VTE tedavisinde Pradaxa’nın yararı doğrulandı

24 Ocak 2013   |    28 Temmuz 2022    |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

RECOVER II çalışmasından elde edilen veriler, akut venöz tromboemboli (VTE) tedavisinde varfarine kıyasla dabigatran’ın (Pradaxa) güvenliliğini ve etkinliğini doğruladı. Çalışmaya daha önce yapılmış olan RECOVER-I’den alınan 2500’den fazla Asyalı dahil edildi. Araştırmacılar, Asyalı ve Asyalı olmayan hastalarda rekürren VTE ve kanama oranlarının benzer olduğunu bildirdi.

Yakın zamanda Amerikan Hematoloji Derneği 2011 Yıllık Toplantısında Dr. Sam Schulman (McMaster Üniversitesi, Hamilton, ON) sunulan RECOVER II çalışması, rekürren VTE veya ölümcül pulmoner emboli (PE) birleşimi olan primer sonlanım noktasının düşük oranda kullanılması ile RECOVER çalışmasının sonuçlarını tekrarlamak üzere tasarlanmıştı.

Son yıllarda yeni oral antikoagülanları test eden çalışma sayısının artması (rivaroksabanın kullanıldığı 7000 kişilik VTE çalışmaları ve apiksabanın kullanıldığı 5000 kişilik çalışmalar), dabigatranın kullanıldığı RECOVER çalışmasının sonuçlarının doğrulanması ihtiyacını doğurdu. Dr. Schulman, ilk yapılan RECOVER çalışması için olay oranı bugünlerde düşük olduğu için 2500 kişilik hasta sayısının az olduğunu düşündüklerini ve bu nedenle ikinci bir çalışma yapmak istediklerini belirtti ve ekledi: “Her ne kadar primer sonlanım noktası açısından yeterli olsa da, elimizdeki çalışma sonuçlarına bakarak, alt grup analizleri hakkında fazla bir şey söyleyemiyoruz.”

RECOVER II çalışmasında 1297 hasta günde iki kere dabigatrana ve 1289 hasta varfarine randomize eildi. Primer sonlanım noktası açısından rekürren VTE veya PE yeni antikoagülan ajan ile tedavi edilen hastaların %2.4’ünde ve varfarin ile tedavi edilen hastaların %2.2’sinde görüldü. Bu fark, daha önceden belirlenmiş noninferiorite sınırını karşılıyordu (p<0.0001). RECOVER çalışmasında dabigatran ile tedavi edilen hastaların %2.4’ünde ve varfarin ile tedavi edilen hastaların %2.1’inde sonlanım noktası kaydedilmişti. 537 Asyalı hastanın katıldığı alt grup analizleri de, dabigatranın varfarinden aşağı olmadığını gösterdi.

Dabigatran ile tedavi edilen hastaların 15’inde ve varfarin ile tedavi edilen hastaların 22’sinde majör kanama olayı görüldü. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Dabigatran ile tedavi edilen hastalarda 200; varfarin ile tedavi edilen hastalarda 285 kanama olayı kaydedildi (riks oranı 0.67; %95 CI 0.56-0.81). Gruplar arasında mortalite veya ciddi advers olay oranı açısından bir fark yoktu. RECOVER çalışmasına benzer olarak, varfarine kıyasla, dabigatran ile tedavi edilen hastalarda 2 daha kesin veya benzeri akut koroner sendrom görüldü. (3 AKS olayına kıyasla 5 AKS olayı). Araştırmacılar, dabigatranın VTE hastaları için daha yararlı olduğunu ve rivaroksaban ve apiksabanın VTE çalışmalarında bu sonuçların alınmadığını bildirdi: “Evde hastanın kendisi tarafından uygulanan varfarin enjeksiyonu, birçok hasta için bir yüktür. Bu ilaç, varfarine karşı iyi bir alternatiftir; çünkü hasta üzerinde bir yük oluşturmaz.”

Dabigatran, kalça ve diz replasman cerrahisi sonrasında VTE profilaksisi için Avrupa’da onaylandı. FDA ve Avrupa yasal mercileri de, aynı endikasyon için rivaroksabanı (Xarelto, Bayer/Johson & Johnson) onayladı. Apiksaban da Avrupa’da kalça ve diz replasman cerrahisi sonrasında DVT’nin önlenmesi için onaylandı. Bir diğer direkt faktör Xa inhibitörü olan Edoksaban da (Lixiana, Daiichi Sankyo) Japonya’da onaylandı.

KAYNAK: A randomized trial of dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism (RE-COVER II).  Schulman S, Kakkar AK, Schellong SM, et al. American Society of Hematology 2011 Annual Meeting; December 12, 2011; San Diego, CA. Abstract 205.

Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
https://ash.confex.com/ash/2011/webprogram/Paper42341.html

Background: Dabigatran has been compared with warfarin for treatment of acute venous thromboembolism in one previous trial (RE-COVER).  Based on the low rate of the primary outcome as the RE-COVER study was running, we undertook this replica study to confirm the results of RE-COVER, and to allow for more rigorous sub-group analyses.

Methods: In a randomized, double-blind, double-dummy trial of 2568 patients with acute VTE, treated with low molecular weight or unfractionated heparin for 5 to 11 days, we compared dabigatran, 150 mg twice daily, with warfarin, dose-adjusted to an International Normalized Ratio of 2.0 and 3.0, each given for 6 months. Primary outcome was recurrent symptomatic, objectively confirmed venous thromboembolism and deaths related to venous thromboembolism during 6 months. Safety endpoints included bleeding events, acute coronary syndrome, elevated liver function tests, and adverse events.

Results: Of 1279 patients randomized to dabigatran, 30 (2.4%) had recurrent VTE compared with 28 (2.2%) of 1289 patients randomized to warfarin; risk difference 0.2% (95% confidence interval [CI], -1.0 to 1.5); p<0.0001 for the pre-specified non-inferiority margin. The hazard ratio for dabigatran was 1.08 (95% CI, 0.64 to 1.80). Major bleeding occurred in 15 patients treated with dabigatran and 22 patients treated with warfarin (hazard ratio 0.69; 95% CI, 0.36 to 1.32) and any bleeding occurred in 200 versus 285 patients, respectively (hazard ratio 0.67, 95% CI, 0.56 to 0.81). The frequency of reported ACS events was less than 1% in the trial, with more cases in the dabigatran treatment group than those treated with warfarin. There were 25 deaths during each treatment, and serious adverse events were similar in the two groups. Analysis of outcomes based on demographic characteristics showed consistency of effects for both safety and efficacy. This included the analysis based on Asian race, which had been limited in RE-COVER. There were 537 Asian patients in RE-COVER II compared to only 65 in RE-COVER. The event rates of recurrent VTE and of any bleeding were similar in Asians and non-Asians.

Conclusion: The study confirms that the efficacy of dabigatran is non-inferior to warfarin in the treatment of acute VTE and with a lower risk for bleeding. The safety of dabigatran is similar in the Asian population compared with non-Asians.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla