bölgeye otolog ya da kas greftiyle duroplasti yapılır. Tümör, vertebranın korpusunu ya da posterior elemanlarını invaze etmişse, her iki pedikül kesilerek en blok rezeksiyon yapılır.

Eğer tümör vertebranın korpusunun bir tarafını ve ipsilateral pedikül ve artiküler prosesi tutmuşsa; sagital split osteotomi uygulanrak en blok rezeksiyon yapılır. Eğer her iki pedikül tutulmuşsa, intralezyonal diseksiyon uygulanarak cerrahi tümör alanı eksize edilir.

  • Füzyon

Dejeneratif omurgada olduğu gibi omurga tümör cerrahisinde füzyon daima amaçlanmaz. Cerrahiden sonra psöartroz gelişme olasılığı vardır. Özellikle de primer tümörler ya da 4000 rad üzerinde radyoterapi alan hastalarda psödoartroz gelişme olasılığı daha yüksektir.

  • Anterior enstrumentasyon

Spondilektomi sonrası oluşan boşluk metil metakrilatla doldurulabilir. Avantajı kolay uygulanır, ucuzdur, tümör invazyonuna ve radyoterapiye dirençlidir. Ayrıca otogreft ve allogreftler de bu amaçla kullanılabilir. Karbon fiber ve titanyum kafesler sıklıkla bu amaçla uygulanabilir.

  • Posterior enstrumentasyon

Pedikül ve lateral mass vidası ve rod tercih edilir. Füzyon sonlanma seviyesine dikkat ediilmelidir. Omurganın birleşke bölgesinde(servikotorasik, torakolomber ) ve tümörün olduğu seviyelerde füzyon sonlandırılmamalıdır.

  • Anterior-posterior enstrumentasyon

Spinal tümörlerde, sadece anterior ya da sadece posterior füzyon başarısız olması nedeni ile çoğu vakada hem anterior hem de posterior yaklaşım kombine uygulanmaktadır.

  • Perkütan vertebroplasti

Osteoporotik fraktürlerde genelde uygulanan bir tekniktir. Komprese vertebranın içerisine bir iğne ile girilerek sement enjekte edilir. Ve ağrıya neden olan vertebra daha stabil ve güçlü hale getirilir. Komplikasyon oranı, osteoporotik vertebralarda %1-3 iken; malign vertebra tümörlerinde uygulandığında %7-10 oranına yükselir.

Cerrahi tedavi omurga tümörlerinin tedavisinde önemli bir role sahiptir. Yaşam süresindeki uzama, bu tümörlerin populasyondaki sayısında artışına neden olmaktadır. Enstruman teknolojisi ve biyolojik yenilikler, yapılan yeni klinik ve laboratuvar çalışmalar, bizleri bu tür tümörlerin tedavilerinde umutlandırmaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla