Yargıtay, meme estetiği operasyonunda yaşanan sorundan hekimi sorumlu tuttu

Yazan Dr. Erkin Göçmen

24 Ağustos 2016   |    25 Ağustos 2016   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print


hukuk-yargi-karar-mahkeme-dava-cezaYargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir özel hastanede plastik cerrahi uzmanınca büyük ve sarkık memeye uygulanan küçültme operasyonunda meme başının yeni yerine taşınması işleminin başarısız olmasını komplikasyon değil kusur olarak değerlendirdi ve bu sebeple hekimin maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme gerekçesinde yapılan işlemin tedavi değil estetik amaçlı olduğunu kabul ederek meme başlarının yeni yerine “yapışmamasını” “ayıplı hizmet” olarak nitelendirdi.

Hasta: Ameliyatın riskleri bildirilmedi

Hasta davasında, büyük ve sarkık meme şikayeti estetik amaçlı ameliyat olduğunu, meme uçlarının yerlerinin değiştirilmesine ise doktorun istemi üzerine izin verdiğini, ancak bu ameliyatın hangi riskleri taşıdığının hekim tarafından anlatılmadığını, enfeksiyon ve yanlış operasyon sonucu meme uçlarını kaybettiğini ve memenin görünümünün tamamen estetikten ve manevi tazminat isteminde bulunuldu. Hasta vekili davada hekim hasta ilişkisinin vekalet sözleşmesine değil eser sözleşmesine dayandığını savunarak bu sözleşmede öngörülen kurallara göre karar verilmesini talep etti.

Yargıtay: Komplikasyonlu doğuma gelmeyen doktor ölümden sorumludur

Hekim: Operasyon estetik değil tedavi amaçlıydı

Ameliyatı tatbik eden hekim tarafından yapılan savunmada ise hastanın ileri derecede büyük ve sarkık göğüslerinin neden olduğu bel, boyun ve sırt ağrıları nedeniyle kendisine başvurduğu, operasyonların risklerinin hastaya açıklandığı, hasta ile birlikte ve onun rızası ile meme başının serbestleştirilip yeni yerine taşınması tekniği ile küçültme yapılmasına karar verildiği, operasyondan sonra yapılacak işlemler anlatılıp çıkartılan davacının haftada iki kez olmak üzere kontrole çağrılmasına rağmen kontrole gelmediği, komplikasyonun da hekimin kusurundan kaynaklanmış bir durum olmadığı savunuldu. Yine hekimin avukatı operasyonun estetik amaçlı değil tedavi amaçlı olduğunu savundu.

Onam hastanın kızından alınmış

Yargılamada davalı doktor ile görüşen hastanın ameliyatın türü hakkında bilgilendirildiği ve ikinci bir ameliyat olmamak adına ilk ameliyatta meme küçültme yanında estetik açıdan meme başının da taşınmasına karar verildiği tespit edildi. Ancak operasyon için hastanın kendisinin değil kızının oluru alınmıştı ve hastaya ameliyatın risklerinin anlatıldığı ve kabul ettiğine dair bir belge de mahkemeye sunulmamıştı.

Yargıtay: Diş çekimi sonrasında gelişen yüz felcinde hekim kusurlu değil

Her ne kadar hekimin daha önce ameliyatını yaptıkları diğer hastaları kendilerine uygulanan benzer ameliyatlarda doktorlarının kendilerine bilgi verdiğini beyan etmişler ise de bu beyanlar davacı hastanın da bilgilendirildiğini kabule yeterli görülmedi.

Yargıtay: Doktor hastanın istediği sonuca ulaşamamıştır

Olaya ilişkin Yargıtay değerlendirmesinde öncelikle taraflar arasındaki hukuki ilişkinin eser sözleşmesi olduğu kabul edildi. Yargıtay, (hekimin) hangi yöntemi kullanırsa kullansın eserin ayıpsız olarak ortaya çıkması gerektiğini ifade etti. Yine Yüksek Mahkeme bu ameliyat sonrası davacının meme uçlarının nakledildiği yere yapışmaması nedeniyle zaten eserin ayıplı hale geldiğine karar verdi.

Mide perforasyonu ameliyatında yazılı onam olmadan apendektomi yapılabilir mi?

Yine Yargıtay gerekçesinde, doktorun yaptığı kusurlu estetik operasyon sonucunda, ortaya çıkan hastanın istediği sonuca ulaşamadığı ve çektiği sıkıntı, acı ve ızdırap da dikkate alındığında, hasta lehine maddi tazminatın yanında uygun oranda manevi tazminata da karar verilmesi gerektiğine hükmedildi.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla