RA tedavisinde biyolojik ajanların güvenliliği ciddi farklılıklar gösteriyor

24 Mayıs 2011   |    4 Ocak 2020    |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar, İç Hastalıkları, Romatizmal Hastalıklar Print

Yeni sistematik Cochrane araştırmacılarına göre, bazı biyolojik ilaçlar daha güvenli. Bu ilaçlar romatoid artrit ve inflamatuvar barsak hastalığı gibi hastalıklarda inflamasyonu azaltmak için kullanılıyor. İnceleme, artrit ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılan 9 farklı biyolojik ilacın araştırıldığı 163 çalışma verilerine dayanıyor. Biyolojik ilaçların etkinliği iyi bilinmekle birlikte, bazılarının nadir fakat ciddi immün baskılayıcı aktivitelerle ilişkili yan etkileri olabileceği düşünülüyor. Artmış enfeksiyon riski, tüberkülozun nüks etmesi, kanser ve konjestif kalp yetmezliği bu yan etkiler arasında.

İnceleme, artrit ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılan 9 farklı biyolojik ilacın araştırıldığı 163 çalışma verilerine dayanıyor. İncelemede 50.010 hasta araştırıldı. Kontrol gruplarına kıyasla, biyolojik ilaç kullanan hastalarda advers olay ve nüks eden tüberküloz daha fazlaydı. Ciddi yan etkiler, lenfoma ve konjestif kalp yetmezliği ise görülmedi. Adalimumab ve infliksimab daha fazla advers olaya yol açarken, abatasept ve anakinra daha az ciddi advers olay ile ilişkilendirildi. Sertolizumab pegol ise, diğer biyolojiklere kıyasla, daha ciddi bir enfeksiyona yol açmıştı.

Araştırmacılar, inceleme sonuçlarının dikkatlice yorumlanması gerektiğini belirten çalışmanın baş araştırmacısı Alabama Birmingham VA Tıp Merkezi uzmanlarından Dr. Jasvinder Singh şu bilgileri verdi: “Bu veriler hekimler ve hastalar için farklı biyolojik ilaçların güvenliliğine ilişkin bilgi vermektedir; fakat bu incelemede yer alan çalışmaların bire bir karşılaştırma çalışmaları olmadığı unutulmamalıdır. Bu ilaçların güvenlilik profillerine ilişkin, özellikle de karşılaştırmalı olarak, derhal bir çalışma yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.”

Bazı advers olaylar nadiren görüldüğü için, bu olayların doğrudan ilaca bağlı gelişip gelişmediği belirlenemedi. Plaseboya kıyasla biyolojik ilaçların konjestif kalp yetmezliği veya kanser olasılığını artırmadığı, fakat yine de bu tür olguların görüldüğü vurgulandı. İncelemeye dahil edilen çalışmalarda biyolojik ilaç grubundaki az sayıda hastada tüberküloz teşhis edildiği, fakat toplamda bu sayının çok düşük olduğu da hatırlatıldı.

KAYNAK: Wiley-Blackwell (2011, February 15) –  Safety of biologic treatment for arthritis depends on the drug.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla