Protein çeşitleri ve günlük protein ihtiyacı…

Yazan Dr. Yildirim Bayezit DELDAL
Kategori: Beslenme ve Diyet, Üye Yazıları Print

salam-sosis-sucuk-et-yemekOrganizmanın hücre yapısı örgüsünü oluşturan organik maddelerdir. Amino Asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve belirli diziliş sırasında karakteristik düz zincirde birbirlerine kovalent bağlanmasıyla oluşmuş polipeptitlerdir. Amino grup asitlerin polimerleridirler. Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal maddeye protein denir.

Proteinler hücrelerdeki bütün biyolojik olayların yapı taşıdırlar. Hücreler içerisinde gerçekleşen olaylar; yüz binlerce farklı Proteinin kendilerine verilmiş olan vazifeleri yerine getirmeleri ile gerçekleşir.

Görevleri; Büyüme ve gelişmeyi sağlarlar. Hücresel yapıların oluşumunda rol oynarlar. Bazı hormonlar ve enzimlerin üretilmesinde gereklidirler. Hastalıklara karşı savaşan maddeleri üretirler. Vücut için bir enerji kaynağıdırlar. Proteinlerin önemi organizma için üstlendikleri görevler açısından temel bir anlam taşır.

Günlük protein ihtiyacı: Günlük protein alımı vücut ağırlığına bağlı olarak kilogram başına yaklaşık 1 gr proteindir. Örneğin 60 kg olan birinin günlük protein ihtiyacı da 60 gr proteindir.

Proteinlerin Çeşitleri

Proteinler Başlıca iki çeşide ayrılır:
1. Basit Proteinler
2. Bileşik ( konjuge ) Proteinler
3. Türev Proteinler

Basit Proteinler
1) Globüler proteinler:Albüminler,Globülinler,Globinler,Glutelinler,Prolaminler,Protaminler,Histonlar.Basit Proteinler
2 )Fibriler proteinler:Keratin,elastin,fibrinojen,miyozin.

Bileşik Proteinler
Glikoproteinler: Kollajen,Proteoglikanlar,Lipoproteinler
Fosfoproteinler: Kazein,Nükleoproteinler
Metalloproteinler: Ferritin, transferrin,seruloplazmin
Kromoproteinler: Hemoglobin,miyoglobin, sitokromlar, peroksidaz

Türev proteinler
Primer türev proteinler (denatüre tip proteinler):protean,,metaprotein,koagule proteinler

Sekonder türev proteinler: Proteozlar (albüminozlar) Peptonlar
Oligopeptitler
Peptitler

KAYNAKÇA:
Written by Yıldırım Bayezit DELDAL
http://www.renklinot.com/yasam/protein-nedir-protein-cesitleri-nelerdir.html#ixzz3nRGQALie

YAZIYI PAYLAŞ


Araç çubuğuna atla