Radyoterapisiz erken evre rektum kanseri tedavisi için öncü bir çalışma: PROSPECT

5 Haziran 2023   |    9 Haziran 2023    |   Kategori: Güncel / Literatür, Onkoloji Print

ASCO’nun (Amerikan Klinik Onkoloji Derneği / 2-5 Haziran 2023) yeni konferansında sunulan bir klinik çalışma, lokal ileri rektum kanserinde radyoterapi yapılmadan da tedavinin etkili olabileceğini gösterdi. PROSPECT faz 2/3 (Chemotherapy Alone or Chemotherapy plus Radiation Therapy in Treating Patients Locally Advanced Rectal Cancer Undergoing Surgery) çalışması, cerrahiye uygun olan hastalarda radyoterapi yapılmadan sadece neoadjuvant FOLFOX (florourasil, lökovorin ve okzaliplatin) tedavisinin, pelvik kemoradyoterapiyle eşit derecede etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Haziran 2012 – Aralık 2018 tarihleri arasında 1128 hasta üzerinde yapılan çalışmanın sonuç kesme tarihi Aralık 2022. Çalışma ASCO’da sunulduğu tarihte eşzamanlı olarak New England Journal dergisi’nde de yayınlandı.(3)

Araştırma grubunda tedavi gören hastaların %80.8’i 5 yıl hastalıksız yaşam oranına ulaştı. Bu oran standart tedavi alan hastalarda %78.6 olarak gerçekleşti. Her iki grup arasında önemli bir fark olmadığı gözlendi. 5 yıl boyunca genel sağkalım (OS) oranları FOLFOX grubunda %89.5 ve standart tedavi grubunda %90.2 olarak bulundu. Lokal nüks oranları da benzerdi ve her iki grupta da %98’den fazla hastada bu süre zarfında lokal nüks saptanmadı.

Çalışmada, araştırma kolundaki hastaların sadece %9’u operasyon öncesi neoadjuvant kemoradyoterapi almak zorunda kaldı. Bu hastalarda FOLFOX ile klinik yanıt %20’nin altında kalmış ya da hastalar en az 5 kür FOLFOX’u tolere edememişti.

Table. Summary of Efficacy Results 

Abbreviations: 5-FU CRT, 5-FU chemoradiotherapy; FOLFOX, folinic acid, fluorouracil, and oxaliplatin

PROSPECT çalışmasının rektal kanser tedavisinde uygulanan dozun başarıyla azaltabileceğini ve buna rağmen aynı yüksek iyileşme oranları sağlanabileceğini gösterdiğini söyleyen makalenin başyazarı Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden Dr. Deb Schrag, “Hastalara daha fazla seçenek sunabiliriz. Ayrıca çok yüksek bir iyileşme oranına ulaşmanın birden fazla yolu var. PROSPECT çalışmasında bu iki stratejinin neredeyse aynı sonuçları elde ettiğini gösterdik. Beş yıl sonra, genel yaşam süreleri benzer. İnsanlar, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre tedavi seçebilirler. Bizim görevimiz, bilgileri hastalara düzgün, şeffaf ve doğru bir şekilde sunmaktır” açıklamasında bulundu.

Pelvik kemo-radyoterapi, rektal kanserin pelviste tekrarlamasını önleme kabiliyeti nedeniyle önemlidir. Ancak bu tedavi yaklaşımı, çok ciddi yan etkilere neden olabilir. Bunlar arasında bağırsak alışkanlıklarında bozulma, idrar yolu ve cinsel işlev bozukluğu, pelvik kemiklerde fraktür ve ikinci kanser riskinde artış, kemik iliği rezervinde azalma, kısırlık ve erken menopoz bulunur. Bu sonuç, özellikle 50 yaşından önce rektal kanser tanısı alan kişiler arasında artan oranlar göz önüne alındığında, önemlidir.

Prof. Dr. Teoman Yanmaz

Konuyla ilgili danıştığımız Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Teoman Yanmaz bazı noktalara dikkat çekti: ”İlk önemli nokta bu araştırmada T4 tümörler ve klinik olarak 4 ya da daha fazla lenf nodu olan hastalar yok. İkinci olarak sfinkter koruyucu cerrahiye uygun olan hastalar protokole alınmış. Bu nedenle sadece bu grup hastalar için çalışmayı değerlendirmek gerekir. Çalışmanın sonuçlarında sadece hastalıksız ve genel sağkalım değil lokal nüks ve RO rezeksiyon oranları da benzer. Bunu radyoterapi olmadan başarmak bir çok Onkolog için beklenmeyen derecede iyi kabul edilecek bir sonuç.

Son yıllarda rektum kanseri için çok farklı tedavi yöntemleri geliştirildi. Total neoadjuvant tedavi, Cerrahi yapılmadan ‘bekle ve gör’ yaklaşımı ya da MSI-H (mikrosatellit instabilitesi yüksek) hastalardaki immünoterapi tedavileri gibi farklı seçenekler arasında bu çalışmanın nasıl yer bulacağını şu anda tahmin etmek zor.

Radyoterapi olmadan lokal ileri rektum kanseri tedavisi en az 35-40 yıldır hayal edilmeyen bir şeydi. Bu nedenle klinik pratiğe girmesi, alışkanlıkları kırması tek çalışmayla hemen mümkün olmayabilir. Ancak özellikle fertilite korunması açısından genç hastalarda bu yöntemi kullanmaya başlayacak bir çok Onkolog olacağını tahmin ediyorum. Buradan gelecek iyi klinik sonuçlar bu konuda Onkologların cesaretlenmesini sağlayacaktır.”

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla