Yabancı doktorlar için Türkiye’de çalışma izni ve çalışma koşulları

Kategori: Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi Print

2012 yılı itibari ile çıkarılan ve resmi gazetede yayımlanan Yabancı Doktor Çalışma İzni hala yürürlükte bulunmakta ve çalışma izni alacak olan yabancı uyruklu doktorlar için geçerliliğini korumaktadır. Fakat 2012 yılında çıkarılan bu Yabancı Doktor Çalışma İzni diş hekimi, eczacı, ebe ve hasta bakıcılar bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Yabancı Doktor Çalışma İzni alabilmek için öncelikle Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu doktorların diploma, mezuniyet belgesi veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin onaylanmış hali ve Sağlık Bakanlığı’nca da tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni alabilmek için kişilerin mesleklerini icra etmesine engel bir durum olmamalı ve en az B seviyesinde Türkçe biliyor olmalılardır. Yabancı doktorların çalışma izni alabilmesi için bu belgelere ek olarak çalışılan sağlık kuruluşundan alınan aylık ücret miktarlarının belirtildiği hizmet sözleşmeleri de Sağlık Bakanlığına sunulması zorunludur. Yabancı Doktor Çalışma İzni sadece özel hastanelerde ve kliniklerde gerçekleşmektedir. Devlete bağlı hastanelerde yabancı uyruklu doktorlar için çalışma izni verilmemektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni alabilmek için gerekli koşullar ise kısaca şu şekilde sıralanacaktır.

 • Tıp fakültesi diplomaları veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış olmalı ve bu belgeler Sağlık bakanlığı tarafından da tescil edilmelidir.
 • Yabancı Doktor Çalışma İzni alacak doktorların mesleğini icra etmesine engel kanuni işlemleri de bulunmamalıdır.
 • Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafınca yapılacak olan Türkçe Dil Sınavında kişilerin B veya üzeri seviyede başarı göstermesi gerekmektedir.
 • Yabancı Doktor Çalışma İzni için ilgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni de alınmış olmalıdır.
 • Doktorlar için zorunlu olan mesleki mali sorumluk sigortası yaptırılmış olunmalıdır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni için gerekli evraklar ise şu şekilde olmaktadır.

 • İlgili makam tarafından diploma veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğiniz gösteren onaylar.
 • Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavından B ve üzeri şekilde not alındığına dair belge…
 • Türkiye’de ilk defa mesleklerini icra edecek olan doktorların geldikleri ülkelerin Sağlık Bakanlığı veya Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinden alınacak ve kanunen mesleğin yapılmasına engel halinin olmadığı belgesi
 • Çalışılan özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılmış olan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücretlerin miktarını gösterir hizmet sözleşmesi

Yabancı uyruklu doktorların Türkiye’de sağlık sektöründe çalışma izni alması için ibrazı zorunlu olan belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin eksiksiz ve tam şekilde ilgili kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Evrak eksikliği gibi durumlarda çalışma izinleri çıkmayacak ve belgelerin tamamlanması istenecektir. Yabancı sağlık personelinden Yabancı Doktor Çalışma İzni alabilmek için istenen belgeler şunlar olmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılmış olan çalışma izni talep dilekçesi. 2527 sayılı kanuna göre Türkiye’de çalışma izni almak için yabancılardan bu hususu dileklerinde bildirmeleri istenecektir.

Yabancı personel başvuru formu bulunmalıdır. Başvuru formu 4 nüsha, 3 sayfa, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf, işveren ve yabancı uyruklu doktor tarafından imzalanmış gerçek nüshalardan oluşmalıdır.

 • Türkçeye tercime dilmiş noter onaylı veya konsolosluk onaylı pasaport sureti
 • Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı veya konsolosluk tarafından onaylanmış olan Tıp Fakültesi diploma sureti
 • 1 adet özgeçmiş, Türkçe olarak düzenlenmeli ve 2 A4 sayfasını geçmemelidir.

Türkiye içerisinden yapılacak olan Yabancı Doktor Çalışma İzni başvurularında geçerli ikamet tezkeresi noter onaylı sureti makama teslim edilmelidir. (bu belgede dikkat edilmesi gereken durum ise; öğrenim amacı ile verilen izni hariç, ikamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun da bu süre içerisinde yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu süre dışarısında kalacak olan kişiler ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuru yapması gerekecektir.)

Süresiz, istisnai ve bağımsız çalışma izin türlerine göre yönetmelikte istenen diğer belgeler ise ayrıca ibraz edilmelidir. Bu belgeler kişilerden kişilere farklılık göstermekte ve gerektiği takdirde kişilerden özellikle istenmektedir.

Sağlık sektöründe Yabancı Doktor Çalışma İzni alacak olan başvuruların 1 asıl 3 fotokopi olmak üzere dört ayrı dosya hazırlamaları ve başvuruda eksiksiz olarak bu dosyaları ilgili makamlara sunmaları gerekmektedir.

Kurum ve Kuruluşlardan İstenen Belgeler

 • Çalışma izni talep dilekçesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmelidir.
 • Kurum içerisinde çalışan Türk ve yabancı uyruklu tüm personelin sayısını gösteren sigortalı hizmet listesi, bu liste sadece son aya ait olacaktır.
 • Yabancı uyruklu doktor çalıştırmak isteyen kurumun son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar – zarar tablosu
 • Yabancı uyruklu doktor çalıştırmak isteyen kuruluş yabancı sermayeliyse, kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluş tarafından onaylanmış örneği belgeler arasında bulunmalıdır.
 • İl sağlık Müdürlüğü tarafından alınmış olan kurumun uygunluk belgesi, faaliyet izin yazısı ve ruhsatnamesi gibi belgeleri de Yabancı Doktor Çalışma İzni belgeleri arasında bulunmalıdır.

Türkiye’de Yabancı Doktor Çalışma Şartları

 • Yabancı Doktor Çalışma İzni almak isteyen sağlık personelinin aşağıda yer alan şartları sağlamak kaydı ile özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilecektirler.
 • Bakanlık tarafından tescil edilmiş diploma veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin onaylanmış halleri
 • Mesleğin icra edilmesine dair herhangi bir kanuni yükümlülüğün bulunmaması
 • Üniversiteler tarafından düzenlenecek olan Türkçe Öğretimi uygulama ve Araştırma merkezi kapsamında yapılacak olan Türkçe dil yeterlilik sınavından B veya daha üzeri not almış olmak.
 • Yabancı Doktor Çalışma İzni alma mevzuatına göre düzenlenmiş olan Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olmak.
 • Doktorlar için zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortalarının yapılmış olması gerekmektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni alabilmek için hazırlanacak belgeler oldukça önemli olmaktadır. Belgelerde herhangi bir hata veya eksiklik çalışma izinlerinin alınamaması anlamına gelecektir. Bu yüzden dolayı da Yabancı Doktor Çalışma İzni başvurularında bulunacak kişilerin tam ve eksiksiz bir şekilde belgelerini hazırlamaları gerekmektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusunda Gereken Belgeler

 • Başvuru yapacak olan yabancı uyruklu doktorların ilgili merci tarafından diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun için de Yükseköğretim kurumunun diplomaların denkliğini tanıması gerekmektedir. Bu belge kesinlikle olmalıdır. Olmaması durumunda formasyon alınması istenecektir.
 • Girilecek Türkçe dil sınavından B başarı puanını alındığını gösteren belgenin orijinali
 • Türkiye’de ilk defa Yabancı Doktor Çalışma İzni alacak olan kişilerin geldikleri ülkelerin sağlık bakanlığından veya ülkelerinde bulunan Türkiye cumhuriyeti elçiliklerinden kanunen mesleğin yapılmasına engel olunmadığına dair alınacak olan belge.
 • Çalışma İzni alındıktan sonra çalışılacak olan kurum ile başvuru sahibi arasında yapılan sözleşme ve aylık ücret miktarının gösterildiği hizmet sözleşmesi de belgeler arasında bulunmalıdır.
 • Gerekli şartları ve belgeleri oluşturan Yabancı Doktor Çalışma İzni almak isteyen kişiler başvurularını öncelikle sağlık Bakanlığına yapmaktadır. Mesleki yeterliliklerini ve uzmanlığını belgeleyen kişiler Sağlık Bakanlığından alacakları doktorluk yapabilir belgeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak Yabancı Doktor Çalışma İzni alacaktırlar. Bu izinler genellikle ilk olarak iki yıl olmakta sonraki yıllarda 2 sefer birer yıllık süreler ile uzatılmaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

4 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
sogol
sogol
3 yıl önce

ben yabancı uyrukluyum türkiyeden mezun oldum acaba yabancı uyruklular ASM’de çalışabiliyorlar mi?

tufan
tufan
6 yıl önce

bakın 2014 te eşim tc ye geldı anestezi uzmanı olarak ve dokrtorluk ve uzmanlık denklıgı almak 1,5 yılı gectı denklıklerı aldık halı gıbı bı kagıt parcası verdıler ne oldu ırkcılık adı altında ınsan kullanma somurme gercekten rezıllıgımız pacamızdan akıyor ulke olarak nasılmı anlatayım uzuuuun uzuuuun hak verın yada vermeyın ama… Devamını oku »

Muhammed
Muhammed
7 yıl önce

Selam aleykum hocam ben saglik memuruyum 5 yil acilde calisdim(azerbeycanda)acaba Turkiyede calisa bilirmiyi ?

tufan
tufan
6 yıl önce
Cevaben  Muhammed

sende geleceksen kardes yazdıklarıma hazırlıklı ol ….

Araç çubuğuna atla