Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi ilk malpraktis kararı’nı verdi…

Yazan Av. Arb. Ümit Erdem
2 Kasım 2020  |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi Print

Hasta-Hekim (ve de hastane) arasındaki vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli olan Yargıtay (13.) Hukuk Dairesi kapatılmış, ilgili tüm dosyalar 02.09.2020 tarihi itibariyle Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi’ne devredilmiş idi. Bakınız: Malpraktis Davaları’nda Yargıtay’da Görev Değişikliği: 13. Hukuk Dairesi Kapatıldı! başlıklı yazımız. Yargıtay (13.) Hukuk Dairesi’nin kapanmadan önce, 29.06.2020 tarihinde oybirliği ile verdiği son Bozma Kararı’nın “İlaç Hatası” iddiası ile ilgili olduğuna dair Yazımız da, 04.09.2020’de yayınlanmış idi. Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi; Malpraktis ile ilgili ilk Bozma Kararı’nı, 16.09.2020’de karara bağladı, taraflara ve Yerel Mahkeme’ye gönderdi.

Özetle;

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı’nın Sorumluluğu,
Sezaryen Ameliyatı Sonrası Anne Ölümü,
Bilirkişi Raporu’na Yapılan İtiraz,
Üniversite’den Yeni Bir Bilirkişi Heyeti,

Davacılar vekili, müvekkili …’nın eşi, değer müvekkillerinin annesi olan … ‘nın vefatından evvel Hamile olup davalı Hastane’de kontrollerin yapıldığını 06/01/2014 tarihinde sezaryene alındığı, hekim hatasından dolayı, doğum sırasında vefat ettiğini ileri sürerek tazminat isteminde bulunmuşlardır. Mahkeme’ce, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’ndan alınan Rapor hükme esas alınarak davanın reddine karar verilmiştir. … Dosya içerisinde olayla ilgili Mahkeme kanalıyla alınan Adli Tıp Kurumu Raporu’nda; “yapılan teşhis ve tetkiklerin usulüne uygun olması nedeniyle doktora atfedilebilecek bir kusur bulunmadığı” yönünde kanaat bildirilmiştir. Davacılar, alınan Rapor’a itiraz etmiştir. O halde Mahkeme’ce, Müteveffa … ‘nın davalı Hastane’de olduğu ameliyat nedeniyle doktor hatasının bulunup bulmadığı, davacıların Bilirkişi Raporları’na yaptığı itirazları da değerlendirilip tartışılmak üzere Üniversite Öğretim Üyeleri’nden oluşturulacak, konusunda uzman akademik kariyere sahip yeni bir Bilirkişi Kurulu’ndan nedenlerini açıklayıcı, taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli bir Rapor alınmak suretiyle hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekmektedir. (BOZMA) (1)

Malpraktis Davaları’nda Yargıtay’da görev değişikliği: 13. Hukuk Dairesi kapatıldı!

Sonuç Yerine:

Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi, anılan Kararı’nda; Hekim’in, Hastası’nın zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları yerine getirme, Hasta’nın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde alma ve uygun tedaviyi de yine gecikmeksizin belirleyip uygulama zorunluluğuna değinmiştir. Hasta’nın, mesleki bir işgören olan Doktor’dan, tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini bekleme hakkına vurgu yapmıştır. Davacı’nın Bilirkişi Raporları’na itirazlarının karşılanmamış olması; Bozma sebebi olarak kabul edilmiştir.

Ancak;

  1. Karar’dan ve Adli Tıp Kurumu Raporu’ndan olguya, ihtilafa ve itirazlara dair herhangi bir ayrıntıyı öğrenmek mümkün bulunmamaktadır.
  2. Karar’da özetlendiği şekli ile; Adli Tıp Kurumu Raporu’nda sadece “yapılan teşhis ve tetkikler” konu edilmiş, (iddiaya konu) Sezaryen Operasyonu hakkında bir değerlendirmeden bahsedilmemiştir.
  3. Davacı’nın Bilirkişi Raporu’na hangi itirazları olduğu da Karar’da belirtilmemiştir.
  4. Karar’da (çoğul) “Bilirkişi Raporları” ifadesi yer almakta ise de, Dosya’da Adli Tıp Kurumu Raporu’ndan başkaca bir Rapor olduğuna dair bilgi de yoktur.
  5. (Yasal bir zorunluluk değilse de) Bozma Kararı’nda, yeni Bilirkişi Heyeti’nin hangi branş uzmanlarından oluşacağı ve de Heyet’e sorulması istenilen sorulara dair içerikler bulunmamaktadır.
  6. Olay, iddia, savunma, Rapor(lar) içerikleri ve itiraz sebepleri ayrıntılı olarak Karar’da yer almadığından; Bozma’ya gerekçe olarak yazılan (yukarıda ilk paragrafta özetlediğimiz) matbu/şablon metnin, dosya içeriği ile uyumlu olup olmadığı ve de ne sebeple Bozma’ya gerekçe/dayanak olarak kabul edildiği de tarafımızca anlaşılamamıştır.
  7. Özetlenen sebeplerle; Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi’nce verilen ilk Malpraktis Kararı’nın Gerekçeli Karar Hakkı’na uygun olmadığını söyleyebiliriz.

#EVDEKAL
Av. Arb. Ümit Erdem / av_umit_erdem@yahoo.com
ÜMİT ERDEM KİTAPLARI:>>>
Okuma Önerisi: Malpratktis Davaları’nda Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı?

(1) Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi, 2020/4766 E., 2020/4256 K., 16.09.2020 T.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla