Sutent, pankreas nöroendokrin tümörleri için Türkiye’de de onayladı

5 Ağustos 2011   |    26 Mart 2023    |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

Sutent, ilerlemiş pankreatik nöroendokrin tümörü hastaları için Türkiye’de onaylanan ilk hedefe yönelik tedavi oldu. Pfizer, Avrupa ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından, Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizde de pankreas nöroendokrin tümörlerinin (NET) tedavisine yönelik ilk anti-VEGF olarak SUTENT’i (sunitinib malat) onayladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Sutent’in metastatik ya da lokal ileri evrede olan, cerrahi tedavinin mümkün olmadığı iyi differansiye, Ki-67 indeksi 5 ve altında bulunan, RECIST kriterlerine göre hastalık progresyonunun bulunduğu, somatostatin ve bir sıra kemoterapi uygulanmış olan pNET tedavisinde kullanımını onayladı. Bu onay,  çalışmadaki hasta popülasyonunda progresyonsuz sağkalımda (PFS) plaseboya oranla (10.2’ye karşı 5.4 ay, p=0.000146) klinik olarak anlamlı bir ilerleme sağladığını gösteren pivotal SUN 1111 Faz III çalışmasından elde edilen verilere dayanıyor.  SUTENT’le tedavi ayrıca tümör yanıtında da istatistiksel anlamlı bir iyileşme sağladı ve objektif yanıt oranı (ORR) % 9.3 oldu (%95 GA: 3.2, 15.4, p=0.0066). Plaseboyla ise hiçbir objektif yanıt gözlemlenmedi. Buna ek olarak, genel sağkalım (OS) son analiz döneminde henüz belli olmasa da, SUTENT alan hastalardaki dokuz ölüme karşılık, plasebo alan hastalarda 21 ölüm gözlemlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın Sutent’e onay vermesi ile ilgili bilgi veren Pfizer Onkoloji Grup Medikal Müdürü Dr. Tanju Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Pfizer Türkiye olarak, ülkemizde ruhsatlı bir ürün olarak SUTENT’i hekim ve eczacılarımızın hizmetine sunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bilimsel gücümüzü hastalar, toplum ve tıp camiası için anlamlı sonuçlara dönüştürmeyi en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu onay, ender ve tedavisi güç tümöre karşı tedavi seçenekleri sınırlı olan doktorlar, hastalar ve hasta yakınları için son derece olumlu bir gelişme. Pankreatik NET son derece vasküler bir tümördür ve SUTENT bu hastalık için onaylanan ilk anti-VEGF tedavisi olarak tümör büyümesinin kilit bir unsurunu hedef alan bir tedavi oluşturmaktadır.”

SUN 1111 Çalışması Hakkında
SUN 1111, cerrahi olarak çıkartılamayan pankreatik NET hastalarında tek-ajan SUTENT’i değerlendiren çok merkezli, uluslararası, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir Faz III çalışmaydı. Primer sonlanım noktası progresyonsuz sağkalımdı (PFS). Diğer sonlanım noktaları arasında genel sağkalım (OS), objektif yanıt oranı (ORR) ve güvenlik bulunuyordu. Çalışmada somatostatin analoglarının kullanılmasına izin verilmişti.

New England Journal of Medicine’de yayımlanan araştırmacıları tarafından değerlendirilmiş çalışma verileri, SUTENT’in medyan PFS’yi plaseboya oranla iki mislinden fazla artırdığını (11.4’e karşı 5.5 ay, p<0.0001) ortaya koyuyordu ve bunun çalışmadan elde edilen taramaların körleştirilmiş, bağımsız bir merkezi değerlendirmesiyle (12.6’ya karşı 5.8 ay, p=0.000015) tutarlı olduğu görüldü.  Şubat 2009’da SUN 1111 çalışması için Bağımsız Veri Gözetim Komitesi hasta güvenliği adına ve çalışmanın tamamlanmak üzere sürdürülmesi durumunda primer sonlanım noktasını karşılaması olasılığının çok yüksek olmasına dayanarak, çalışmada randomizasyonun erken durdurulmasını önerdi.

SUTENT Avrupa’da, ABD ve başka dokuz ülkede ilerlemiş pankreatik NET için ruhsatlandırılmıştır. SUTENT ayrıca 100’den fazla ülkede imatinib mesilat’ta hastalık progresyonu veya intolerans gelişimi sonrasında gastrointestinal stromal tümörler (GIST) için ve ilerlemiş renal hücreli karsinom (RCC) için ruhsatlandırılmış ve klinik çalışmalarda 10.000’den fazla hasta üzerinde incelenmiştir. Bugüne dek beş yılı aşkın deneyim süresince, dünya genelinde 100.000’den fazla hasta SUTENT ile tedavi edilmiştir.

Pankreasın Nöroendokrin Tümörler
Pankreatik NET, tüm pankreas kanserlerinin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturan pankreatik adenokarsinom’dan farklıdır.  Pankreatik NET nöroendokrin tümör denen ve vücuttaki hormon üreten hücrelerden kaynaklanan geniş bir grup kanserden biridir. ,  Pankreasta oluşan nöroendokrin tümörler, pankreatik NET olarak bilinirken, akciğer ve gastrointestinal yol da dahil, vücudun başka yerlerinde oluşanlar karsinoid tümörler olarak bilinir. Çoğu iyi diferensiye  pankreatik NET’ler tüm nöroendokrin tümörlerinin yaklaşık yüzde 22-28’ini oluştururlar. ,  Pankreatik NET hastalarının yaklaşık yüzde 90’ı ilk tanı anında lokal ileri veya metastatik hastalık tanısı alırlar.  Metastazı olan pankreatik NET hastalarının prognozu zayıf, sağkalımları ise metastatik meme kanseri veya metastatik kolon kanserine benzer şekilde, ,  yalnızca 1-3 yıldır.

SUTENT / sunitinib malat
SUTENT kanserin büyümesi, çoğalması ve yayılmasında rol oynadığı belirlenen çoklu moleküler hedefleri bloke ederek etki eden, oral multi-kinaz inhibitörüdür. SUTENT’in iki önemli hedefi plan vasküler endoteliyel büyüme faktörü reseptörü (VEGFR) ve platelet-kökenli büyüme faktörü reseptörü (PDGFR), pek çok solid tümör tipi tarafından salgılanmakta ve tümörlerin kan damarı oluşumu yoluyla büyümeleri için gereken oksijen ve besinleri aldıkları anjiyogenez sürecinde kilit rol oynadıkları düşünülmektedir. SUTENT ayrıca tümör büyümesi için önem taşıyan, KIT, FLT3 ve RET gibi başka hedefleri de baskılamaktadır.

Daha fazla bilgi için:

 

http://www.sutent.com

http://www.pfizer.com

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla