Yargıtay: Komplikasyonlu doğuma gelmeyen doktor ölümden sorumludur

Yazan Dr. Erkin Göçmen

20 Ağustos 2016   |    24 Ağustos 2016   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print


dava-ceza-mahkeme-karar-hukukBir Devlet hastanesinde meydana gelen olayda Yargıtay 12. Ceza Dairesi komplikasyonlu doğuma gelmeyerek bebeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla açılan ceza davasında doktorun ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmadan değil taksirle öldürme suçundan dolayı cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme kararında aynı zamanda hekimlik hak ve yetkisinin belirli bir süreyle kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğine de hükmedildi. Tanık olarak dinlenen görevli ebelerin beyanları Yüksek Mahkeme kararında belirleyici etkili oldu.

Miadında gebenin başvurusu

Buna göre miadında ağrılı gebelik nedeniyle bir kamu hastanesine başvuran hastanın, canlı ve sağlıklı doğumu beklenirken doğumhanede görevli ebelerin dilatasyonun 4 cm, efasmanın % 60, ÇKS’nin 110 olduğunu ve bebeğin sıkıntıya girdiğini tespit etmeleri üzerine öğle 12:30’da nöbetçi kadın hastalıkları ve doğum uzmanına haber verilmiştir. Bunun üzerine nöbetçi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekim hastaneye gelmiş, vakayı değerlendirmiş ve 50 mg dolantın (im) uygulanmasını order ederek sonra hastaneden ayrılmıştır.

Mide perforasyonu ameliyatında yazılı onam olmadan apendektomi yapılabilir mi?

Doğumhanede görevli ebeler hekimin hastaneden ayrılmasından dört saat kadar sonra saat 17:30 sularında ÇKS’de derin düşmeler tespit etmiş ve hekimi tekrar haberdar etmişlerdir. Hekim tarafından bu sefer telefonla bazı talimatlar verilmiş, yine bu görüşmeden bir saat sonra saat 18:30’da, fetüsün durumunda değişiklik olmaması ve ÇKS’lerin düşük olması üzerine çekilen NST’ler doktora gönderilmiş ve telefonla da hastanın durumu hakkında bilgi verilmiştir.

NST’leri değerlendiren hekim hastanın takibine devam edilmesini söylemiş, ancak saat 19:00’da hastanın serviksinin ve bebeğin başının ödemli olduğunun ve ÇKS’lerin düşük olduğunun tespit edilmesi üzerine görevli ebeler doktoru tekrar doğumhaneye davet etmişler bunun üzerine hekim hastaya 75 mg dolantin yapılmasını istemiş ancak hastaneye gelmemiştir.

Doğumun ebeler tarafından yaptırılması

Bu süreçte saat 20:10’da hasta ebeler tarafından doğum masasına alınmış, hastanede o esnada görevli acil servisteki pratisyen hekim ile yoğun bakım hemşireleri de doğumhaneye davet edilmiş ve kuvöz hazırlatılmıştır. Yaklaşık iki saat süren eylem sonucunda 3700 gram ağırlığında Apgar Skoru 1 olan bir bebek dünyaya gelmiştir.

Yargıtay: Diş çekimi sonrasında gelişen yüz felcinde hekim kusurlu değil

Doğumdan sonra kadın doğum uzmanı hastaneye gelmiş ve bebeğe müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine alınmasını, takip ve tedavisinin bu şekilde yapılmasını sağlamış ancak bebek asfiktik doğum ve gelişen komplikasyonlar sonucu ertesi gün hayatını kaybetmiştir.

Bilirkişi görüşü

Ölümden sonra doktor hakkında soruşturma izni verilmiş ve hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dolayı ceza dava açılmıştır. Vakayı bilirkişi olarak değerlendiren Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporunda bebeğin sıkıntıda olduğunun ebeler tarafından bildirilmesi ve NST’lerin bebeğin sıkıntıda olduğunu gösterecek bulgular tespit edildiği de dikkate alındığında; kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimin zamanında gelip gebenin muayenesini yapmaması sebebiyle kusurlu olduğu bildirilmiştir.

Keza Adli Tıp Kurulu raporunda, ÇKS’nin düşmesi ve NST’de bozukluklar olduğu dönemde erken müdahale edilmesi durumunda bebeğin kurtulma ihtimalinin bulunduğu ancak bunun kesin olmadığı mütalaa edilmiştir.

Adli Tıp, enjeksiyon sonrası düşük ayak gelişimine ‘komplikasyon’ dedi

Bahse Adli Tıp Kurumu raporuna istinaden yerel mahkeme tarafından doktor hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dolayı mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesinde temyiz edilmiştir.

Yüksek Mahkeme kararı

Yüksek Mahkeme kararında, görevli hekimin görevinin gereklerine uygun ve zamanında müdahale ettiği takdirde bebeğin ölmeyeceğinin beklenen ve muhtemel sonuç olduğunun anlaşılmasına göre, ihmali eylemi ile ölüm arasında nedensellik bağı bulunan hekimin taksirle öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğinden bahisle yerel mahkeme kararını bozmuştur. Yüksek Mahkeme kararında aynı zamanda hekimlik hak ve yetkisinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğine de hükmetmiştir ki bu uygulamada çok rastlanan bir durum değildir. Karar bu yönüyle de dikkat çekicidir.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler
Doktor Nihan
Doktor Nihan

Meslekten ömür boyu men etmeyi kastetmişse Yargıtay bu kararını da gerekçelendirmelidir ve tüm fertler bunun nedenini bilmelidir. Sürpriz kararlarla yargılama olabilir mi?

kamil sönmez
kamil sönmez

Bu karadan sonra Devlet hastanelerinde çalışan bir Kadın Doğum uzmanı kalmamalıdır.Yargtayda ki yargıçlar!!!doğumları yaptırır artık.

Araç çubuğuna atla