SGK’dan özel hastanelerde çalışan hekimlere sözleşme tuzağı!

Yazan Dr. Erkin Göçmen
4 Ocak 2016   |    5 Ekim 2021    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

doktor-hastane-saglik-personel2Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesini yeniledi. Bu Sözleşmenin 14.8 numaralı maddesi ile getirilen yeni kural, önümüzdeki dönemde bir çok sorunun ortaya çıkmasına ve özel hastanelerde çalışan hekimlerin mağdur olmasına sebebiyet verecek niteliktedir.

YERSİZ ÖDEMELERDEN MÜTESELSİL SORUMLULUK

Bu yeni sözleşme hükmüne göre, özel hastane ve tıp merkezinde çalışan hekimler, satın alma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı olarak yapıldığı tespit edilen yersiz ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na geri ödenmesinde, hastane ve tıp merkezi ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve kanunda kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini belirtir ifadelere yer verilen sözleşmeyi imzalamaya mecbur bırakılmışlardır.

İlk bakışta ne var ki bunda denebilir. Nasılsa bir hekim sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmemiş ise bunun sonucuna da katlanmalıdır çıkarımı başlangıçta mantıklı gelebilir. Ama pratikte durum böyle değil… Fiili durumda, özel hastanelerdeki sağlık hizmeti sunumunda bütün inisiyatif hastane ve/veya tıp merkezi işletmecisindedir. Hekimler çoğunluk bir uygulamanın zaten böyle yapılageldiğini düşünerek, aslında hastanedeki mevcut Sözleşmeye aykırı uygulamayı normal bir durum zannedebilmektedir. Kaldı ki işveren karşısında zayıf durumda bulunan hekimin hastane işletmesinin sözleşmeye aykırı uygulamalarına itiraz etmesi ve bunları sorgulaması da çok zordur.

Hangi özel hastane işe aldığı doktoruna sözleşme tuzağı kurdu?

Sözleşmeye konulan bu hükümle, hekimler SGK’ya karşı, hastaneye yapılan yersiz ödemelerden dolayı hastane ile birlikte sorumluluğu kabul ettiklerine ilişkin bir taahhüt vermeye mecbur bırakılmıştır. Bu durumun SGK ve özel hastaneler lehine bir uygulama olduğu açıktır.

YERSİZ ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA GERİ İSTENİYOR

SGK-Hastane Sözleşmesine göre, SGK mevzuatı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak yapılan işlemlerin bedelleri olağan şartlarda ödenmez. Ancak uygulamada usulsüz işlemler hemen tespit edilemiyor ve bedeller ödeniyor, fakat sonradan bir müfettiş soruşturması sonucunda yersiz ödeme yapıldığı tespit edilince de bunlar geri tahsil ediliyor. Şimdi SGK hekime bu parayı senden de isteyebileceğime ilişkin olarak bana taahhüt ver diyor.

Oysa bu parayı alan hekim değil, hastanenin kendisi, doğal olarak ve hakkaniyet gereği geri ödemeyi de hastane yapmalı. Ancak bu taahhütle artık SGK hiç hastane dolayımını kullanmaksızın ödemeyi doğrudan hekimden talep edebilecektir. Özellikle mali durumu sıkıntılı hastanelerde çalışanlar için oldukça riskli bir durum bu. Dahası, özel hastanelere ve tıp merkezlerine yapılan yersiz ödemelere, ödeme tarihinden itibaren avans faizi yürütülmektedir. Bu faiz yasal faize göre çok daha yüksektir. Bu taahhütle, bir hekim, söz gelimi beş yıl sonra,artık yerinde yeller esen bir hastane ve tıp merkezine yapılan yersiz ödeme nedeniyle haciz memurları ile karşı karşıya gelebilecektir.

Özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde tebligat nasıl yapılır?

Bu düzenleme ile Hekim, aslında tarafı olmadığı bir sözleşmeden kaynaklanan hastane sorumluluğunu da üstlenmiş olmaktadır. Diğer yandan ilgili madde hükmü açık değildir. Madde metninde geri ödeme sorumluluğu yersiz ödemelerle mi sınırlıdır, yoksa bu hüküm cezai şartları da ödeme yükümlülüğünü içeriyor mu, belli değildir. Nitekim aynı hükmün devamında hekimdencezai müeyyideleri bildiğini ifade etmesi de istenmektedir.

Ceza Kanunu bilmemek zaten mazeret olmadığına ve bunu ayrıca ifade etmeye gerek olmadığına göre, burada geçen cezai müeyyide deyimi ile SGK-Özel Hastane Sözleşmesinde geçen cezai şartların kastedildiği sonucu da çıkarılabilir. Aslında çıkarılamaz ama SGK bunu bu şekilde yorumlar ve uygularsa, ki bence böyle anlar ve uygular, bir de bunun yanlış bir uygulama olduğunu ispat için hekimlerin mahkeme mahkeme dolaşmaları gerekecektir.

Burada hekimler işini kaybetmekle bu ağır taahhüdü imzalamak arasında kalacak ve öyle sanıyorum birçoğu bunu imzalayacaktır. Hatta imzaladılar bile… Burada hekim ile hastane arasında bir sorumsuzluk sözleşmesi imzalanmasının ise ne ölçüde çözüm getireceği tartışmalıdır. Hekim-hasta ilişkisinde sorumsuzluk sözleşmesi kesin olarak yapılamaz. Hekim-hastane ilişkisinde bunun yapılıp yapılmayacağı konusu belirsizdir ve bu konuda bir içtihat da bulunmamaktadır. Ama biz yine de hekimlere, hastanelere SGK’nın istediği madde 14.8 hükmüne göre verdikleri taahhüdün yanında hastaneden bir sorumsuzluk sözleşmesi yapmasını istemelerini önermekteyiz.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla